colorful embrace


mrstar16-hiy11-12-colorful-embrace-1

December kent 3 feestdagen. Highlights om te illustreren en het leven te omarmen. Soms is het leven groter dan het plannen en organiseren van activiteiten. Dan is het tijd  om stil te staan.

embrace life
In november is mijn vader overleden. Rouw is een tijd om stil te staan en te helen. Deze kersttijd wordt overschaduwd persoonlijk helen. Wereldwijd worden de tegenstrijdigheden tussen macht over wereldse materie en het bewustzijn hiervan steeds groter.

Kerst is van vredestijd naar een commerciële tijd van overvloed aan cadeau’s, samenzijn en lekker eten geworden. Ergens voelt dat niet meer ok voor mij.

embrace universal love
Ik ben naar de film Down to earth gegaan. Hierin wordt de universele liefde voor moeder aarde concreet. Deze overstijgt religie, etniciteiten en economische ongelijkheid.

Universele liefde verbindt mensen en kan de mindset van mensen verlichten en ons verder ontwikkelen in harmonie met moeder aarde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s