Freedom – Women march


Nederlandse tekst onderin

Today, September 13, it is the honor of the women to start a freedom march in Utrecht. Women from all over the country have come to the center of the Netherlands to express their solidarity with each other.

At the park they are met by the men and the speaker program starts. The weather is beautiful and there are beautiful people. Again a very diverse group with a big common point, namely our freedom.

I made the point for the freedom of hemp. Here too it’s a lie around which a law has been made. This has meant that hemp has been restricted for 80 years.

The world can use hemp to build houses, make medicine, food, clothing, almost anything. In addition, it cleans the soil and the air. It is growing worldwide and local economies can emerge that are independent of the big companies.

In short, freedom
is freedom of all living things
Man knows your place on Mother Earth

Vandaag 13 september, is het de eer aan de vrouwen om af te trappen met een mars voor de vrijheid in Utrecht. Vanuit het hele land zijn vrouwen naar het middelpunt van Nederland gekomen om zich uit te spreken. In verbondenheid samen.

Bij het park worden zij opgewacht door de mannen en begint het sprekers programma. Het is prachtig weer en er zijn prachtige mensen. Wederom een zeer divers gezelschap met een groot gesamenlijk punt, namelijk onze Vrijheid.

Ik ben gekomen met het punt voor de vrijheid van hennep. Ook hier gaat het om een leugen waar een wet omheen is gemaakt. Dit heeft ervoor gezorgt dat hennep al 80 jaar aan banden ligt.

De wereld kan hennep inzetten om huizen mee te bouwen, medicijnen te maken, voedsel, kleding, bijna alles. Daarnaast maakt het de bodem en de lucht schoon. Het groeit wereldwijd en kunnen er lokale economien ontstaan, die onafhankelijk zijn van de grote corperaties.

Kortom Vrijheid
is vrijheid van alle levende wezens
Mens ken je plaats op moeder aarde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s