Women for Freedom


Nederlandse tekst onderin

Bridging is the theme of the Women for Freedom manifestation.

About the manifestation

The current policy has caused divisions and it sometimes seems to be only about being for or against, about cooperating or refusing. But it’s not that black and white for many people. How can we keep talking, how can we keep meeting? Even if it seems that we have started speaking a different language because of our different views on things.

Let’s meet again in all openness. And together we can build a new society with freedom, equality and health for everyone.

Rain
Saturday, October 30, there is continuous rain. Participants walk a march across the Erasmus Bridge and the Willems Bridge. Everyone is wearing a raincoat, cape or is walking under an umbrella. A handful of police and enforcement officers are present on bicycles. They’re there more for the form. Everyone is warm, lovingly connected with each other.

Bridging goddesses
Women dressed in long white and cream colored robes lead the march under white umbrellas. They’re the bridging goddesses. Their faces are decorated with gold and in their hair they wear diadems of sunbeams and pearls. Their robes flutter in the wind, like the flags of Women for Freedom. Behind these cheerful women walk the drum women, who sing their song.

Photos
It is difficult for photographers to keep the lens dry if there is no cap on it. The gray sky makes the warm autumn colors pale and gray. There’s plenty of interest from photographers, who take advantage of the typical skyline backdrop of Rotterdam along the river Nieuwe Maas.

The Bridging Goddesses stop regularly so the rest of the manifestants can rejoin. After the Willemsbrug everyone goes to ‘Ons Park’ on the Noordereiland. They’re welcomed by drummers beating their drums on the big stage. What a blessing to be dancing in the rain.

Organizations
Further away from the stage are the tables of various organizations under large umbrellas. The organizations Keuze Vrij Bij Mij, We the Parents, Doctors Collective, De Vrijheidsjurist and Care Employees United stand at their table with information leaflets and other promotional items.

Manifestants
The manifestants consist of a mixed group of families, the elderly, couples, young people and of course people with dogs. Everyone stands in front of the stage under umbrellas. Some sit on the floor. The technicians stand under the large parasol.

Speakers
It is a well-filled programme, with a variety of speakers, such as doctor Jan Vingerhoets, nutritionist Wesley Kassels, biomedical scientist Connie Jimenez, occasional poet Bjorne Willemsen, lawyer Bart Meas, teacher Willemijn van den Brink and as a surprise comedian TisjeboyJay.

Music
The speakers are interspersed with live music. Singer and writer Maame Joses talks about her encounters with women and her children’s book ‘Princess Mamma’. She also sings a song.
Julia Zahra alternates vocals with rap. DJ Frans Iradi plays dance music in between and at the end, where you can’t stand still. At the end of the manifestation, everyone can dance in freedom.

Despite the rain, many stayed until the end. This is almost inevitable with an interesting varied program, where speakers and participants connect in freedom and love.

Overbruggen is het thema van de manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid.

Over de manifestatie
Het huidige beleid heeft verdeeldheid gebracht en het lijkt soms enkel nog te gaan over voor of tegen zijn, over meewerken of weigeren. Maar zo zwart/wit is het voor veel mensen helemaal niet. Hoe kunnen we in gesprek blijven, hoe kunnen we elkaar blijven ontmoeten? Ook als het lijkt alsof we een andere taal zijn gaan spreken door onze verschillende kijk op dingen.

Laten we elkaar weer ontmoeten in alle openheid. En samen bouwen aan een nieuwe samenleving met vrijheid, gelijkheid en gezondheid voor iedereen.

Regen
Zaterdag 30 oktober is er continu regen. Deelnemers lopen een mars over de Erasmusbrug en de Willemsbrug. Iedereen heeft regenjas of cape aan of loopt onder een paraplu. Er is een handjevol politie en handhaving op de fiets aanwezig. Ze zijn er meer voor het zicht, want iedereen is warm, liefdevol in verbinding met elkaar.

Overbruggingsgodinnen
Vrouwen gekleed in lange witte en creme kleurige gewaden lopen vooraan de mars onder witte paraplu’s. Zij zijn de overbruggingsgodinnen. Hun gezicht is versierd met goud en in hun haar dragen ze diadeem van zonnestralen en parels. Hun gewaden fladderen in de wind, net als de vlaggen van Vrouwen voor Vrijheid. Achter deze vrolijke vrouwen lopen de drumvrouwen, die hun eigen lied zingen.

Foto’s
Voor de fotografen is het lastig om de lens droog te houden als er geen kapje op zit. De grijze lucht maakt  dat de warme herfst kleuren vaal en grauw. Er is genoeg belangstelling van fotografen, die profiteren van het typische skyline decor van Rotterdam langs de rivier de Nieuwe Maas.

De Overbruggingsgodinnen stoppen regelmatig, zodat de rest van de mensen weer kan aansluiten. Na de Willemsbrug wordt iedereen in ‘Ons Park’ op het Noordereiland verwelkomt met drum muziek. De drummers spelen op het grote podium Er wordt gedanst in de regen. Wat een zegen.

Organisaties
Verder weg van het podium staan de tafeltjes van verschillende organisaties onder grote parasols. De organisaties Keuze Vrij Bij Mij , Artsen Collectief, De Vrijheidsjurist, Zorgmedewerkers Verenigd en Wij de Ouders staan bij hun tafel met informatie folders en andere promotie artikelen zoals armbanden, buttons en magazines.

Manifestanten
De manifestanten bestaan uit een gemêleerd gezelschap van gezinnen, ouderen, echtparen, jongeren en natuurlijk mensen met honden. Iedereen staat voor het podium onder paraplu’s. Sommige zitten op de grond. De technici staan onder de grote parasol.

Sprekers
Het is een goed gevuld programma, met uiteenlopende sprekers, zoals huisarts Jan Vingerhoets,
voedingsdeskundige Wesley Kassels, biomedisch wetenschapper Connie Jimenez, gelegenheidsdichter Bjorne Willemsen, advocaat Bart Meas, docent Willemijn van den Brink en als verrassing TisjeboyJay.

Muziek
De sprekers worden afgewisseld door live muziek. Zangeres en schrijster Maame Joses spreekt over haar ontmoetingen met vrouwen en haar kinderboek ‘Prinses Mamma’. Daarnaast zingt ze een lied.
Julia Zahra wisselt zang af met rap.  DJ Frans Iradi speelt tussendoor en aan het einde dansmuziek, waarbij je niet kan stil blijven staan. Aan het einde van de manifestatie kan iedereen dansen in vrijheid.

Ondanks de regen zijn velen tot het einde gebleven. Dat kan haast niet anders met een interessant gevarieerd programma, waar sprekers en deelnemers zicht verbinden in vrijheid en liefde.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s