Freedom walk


Nederlandse tekst onderin

Tuesday evening October 6 rain or shine, we a group of individuals, have gathered again in The Hague. We stand for our FREEDOM and yours. There is a friendly and spontaneous atmosphere where everyone can talk freely and hug each other.

We gather on the ‘Plein’. After a short speech, about a thousand people walk for freedom, via the shopping street, around the government building, back to the ‘Plein’. This time there a few police officers with masks.

At the ‘Plein’ we form a circle, that slowly turns to the center. Frank Ruesink takes the floor to thank everyone. Also the officers, with the remark that the masks make a sad impression. Finally, people can support the cafe and bars by buying a drink.

The weather is good for us. Can we do this for each other too? Can we stand up together for our fundamental rights and freedom?

The government continues to juggle with numbers and words. Figures based on a test that does not indicate disease. Words take on a different meaning or content. That creates confusion, the strategy that makes you think less, so that you give up your freedom for false security.

In this fear-based society, all positive information is interpreted negatively. People are looking for evidence for the unreasonable behavior and to explain the regulations. The government admits that it wants behavioral change. Why do people continue to believe in fear for their health and loved ones? Why don’t they ask healthy questions and believe in their own life experience?

The government can also promote a healthy lifestyle, reduce fear, encourage citizens to think along and give more space to nature. The opposite happened. The government wants the emergency law and is hijacking our basic rights.

We keep asking questions,
we continue to stand up for our civil rights and freedom,
we keep pointing out a conflict of interest, so follow the money,
we continue to promote a better immune system,
we keep pointing out the danger of a technocracy,
we are NATURE.

We will be there again FOR our FREEDOM and yours, October 7-8. Where are you?

Dinsdagavond 6 oktober regen of zonneschijn, wij een groep induviduals, zijn weer bijeen gekomen in Den Haag. Wij staan er VOOR onze VRIJHEID en de jouwe. Er is een vriendelijke en spontane sfeer waar iedereen vrijuit kan praten en elkaar kan omhelzen.

We verzamelen op het Plein. Na een korte toespraak lopen ongeveer duizend mensen een rondje, via de winkelstraat, om het regeringsgebouw heen, terug naar het Plein. Dit keer zijn er een paar politieagenten met maskers.

Op het Plein vormen we een cirkel. De cirkel draait langzaam naar het midden. Frank Ruesink neemt het woord om iedereen te bedanken. Ook de agenten, met de opmerking dat de maskers een droevige indruk wekken. Ten slotte kunnen mensen het café en de bars ondersteunen door een drankje te kopen.

Het weer is ons goedgezind. Kunnen we dit voor elkaar ook doen? Kunnen we samen opstaan voor onze grondrechten en vrijheid?

De regering blijft jongleren met cijfers en woorden. Cijfers gebaseerd op een test die geen ziekte aangeeft. Woorden krijgen een andere betekenis of inhoud. Dat schept verwarring, de strategie die je minder laat nadenken, waardoor je je vrijheid inleverd voor schijnveiligheid.

In deze op angst gebaseerde samenleving wordt alle positieve informatie negatief geïnterpreteerd. Men gaat op zoek naar bewijzen voor het onredelijke gedrag en de regelgeving te verklaren. De overheid geeft toe dat ze gedragsverandering wil. Waarom blijven mensen geloven in angst voor hun gezondheid en dierbaren? Waarom stellen ze geen gezonde vragen en geloven ze niet in hun eigen levenservaring?

De overheid kan ook een gezonde levensstijl promoten, angst verminderen, de burger stimuleren mee te denken en meer ruimte geven aan de natuur. Het tegenovergestelde gebuerd. De overheid wil de noodwet en kaapt onze basisrechten.

We blijven vragen stellen,
we blijven opkomen voor onze burgerrechten en vrijheid,
we blijven wijzen op een belangenconflict, dus volg het geld,
we blijven een beter immuunsysteem promoten,
we blijven wijzen op het gevaar van een technocratie,
wij zijn NATUUR.

We zullen er weer zijn VOOR onze VRIJHEID en die van jou, 7 en 8 oktober. Waar ben jij?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s