snow and ice power


A thick layer of snow fell in the Netherlands on Sunday 7 February. A gift from winter. The landscape is white. The clear snow crystals are dry and stick together perfectly. The temperature will remain below zero for the next week.

Snow fun
Parents take the sled from the shed or attic to go sledding with their children. For many children, it is new or long ago to play in the cold with icy water crystals.

Happiness 
Snow and ice invite you to go outside. Nature fun is good for people. Wonderful to sled, walk and skate together. You get happiness hormones from that.

Tradition
The Netherlands has a long skating tradition. The highlight is the ‘Elfstedentocht’ (Elevencitytrip) in Friesland, a province in the north of the Netherlands. But last winters it has not been freezing all the time, so the ice was not thick enough to skate an ‘Elfstedentocht’. Every year people hope that they will succeed in skating the trip this winter.

This year, the demisionary government doesn’t want many people out together. The illegitimate government continues to scare people. There are people who stay at home because of this. But there are also many people who cannot resist the snow and ice fun. They brave the cold and like to go outside.

Ice fun
After two days it stops snowing. The temperature remains below freezing. Narrow ditches and canals freeze over. The ice is thick enough to go skating. Children learn to skate behind a chair. Advanced skaters skate long distances or do pirouettes in one place.

There is plenty of room for ice sailing on a lake. That produces beautiful pictures with the windmills behind it. A modern winter scene in the atmosphere with which the great Dutch masters painted winters on their canvas. Now we celebrate this atmosphere with multiple cultures together. That is also possible with dancing on the ice.

Wim Hof
Some people take a snow or ice bath to withstand the cold. The famous Dutch iceman is called Wim Hof. He is world famous and has developed a method to keep you warm in the freeziung cold. Wim Hof ​​has participated in medical scientific experiments to demonstrate the effect of his method.

Resistance
Increasing resistance should be the motto of governments worldwide to make people feel and keep healthy, resilient and energetic. If you then become physically unbalanced and become ill, your body can quickly repair itself. Empowering body and mind is essential.

That is why enjoy nature all seasons and give yourself happiness hormones as a gift.

Zondag 7 februari is een dikke pak sneeuw in Nederland gevallen. Een geschenk van de winter. Het landschap is wit. De heldere sneeuwkristallen zijn droog en plakken perfect aan elkaar. De temperatuur blijft de komende week onder nul.

Sneeuwpret
Ouders halen de slee uit de schuur of van zolder om met hun kinderen te gaan sleeën. Voor veel kinderen is het nieuw of lang geleden om in de kou te spelen met ijzige waterkristallen.

Geluk
Sneeuw en ijs nodigen je uit om naar buiten te gaan. Natuurplezier is goed voor mensen. Heerlijk samen sleeen, wandelen en schaatsen. Daarvan krijg je gelukshormonen.

Traditie
Nederland kent een lange schaatstraditie. Het hoogtepunt is de Elfstedentocht in Friesland, een provincie in het noorden van Nederland. Maar de laatste winters vriest het niet aan een stuk, waardoor het ijs niet dik genoeg is om een Elfsteden tocht te schaatsen. Elk jaar hopen mensen wel dat het lukt om de tocht te schaatsen.

Dit jaar wil de demisionaire regering niet dat veel mensen samen buiten zijn. De onwettige regering blijft mensen bang maken. Er zijn mensen die daardoor thuis blijven. Maar er zijn ook veel mensen die het sneeuw en ijsplezier niet kunnen weerstaan. Ze trotseren de kou en gaan graag naar buiten.

IJspret
Na twee dagen stopt het met sneeuwen. De temperatuur blijft onder het vriespunt. Smalle slootjes en singels vriezen dicht. Het ijs is dik genoeg om te gaan schaatsen. Kinderen leren schaatsen achter een stoel. Gevordenden schaatsers schaatsen op lange afstand of maken pirouettes op één plek.

Op een meer is er voldoende ruimte om te ijszeilen. Dat levert mooie plaatjes op met de molens erachter. Een modern winter tafereel in de sfeer waarmee de grote Nederlandse meesters winters op een doek schilderden. Nu vieren we deze sfeer met meerdere culturen samen. Dat kan ook met dansen op het ijs.

Wim Hof
Sommige mensen nemen een sneeuw- of ijsbad om de kou te weerstaan. De bekende Nederlandse ijsman heet Wim Hof. Hij is wereldberoemd en heeft een methode ontwikkeld om je warm te houden in de kou. Wim Hof ​​heeft deelgenomen aan medisch wetenschappelijke experimenten om de werking van zijn methode te demonstreren.

Weerstand
Weerstand vergroten zou wereldwijd van overheden het motto moeten zijn om mensen gezond, veerkrachtig en energiek te laten voelen en houden. Als je dan fysiek uit balans raakt en ziek wordt, kan je lichaam zichzelf snel herstellen. Het empoweren van lichaam en geest is van wezelijk belang.

Daarom geniet van de natuur alle seizoenen en geef jezelf gelukshormonen cadeau.

 

 

2 thoughts on “snow and ice power

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s