Freedom


Nederlandse tekst onderin

Rain or shine
we come together to stand for freedom and love
and to connect us.

On November 15 it rains heavily in Hellevoetsluis. Armed with raincoats, fluttering capes and umbrellas against the drops, we stand with a group of people on the square near the town hall.

The organizers of the meeting, Miranda and Els, welcome everyone. Miranda walks around with her camera reporting live. Els is the hostess and talks to the enforcers. Johan Meijboom m
akes the photo report of this meeting. 

Talking five feet away in rain and wind is difficult. Yet we seek the connection and we speak louder. Enforcers come to see if the distance is being respected.

The culmination of our meeting is showing a shared heart by holding up the poster with the heart. The paper moves in the wind. The photographer has only a few minutes for the photo from above.

A visual moment
in which our heart speaks,
for a better free, healthy world,
for ourselves, our children and grandchildren.

photo’s: Monique Ravensberg & Johan Meijboom

Regen of zonneschijn
we komen samen om te staan ​​voor vrijheid en liefde
en om ons te verbinden.

Op 15 november regent het hevig in Hellevoetsluis. Gewapend met regenjassen, wapperende capes en paraplu’s tegen de druppels staan ​​we met een groep mensen op het plein bij het stadhuis.

De organisatoren van de bijeenkomst, Miranda en Els, heten iedereen welkom. Miranda loopt rond met haar camera om live verslag uit te brengen. Els is de gastvrouw en praat met de handhavers. Johan maakt de fotoreportage van deze bijeenkomst.

Praten op anderhalve meter afstand in regen en wind is moeilijk. Toch zoeken we de verbinding en praten we harder. Handhavers komen kijken of de afstand wordt gerespecteerd.

Het hoogtepunt van onze ontmoeting is het tonen van een gezamenlijk hart door de poster met het hart omhoog te houden. Het papier beweegt in de wind. De fotograaf heeft slecht een paar minuten voor de foto van bovenaf.

Een visueel moment
waarin ons hart spreekt,
voor een betere vrije, gezonde wereld,
voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s