Wangari Maatai


MRSTAR16-HIY03-CW1

In de mini serie colorful woman wordt dezelfde illustratie zeven keer anders ingekleurd. De kleurkeuze vertelt iets over de achtergrond van de heldin, een milieu activiste.
De kleuren in deze illustratie zijn geïnspireerd op de pigmenten van de aarde, die worden gebruikt voor de lichaamsversiering van het Kikuyu volk uit Kenya.

Wangari Maatai, geboren in 1940 leerde graag en was gefascineerd door de natuur. Ze had een eigen moestuintje waar ze veel tijd doorbracht. Op het internaat bij de nonnen werd ze geen non, maar slaagde als beste en ging verder studeren. Dit was bijzonder voor een vrouw in die tijd. Biologie was haar hoofdvak. Na de universiteit in Nairobi kon ze met een beurs in Amerika verder studeren.

Na haar afstuderen ging ze als assistente voor een Duitse proffessor in de universiteit van Nairobi werken. Na ruim vijf jaar keerde ze terug naar Kenya. Ze deed onderzoek, promoveerde en gaf les.
Met haar kennis en liefde voor de natuur wilde Wangari iets doen tegen de ontbossing die op grote schaal in Kenya plaats vond. Hierdoor kwam ze in aanraking met het dictoriale bewind. Meerdere keren heeft ze in de gevangenis gezeten, maar haar strijd voor de natuur en vrouwen ging onverminderd voort. In 1977 richtte ze de Green belt movement op en heeft 40 miljoen bomen geplant.

MRSTAR16-HIY03-Wangari MaataiVrouwen
In 2003 begon de Green Belt Movement een programma voor vrouwen, Women for Change. Meisjes en vrouwen kregen sexuele voorlichting, vooral met betrekking tot HIV/Aids en vroege zwangerschappen.

Natuur
Haar missie is overduidelijk. Ondanks meerdere arrestaties, maar ook roddels om haar in discrediet te brengen is ze trouw gebleven aan zichzelf, het meisje dat was opgegroeid bij de magische berg mount Kenya. Die magie is vertaalt in kracht waarmee ze vrouwen empowerde en bomen plantte.

De Green belt movement is nu ook buiten Kenya actief en dat is hard nodig. Op de klimaattop van Parijs in 2015 is wederom veel gesproken over de CO2 uitstoot maar uitdroging en verarming van de aardbodem is een even groot probleem. Multinationals moeten stoppen met grondstoffen uit de bodem te halen en zich wenden tot energie bronnen die niet uitputtend zijn voor de natuur.

Goed nieuws want we hebben de kennis, de grondstoffen en technieken. Nu komt het aan op de moed van bedrijven om te stoppen met lucratieve winsten. Bedrijven die werken met verdienmodellen die winst maken voor hun bedrijf, maar niet belastend zijn of meerwaarde geven aan mens en natuur.

Nobelprijs voor de vrede
In 2004 kreeg Wangari de nobelprijs voor de vrede. Ze zag terecht de verbanden tussen milieu en vrede, mensenrechten en de positie van vrouwen. Vijf dagen voor vrouwendag op 3 maart is de WangariMaataiday om het werk van Wangari te eren en voort te zetten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s