Freedom


Nederlandse tekst onderin

During the second week of the curfew, people organize torchlight walks in various places in the early evening. The lights of the torches turn the procession of people into a fairytale setting. Often there is a short speech, after which the adults and children peacefully go home.

Sunday, February 7
The Netherlands is buried under a thick layer of snow. This makes it difficult to travel and enjoy a cup of coffee or tea together. But there are other ways to celebrate our Dutch cosiness.

City Amersfoort
One of the big meetings in Amersfoort is cancelled due to the weather. The many speakers make their presentation online. The people can watch and post comments.

City Amsterdam
The museum square remains the heart of coffee gatherings. Amsterdam is known for the atmosphere of people with a free spirit. The mayor showed a  face of control on January 17. Peace-loving protesters, children, young people, the elderly, mothers and fathers have been confronted by a police army. Everyone has been forcibly knocked off Museumplein.

On January 7, people brave the hard-to-ride roads to drink coffee together in the snow. There are more police officers than coffee drinkers. A man plays accordion. Live music is prohibited and this man is forcibly arrested by a large group of policeofficers. The other people are also forced to go home.

Surprise party
On the same day elsewhere in Amsterdam, a fun outdoor party is organized with large speakers. Everyone on the street can happily dance in the snow. Great way to keep warm and socialize.

Drink coffee local
In many places in the Netherlands, coffee is drunk on local squares. With a cookie and a chat. This works in most locations. The people go home after an hour or two being together. In Maastright the meeting ended in a confrontation with the police. There, an army of agents sent people home before they could drink coffee together.

Snow messages
The snow is ideal for leaving messages for other people to read. Locally I have written positive words in several places. The photos are like a tour of Rotterdam in the snow.

De tweede week van de avondklok organiseren mensen in de vroege avond op verschillende plaatsen fakkelwandelingen. De lichten van de fakkels maken van de processie van mensen een sprookjesachtig decor. Vaak is er een korte toespraak, waarna de volwassenen en kinderen naar huis gaan.

Zondag 7 februari
Nederland ligt bedolven onder een dikke laag sneeuw. Dit maakt reizen lastig. Maar er zijn andere manieren om onze Hollandse gezelligheid samen te vieren.

Amersfoort
Een van de grote bijeenkomsten in Amersfoort is afgelast vanwege het weer. De vele sprekers houden hun presentaties online. Mensen kunnen live mekijken en opmerkingen posten.

Amsterdam
Het museumplein blijft het hart van koffiebijeenkomsten. Amsterdam staat bekend om de sfeer van mensen met een vrije geest. De burgemeester toonde op 17 januari het gezicht van controle en onderdrukking. Vredelievende betogers, kinderen, jongeren, ouderen, moeders en vaders zijn geconfronteerd met een politieleger. Iedereen is met geweld van het Museumplein geslagen.

Op 7 januari trotseren mensen de moeilijk te berijden wegen om samen in de sneeuw koffie te drinken. Er zijn meer politieagenten dan koffiedrinkers. Een man speelt arcordeon met Amsterdamse liedjes. Live muziek is verboden en deze man wordt opgepakt door een grote groep agenten. Ook de andere mensen worden gedwongen naar huis te gaan.

Surprise Party
Ergens anders in Amsterdam is op deze dag spontaan een gezellig buitenfeest georganiseerd met grote speakers. Iedereen op straat kan vrolijk meedansen in de sneeuw. Fantastische manier om warm te blijven en te socializen.

Drink koffie lokaal
Op veel plaatsen in Nederland wordt op lokale pleinen koffie gedronken. Met een koekje en een praatje. Dit lukt op de meeste locaties. De mensen gaan na een of twee uur samen zijn naar huis. In Maastricht laat de politie de bijeenkomst escaleren. Een leger agenten drijft de mensen met veel machtsvertoon en intimidatie naar huis voordat ze samen koffie konden drinken.

Sneeuwberichten
De sneeuw is ideaal om berichten achter te laten die andere mensen kunnen lezen. Lokaal heb ik op verschillende plaatsen positieve woorden achter te laten. De foto’s zijn als een rondje Rotterdam in de sneeuw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s