Freedom


Nederlandse tekst onderin

On September 29, a day after the new tightened measures, people gather in front of the government building on the Plein in The Hague. When do the lies stop? And the one-sided information by the press? It can be done differently together, a society with more human dignity, universal love, empowerment and trust of the citizen.

As Lady Hemp, I have the honor to speak to several people. I like to explain about fiber hemp. Especially if people still think the government does not lie. Hemp is a good example here. After 80 years, this power plant is still behind bars because of a lie.

It is wonderful to hug people, heart to heart. I have a chat with the older officers. An officer asks me why I am in this versatile crowd. ‘We all want that for a better world’, is my answer. ‘A better world where hemp is appriciated’.

Willem Engel and Mory Mordechay from ‘Viruswaarheid’ come by. The new party Free Social Netherlands is also represented on the Plein by Bas Filippini and Anna Zeven. Nice to have a chat.

The daily demonstrator reports out around 3 p.m. By 4 p.m. the mood changes and part of the group takes a seat on the terraces. At 4.35 pm, the clearing of the Square by an army of police officers begins and the group disintegrates. A small group has walked towards Malieveld and is sitting on the terrace of the Pancake House.

This was it for today. I walked in the small forest before going home. There will be several actions in response to these freedom-restricting measures, which are unhealthy and paralyzing for society.

Op 29 september, een dag na de nieuwe aangescherpte maatregelingen komen er mensen samen voor het regeringsgebouw op het Plein in Den Haag. Wanneer houden de leugens op? En de eenzijdige informatie door de pers? Samen kan het anders, een samenleving met meer menswaardigheid, liefde, empowerment en vertrouwen van de burger.

Als Lady Hemp heb ik eer om met meerdere mensen te spreken. Ik leg graag uit over vezel hennep. Zeker als mensen nog denken dat de regering niet zal liegen. Hennep is hier een goed voorbeeld. Na 80 jaar zit deze powerplant nog steeds achter de tralies.

Het is heerlijk om mensen te huggen, hart op hart. Met de oudere agenten maak ik een praatje. Een agent stelt mij de vraag waarom ik in dit veelzijdige gezelschap ben. ‘Voor een betere wereld, dat willen we allemaal’, is mijn antwoord. ‘Een betere wereld waar hennep gewaardeerd wordt’.

Willem Engel en Mory Mordechay van Viruswaarheid komen langs. Ook de nieuwe partij Vrij Sociaal Nederland is op het Plein vertegenwoordigd door Bas Filippini en Anna Zeven.

Rond 15.00 uur meldt de dagelijkse demonstrant zich af. Tegen 16.00 uur slaat de stemming om en gaat een deel van de groep op de terrasjes zitten. Om 16.35 uur begint het leeg vegen van het Plein door een leger politie agenten en valt de groep uiteen. In de verte is het leger agenten goed te zien. Een klein groepje is richting Malieveld gelopen en zit op het terras van het Pannenkoekenhuis.

Dit was het voor vandaag. Ik heb nog in het bos gewandeld voordat ik naar huis ging. Er komen meerdere acties naar aanleiding van deze vrijheidsbeperkende maatregelen, die ongezond zijn en verlammend voor de samenleving. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s