Freedom Prinsjesdag


Nederlandse tekst onderin

Prinsjesdag
On the third Tuesday of September it is tradition in the Netherlands for the king or queen to read the speech of the throne to the people. The throne’s speech includes what will be the state’s financial budget for the coming year.

An excellent opportunity to show people that we attach great importance to freedom. The bill of contingency is an insult and a license to dictatorship. We fought for our freedom and this year it is 75 years ago that World War II ended in the Netherlands.

Manifestation
What kind of world do we pass on to our children and grandchildren? A number of countries in the world already have totalitarian control. Have we learned nothing from history?

The demonstrators are very diverse, ladies and young people, casual or in suits, first time attender or a regular. Again, the number of police officers is twice the number of protesters. This is typical of the city of The Hague. Still, protesters continue to connect in peace and love.

Lady Hemp
Lady Hemp was awarded a hemp crown on the occasion of Prinsjesdag. With her crown on, she walked through town as a lady, ready to answer people’s questions about hemp and the freedom of this plant. She explains that you can make almost anything from hemp. Hemp is healthier and more sustainable for Mother Earth. In the future, build all new houses from hemp. Use hemp for cars, clothing, food, milk, and much more.

There are fewer people today,
but there is more room to meet each other and have meaningful conversations.

Prinsjesdag
Op de derde dinsdag van september is het in Nederland de traditie dat de koning of koningin de troonrede voorleest aan het volk. In de troonrede staat onder andere wat de financiele begroting van de staat is voor het komende jaar.

Prima gelegenheid om vanuit het volk te laten horen dat we de vrijheid hoog in het vaandel dragen. Het beledigende voorstel van de spoedwet is een vrijbrief voor dictatuur. Voor onze vrijheid is gestreden en dit jaar is het 75 jaar geleden dat de tweede wereld oorlog in Nederland is geeindigd.

Betoging
Wat voor wereld geven wij door aan onze kinderen en kleinkinderen? Dit is vanuit gezinsniveau gedacht. Een aantal landen in de wereld hebben reeds een totalitaire controle. Hebben we dan niets uit de geschiedenis geleerd?

Het volk dat betoogd is heel divers, dames en jonge mensen, casual of in pak, voor het eerst of vaker naar een betoging geweest. Wederom is het aantal politiemensen twee keer groter dan het aantal betogers. Dit is tekenend voor de stad Den Haag. Toch blijven betogers zich in vrede en liefde verbinden.

Lady Hemp
Lady Hemp werd ter gelegenheid van Prinsjesdag bekroond met een hennepkroon. Met haar kroon op is ze als dame door de stad gelopen, klaar om de vragen van mensen over hennep en de vrijheid van deze plant te beantwoorden. Ze legt uit dat je van hennep bijna alles kunt maken. Hennep is gezonder en duurzamer voor moeder aarde. Bouw in de toekomst alle nieuwe huizen van hennep. Gebruik hennep voor auto’s, kleding, eten, melk en nog veel meer. 

Wellicht zijn er vandaag minder mensen,
maar er is meer ruimte voor ontmoeting en diepe gesprekken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s