Freedom -get up, stand up


Nederlandse tekst onder

Ode to the people
The people who have come, together, together, to stand together for freedom.
An ode to so many different hearts, colored by different lifestyles.
Perhaps far away from each other in everyday life,
but here close together and sometimes sealed with a spontaneous hug.
An ode to the people who stand there, to continue together in freedom.
The government wants to take away our fundamental rights by enacting an urgent law,
where all reasons are lies and go beyond rationality.

People who are ready to reveal even more truth, together we stand strong.

That shows again on this afternoon.
Thousands of people have come through the police cordon
that is positioned around the Malieveld and have defied the intimidation.
They stand together to listen to stories and speeches from speakers,
to dance alone or in polonaise to the music of Dj Jean, to show the slogans on plates,
to speak out and connect with each other.

This fantastic demonstration against the emergency law has been very successful,
especially after the police violence three days earlier.
This was to scare us even more, but we’re not going to let ourselves be intimidated.
We know that with our fundamental rights gone, we can stand even less and we want to stand.


Get up, stand up, stand up for your rights, and now you see the light, stand up for your right.

Ode aan de mensen
De mensen die gekomen zijn, samen, te samen, om samen te staan voor de vrijheid.
Een ode aan zoveel vreschillende harten, gekleurd door verschillende levensstijlen.
Misschien in het dagelijks leven ver van elkaar verwijderd,
maar hier dichtbij elkaar en soms bezegeld met een spontane knuffel.

Een ode aan de mensen die er staan, staan om samen verder te gaan in vrijheid.
De overheid wil om onze grondrechten te ontnemen door een spoedwet in te voeren,
waarbij alle redenen leugens zijn en de redelijkeheid voorbij gaan.

Mensen die klaar zijn om nog meer waarheid te onthullen, samen staan we sterk.

Dat blijkt maar weer op deze middag.
Duizenden mensen zijn gekomen door het politiecordon dat rondom het Malieveld is gepositioneerd
en de intimidatie getrotseerd. Ze staan er samen om te luisteren naar verhalen en betogen van sprekers,
om alleen of in polonaise te dansen op de muziek van Dj Jean, om de leuzen op borden te laten zien, om zicht uit te sprekenen zich te verbinden met elkaar.

Deze fantastisch demonstratie tegen de spoedwet is zeer geslaagd, zeker na het politie geweld van drie dagen eerder. Dit was om nog meer angst aan te jagen, maar we laten ons niet zomaar intimideren. We weten dat met onze grondrechten weg, we nog minder kunnen staan en we willen staan.

Get up, stand up, stand up for your rights, and now you see the light, stand up for your right.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s