freedom


film by Danny Ploegeart
Nederlandse tekst onderin

On the Square
You can be there
Or not
Much to my sadness
Together we stand for our civil rights
Again another army of police to fight?
This time people are sitting by the statue
A statement is made together
Expressed in a peaceful sit-down action
This is followed by a police intimidation reaction
About 400 colorful people in a group
Express outrage in shouting
“Join us” against the uniformed ME
Stop and say “No”
Not much is coming out of their mouth
Which is covered with an unhealthy facemask nodoubt
The group is seperated
Seated demonstrators are carried away to a bus
Where they have to sit together tight
But an arrest on the grounds of another half meter is that right
Don’t the enforcers know better?
Other demonstrators are on the terraces
Watching their steps
still involved with the people who are arrested
The Hague board has fallen low
To rob its own citizens of their rights
What a world we can promise the next generation
Where is the quality of life
Without justice and freedom
I wish all the protesters who have been arrested success

#askquestions #universelove #freedom #freedomofspeech #civilrights # Power2ThePeople #hemp

Op het plein
U kunt erbij zijn
Of niet
Tot mijn verdriet
Samen staan ​​we voor onze fundamentele rechten
Nog een leger van MIJ om te vechten?
Dit keer zitten er mensen bij het standbeeld
Een statement wordt samen gedeeld
Uitgedrukt in een rustige sit-down-actie
Dit wordt gevolgd door een ME-intimidatieactie
Ongeveer 400 kleurrijke demonstranten groeperen
Druk verontwaardiging uit door te schreeuwen
“Doe mee” tegen de geüniformeerde ME
Ga weg en zeg “Nee”
Er komt niet veel uit hun mond
Die is bedekt met een capuchon, dus ongezond
De groep is verdeeld
Zittende demonstranten worden afgevoerd naar een bus
Waar ze gezellig bij elkaar moeten zitten
Maar een arrestatie op grond van nog een halve meter
Weten de handhavers niet beter?
Andere demonstranten zijn op de terrassen
Kijken naar hun stappen
betrokken bij de mensen die worden opgepakt
Het Haagse bestuur is laag gevallen
Om zijn eigen burgers van argumenten te beroven
Wat een wereld kunnen we de volgende generatie beloven
Waar is de kwaliteit van leven
Zonder gerechtigheid en vrijheid
Ik wens alle demonstranten die zijn gearresteerd veel succes

#vragen stellen #universelove #vrijheid #vrijheid van meningsuiting # burgerrechten # Power2ThePeople #hemp #knuffels

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s