Freedom


Nederlandse tekst onderin

Today on September 24 I am back in The Hague to stand up for the freedom of the people and the freedom of hemp.

It is still quiet in the afternoon. There is plenty of space to post the information about hemp. Some people who pass by have questions. Fine when I can give an answer. Sometimes one can investigate further.

Lady Hemp is solution-oriented. ‘Hemp can save the world’ People often think that I smoke cannabis. But I don’t smoke at all. One person is amazed that cars are made from hemp. But why don’t we use hemp material more often? This is because of the lie after which hemp is prohibited.

Now governements also tell the people a big lie about health. Measures are not about our health, but about limiting freedom and behavioral change worldwide. This measures should be included in an emergency law. Then the police in the police state can carry out all orders from the government. And this one receives orders from the WHO.

At two o’clock the crowd is bigger. There are more people, more police and more photographers and journalists. I clean up the information. Around the corner there are even more police and police vans.

Now many people live in fear, either of the virus, or the measures, or that others tell them.
When do people dare to speak out? Now it is still possible.
The police have force, but the people are powerful.
#speakout, #freedomofspeech, #freedomworldwide

Vandaag ben ik weer in Den Haag om te betogen voor de vrijheid van het volk en de vrijheid van hennep.

Om 12.00 uur is het nog rustig. Er is genoeg plek om de informatie over hennep neer te leggen. Sommige mensen die langslopen hebben vragen. Fijn als ik antwoord kan geven. Soms kan men zelf verder gaan onderzoeken.

Lady Hemp is oplossingsgericht. Hennep kan de wereld redden. Mensen denken vaak dat ik canabis rook. Maar ik rook helemaal niet. Een persoon is verbaasd dat er auto’s van hennep zijn gemaakt. Maar waarom gebruiken we dit materiaal dan niet? Dat komt door de leugen waarna hennep verboden is.

Nu is er ook een grote leugen over onze gezondheid. Het gaat niet om onze gezondheid, maar om vrijheidsbeperking en gedragsverandering wereldwijd. Dit moet ook nog in een spoedwet komen. Dan kan de politie in de politiestaat alle orders uitvoeren van boven af. En deze krijgt orders van het WHO.

Om twee uur is het drukker. Er zijn meer mensen, meer politie en meer fotografen en journalisten. De informatie ruim ik op. Om de hoek staat nog meer politie en politiebusjes gestationeerd.

Nu leven veel mensen in angst, of voor het virus, of voor de maatregelingen, of dat anderen hun verklikken.
Wanneer durven mensen zich uit te spreken? Nu kan het nog.
De politie is krachtig, maar het volk is machtig.
#spreekjeuit, #vrijheidvanmeningsuiting, #vrijheidwereldwijd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s