Rachel Parent


MR-HIY16-mrt03-Rachel ParentIn de mini serie colorful woman wordt dezelfde illustratie van MRSTAR zeven keer anders ingekleurd. De kleurkeuze vertelt iets over de achtergrond van de heldin die zich inzet voor de moeder natuur.

De kleuren in de illustratie bij Rachel Parent uit Canada, de jongste activiste in deze serie zijn geïnspireerd de kleuren van de meest voedingsrijke groeten. Uiteraard ga ik uit van biologische groentes zonder GMO zaad.

Bij genetisch gemunipulatie, afgekort GMO, wordt door mensen in een laboratorium genetisch materiaal van een levend organisme in de cel van een ander organisme gestopt om de erfelijke eigenschappen te veranderen en een ‘nieuw’ soort organisme te maken. Met telen en fokken op de natuurlijke manier jaren duurt het jaren om een ‘nieuwe’ soort te maken. Bedrijven doen dit om gewassen resistent te maken zodat er geen pesticiden meer nodig zijn. Ook kunnen ze zo meer voedingsstoffen in een eten stoppen. Dat is goed voor de gezondheid en het milieu, toch!
MR-HIY16-mrt03-Rachel Parent
Dat lijkt zo, maar schijnt bedriegt. Het is de bedrijven allereerst om het geld te doen. Er is veel ondoorzichtigheid volgens Rachel Parent. Voor de consument in Amerika en Canada betekent dit dat er op de etiketten van voedingsproducten niet staat of deze genetisch gemanupuleerd zijn. Je weet het niet en kunt niet kiezen als liever biologisch wilt eten.

Deze bedrijven doen veel beloften. Maar er zijn weinig testen. De testen gebueren op kort termijn en zeggen niets over de effecten op lange termijn voor milieu en gezondheid en de testen zijn vaak niet onafhankelijk.

We hebben het recht om te weten wat we eten, vindt Rachel Parent, die namens de jeugd spreekt. Het gaat immers om onze toekomst. Hiervoor heeft ze de kids right to know organisatie opgericht

Rachel is heel overtuigd. Dat heeft ze aangetoond in een tv debat met de ervaren tv presentator Kevin O’Leary. Hij wil niet geloven dat de strijd echt van een knap 14-jarig meisje uit Toronto komt. Hij betutteld haar door te zeggen dat ze gebruikt kan worden door de lobby die tegen bedrijven zijn de GMO toepassen. Maar Rachel blijft bij haar recht te weten wat voor voedsel ze koopt, dat hoort op de etiketten te staan.

Labels
Op de labels van producten in Amerika en Canada hoeft geen informatie te staan of iets GMO is. De grote multinationals willen de macht van hun patenten verder uitbreiden door grote wereldverstikkende ontransparante handelsverdragen als TTIP. Met de TIPP kan het zomaar gebeuren dat de informatie over GMO ook van onze etiketten verdwijnt

Het zaadveredelingsbedrijf Monsanto heeft een grote lobby, dat voor een groot deel bestaat uit juristen en politieke stromannen om allerlei wetten door de politiek te lozen in het voordeel van dat bedrijf. Door de praktijken van Monsanto is nu meer dan 80% van de zaden in de wereld genetisch gemanipuleerd. Je denkt misschien ach zo’n klein zaadje. Maar zaad is de voortzetting van alles. Het lijkt niet krachtig maar dat is het wel want het bepaald de voeding van ons eten en daarmee onze gezondheid en en weerstand.

Uit studie is gebleken dat de voedingswaarden in de afgelopen decennia schrikbarend is gedaald. Dit komt door verarming van de grond, pesticiden en monocultuur, GMO’s en het hele jaar door planten. Aan alle kanten wordt er geen rekening gehouden met het ecologisch systeem van de natuur. Meer voedsel door Monsanto is meer eten zonder voeding en schade voor de natuur.

Rachel kan de komende jaren blijven strijden want Monsanto, Nestle, Unilever om maar een paar multinational te noemen blijven keizerrijken en bepalen hoe de wereld eruit ziet op het gebied van voeding, pesticiden, water en pharmaceutische producten. De patenten staan aan hun kant.

more …
Birke Baehr legt in zijn korte TED talk haarfijn uit hoe het zit met GMO en voedingsindustrie.
over protesten tegen Monsanto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s