Freedom


Nederlandse tekst onderin

The Noordplein in Rotterdam is a demonstration on December 13, 2020. It is cold and dry. The police are represented by four people and are on the side with a van.

Rotterdam background
The turnout is good for Rotterdam standards. It seems as if the people in this city are always at work and do not have time to think about global situations or to stand up for their own fundamental rights. You can also count on the mayor being first in line to oppress his citizens harder than the other cities.

The inhabitants of this city with grandparents from Rotterdam have heard enough stories about the Second World War. Rotterdam was the largest port in Europe. The bombing of the city by the Germans in 1940 brought the Netherlands to a fall.

Nowadays illuminated sidewalk lamps in the city indicate the fire limit to where Rotterdam was on fire. Few old buildings have survived. Now this port city has a modern look due to its architectural buildings and skyline.

Demonstration
The people who come to the demonstration have enough space to stand or sit with the whole family. There are several speakers. Hendrick Smit has a story in which he talks about the power lines and which people are protected. They are not held responsible for their curruption in this so-called health crisis. Nor for the many other dark secrets.

Public
Passers-by ask what is happening in the square. We calmly talk about standing up for the freedom of the people and standing up for fundamental rights. Often people agree that these measures are incorrect.

Despite the cold, it is always heartwarming to meet like-minded people and friends. I had a good time with Karin-Maria Keser. I am not watching the government press conference. I’d rather look at Karin-Maria’s short and hilarious review. 

Het Noordplein in Rotterdam is een betoging op 13 december 2020. Het is koud en droog. De politie wordt vertegenwoordigd door vier personen en staat aan de kant met een busje.

De opkomst is goed voor Rotterdamse begrippen. Het lijkt alsof de mensen in deze stad altijd aan het werk zijn en geen tijd hebben om na te denken over mondiale situaties of om op te komen voor hun eigen grondrechten. Reken daarbij dat de burgemeester als eerste in de rij staat om zijn burgers harder te onderdrukken dan de andere steden.

Rotterdam achtergrond
De inwoners van deze stad met grootouders uit Rotterdam hebben genoeg verhalen te horen gekregen over de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam was de grootste haven van Europa. Het bombardement op de stad door de Duitsers ion 1940 bracht Nederland tot een val.

Tegenwoordig geven verlichte stoeplampen in de stad de brandgrens aan tot waar Rotterdam in brand stond. Er zijn maar weinig oude gebouwen overgebleven. Nu heeft deze havenstad een moderne uitstraling door zijn architectonische gebouwen en skyline.

Betoging
De mensen die naar de betoging komen, hebben genoeg ruimte om met het hele gezin te staan ​​of zitten. Er zijn meerdere sprekers. Hendrick Smit heeft een verhaal waarin hij spreekt over de machtslijnen en welke mensen worden beschermd. Ze worden niet verantwoordelijk gehouden voor hun curruptie in deze zogenaamde gezondheidscrisis. En ook niet voor de vele andere duistere geheimen.

Publiek
Voorbijgangers vragen wat er op het plein gebeurt. Rustig vertellen we over het opstaan voor de vrijheid van de mensen en opkomen voor de grondrechten. Mensen zijn het vaak eens dat de maatregelingen niet kloppen.

Ondanks de kou is het altijd hartverwarmend om gelijkgestemden en vrienden te ontmoeten. Dat heb ik leuk gesprek gehad met Karin-Maria Keser. Ik kijk niet meer naar de persconferentie van de regering. Ik kijk liever naar de korte hilarische recensie van Karin-Maria.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s