personal star

START OF MRSTAR

MR are the initials of my name, Monique Ravensberg.
Mrstar is the name of my brand. I make illustrations by myself or we can do it 2gether in a workshop or collaborating project.

As a child, I liked to draw a lot, very small, so there was always a piece of paper where I could draw a butterfly. Butterflies and flowers were my drawing heroes in fantastic shapes and colors. It’s my wonderful world and every boring script became a lot more fun with my butterfly.

Reading and writing are not my friends being dyslectic. It takes a lot of time. I studied fashion design. Designing, researching and illustrating are my passion with mother nature as the infinite inspirator.

Drawing disappeared to the background during the period of work in various jobs. I photographed a lot. Occasionally I draw loose designs of ideas.

The desire to make a book full of images about women and craft called me. I wrote a book about jewelry with a fragrance from Senegal and Mali. All pages contain images. Technically I could show the differences between jewelry and beads better in an illustration. So I picked up my pen again.

After the book I continued drawing jewelery designs and mood illustrations, drawn directly with pen on paper. I received a lot of positive comments. Nature, culture, women, fashion and designs come together in the wonderful world of MRSTAR.

A world I want to share.
A world with space for co-creation,
self-reflection and respect for mother earth.

Feel the flow, grab the glow
with the illustrations of MR * Star

illustration by mrstar of two girls wearing green outfits and moromoro jewelry

#moromoro top & hip #jewelry

Book illustrations by MRSTAR

For the book “The temptation of moromoro,” I wanted images on each page. The non-fiction book describes the cultural heritage of organic jewelry with a scent. It’s made for women by women from Senegal and Mali. It’s important that women can follow the content of the book. Because not every woman can read or write, images work perfect.

Some photo’s are not mine and can’t be published. If the owner can’t be traced, an  illustration is  a solution. Thus the pencil appeared and the corresponding images were drawn. After that, the drawings are edited on the computer.

After the book I kept drawing and I received positive comments. I came up with MRSTAR: illustrations, designs and quotes. All expressions are directly or indirectly connected to mother earth or universal energy.

MRSTAR MAKES ILLUSTRATIONS, DESSINS AND QUOTES WITH A UNIVERSAL MESSAGE

Raw and digital
The drawings are made with pencil or pen, often in tight lines, which makes the drawing graphic. Sometimes I leave the drawing in pen and add shadow in pen acclimation. The sketch is then raw, unworked.

Illustrations within a particular theme will make the message ever more important. Thus, quotes and verses have come along. In the sketches I write them by hand. All drawings make a choice for a series within a theme. A drawing can be converted into a vector illustration. If there is a quote or verse like the HIY series (highlights in the year), the text becomes digital too.

Keep it colourful,
MRSTAR

If you want to do a project with MRSTAR
please contact me through to connection form and I’ll write you a note back

Schermafbeelding 2014-06-30 om 19.36.04 kopie

De START van MRSTAR

MR zijn de initialen van mijn naam, Monique Ravensberg.
Mrstar is de naam van mijn brand.
De beleving van kleur & illustratie zijn mijn avontuur.

Als kind tekende ik veel, heel klein, dus er was altijd wel een stukje papier waar ik een vlinder op kon tekenen. Vlinders en bloemen waren mijn tekenhelden in onweerstaanbare vormen en kleuren. Het is mijn wondere wereld en elk saai schriftje werd een stuk leuker met een vlinder.

Lezen en schrijven zijn niet mijn vrienden als dyslect. Het kost mij veel tijd. Studeren is geen optie, tekenen wel aan de academie. Ik heb modevormgeving gestudeerd. Ontwerpen, onderzoeken en illustreren zijn mijn passie en de natuur staat centraal.

Tekenen verdween naar de achtergrond tijdens de periode van werken in diverse baantjes.  Ik fotografeerde veel en tekenen deed ik soms, dan waren het meer losse ontwerpen van ideeën.

De wens om een boek te maken, vol met afbeeldingen over vrouwen en ambacht bleef me roepen. Ik heb een boek geschreven over sieraden met een geur uit Senegal en Mali. Op alle pagina’s staan afbeeldingen. De soorten sieraden en kralen komen getekend beter uit. 

Na het boek ben ik ontwerpen van sieraden gaan uitwerken in sfeer illustraties, direct met pen op papier getekend. Hierop kreeg ik veel positieve reacties en dat heeft me echt terug naar het tekenen gebracht. Natuur, cultuur, vrouwen, mode en dessins als fascinatie in wondere wereld.

Een wereld die ik wil delen.
Een wereld met ruimte voor co-creatie,
zelfreflectie en respect voor moeder aarde.

Voel de flow, pak de glow
met de illustraties van MR*Star

Schermafbeelding 2014-09-27 om 11.33.44

Voor het boek ‘de verleiding van moromoro’ wilde ik op elke pagina afbeeldingen. In het boek staat het cultureel erfgoed beschreven over organische sieraden met een geur voor vrouwen en door vrouwen uit Senegal en Mali. Het is belangrijk dat de vrouwen de inhoud kunnen volgen. Omdat nog niet iedere vrouw kan lezen of schrijven zijn afbeeldingen perfect.

Sommige afbeeldingen zijn geen foto’s van mij en kan ik dus niet zomaar publiceren. Als de eigenaar niet kan worden opgespoord is illustreren een oplossing. Zo kwam het potlood tevoorschijn en desbetreffende afbeelden getekend. Daarna zijn de tekeningen op de computer bewerkt.

Ontwerpen van sieraden doe ik ook in schets. Na het boek ben ik blijven tekenen en ik kreeg positieve reacties. Moromoro is als brand ‘slapende’, omdat het op dit moment niet volledig tot bloei kan komen. De focus ligt nu op mijn illustraties, dessins en quotes. Alle uitingen zijn direct of indirect verbonden met moeder aarde of universele liefde.

MRSTAR maakt illustraties, dessins en quotes met een universele boodschap

Raw en digitaal
De tekeningen maakt ik met potlood of pen, vaak in strakke lijnen, waardoor de tekening grafisch aandoet. Soms laat ik de tekening in pen en maak er schaduw bij in pen accering. De schets is dan raw, onbewerkt.

Van illustraties binnen een bepaald thema wordt de boodschap steeds belangrijker. Zo zijn er quotes en verzen bij gekomen. Bij de schetsen schrijf ik ze met de hand erbij. Uit alle tekeningen wordt een keuze gemaakt voor een serie binnen een thema. Een tekening kan worden omgezet in een vector illustratie. Als er een quote of vers bij zit zoals bij de serie HIY (highlights in the year), dat wordt de tekst ook digitaal.

Blijf kleurrijk
MRSTAR

Wil je MRSTAR in huren voor een project laat dan een bericht achter
en ik neem contact met je op