Freedom walk


Nederlandse tekst onderin

Saturday, October 10 at 19H00 we meet to walk a freedom walk in The Hague.

The street lighting and terraces look inviting. Close to our meeting place, the Plein, there is many police. The terraces are still full of guests enjoying their drinks and each other. The radiant heaters make chilling outside comfortable.

At 19H00 the walkers enter the Plein. Our meeting is almost immediately made impossible by the police. They demand us to leave the Square. Policemen demonstratively position themselves around the statue, as if they should protect it.

The colorful group of walkers with old and young people are dispersed and walk in small groups around town. But they are followed by the police. Sometimes vans are ready to block the way. It’s a strange situation. Walkers are chased, driven and intimidated by policevans to prefend them from walking back to the Plein to meet again.

At 20H00, a group of peaceful walkers was trapped by the police. This group includes inspiring speakers and people who think in solutions. Now the board of The Hague and the government don’t want you to come up with better ideas than theirs. And then you are a danger to the state.

After half an hour, most people are allowed to walk freely again. Not to the Square. Three people have been arrested. Among the three is Miranda, who has just been released from the mass arrest on Thursday evening, October 8.

It is unbelievable that we are no longer allowed to think along in terms of solutions, are not allowed to speak out and are also not allowed to walk in The Hague.

Mankind moves forward due to a critical view and a solution-oriented approach.
Or does our government not want to move forward?

Zaterdag 10 oktober om 19.00 uur ontmoeten we elkaar om een vrijheidswandeling in Den Haag te lopen.

De straatverlichting en terrasjes zien er uitnodigend uit. Vlakbij onze ontmoetingsplek, het Plein staat er veel politie. De terassen zitten nog vol met gasten die genieten van hun drankje en van elkaar. De straalkacheltjes maken het buiten chillen comfortabel.

Om 19.00 uur komen de wandelaars het Plein op. Onze ontmoeting wordt direct onmogelijk gemaakt door de politie, die vorderd ons om het Plein te verlaten. En demonstratief stellen politiemensen zich op rondom het beeld, alsof ze deze dienen te beschermen.

De kleurijke groep wandelaars met ouden en jongen mensen worden uiteen gedreven en gaan in kleine groepjes lopen. Maar overal worden ze gevolgd door de politie. Soms staan er busjes klaar om de weg te versperren. Het is een rare situatie. Wandelaars worden met busjes opgejaagd, verdreven en geintimideerd, zodat ze niet teruglopen naar het Plein om elkaar weer te ontmoeten.

Om 20.30 uur is een groep vredige wandelaars ingesloten door de politie. In deze groep bevinden zich inspirerende sprekers en mensen die in oplossingen denken. Nu is het zo dat het bestuur van Den Haag en de overheid niet willen dat je met betere ideen komt dan die van hun. En dan ben je een staatsgevaarlijk.

Na een half uur mogen de meeste mensen weer vrij gaan lopen. Niet naar het Plein. Drie mensen zijn gearresteerd. Onder de drie zit Miranda die net vrij is van de massa arrestatie op donderdag avond 8 oktober.
Ongelofelijk dat we niet meer mogen meedenken in oplossing, ons niet uit mogen spreken en ook niet wandelen in Den Haag.

Met een kritische kijk en oplossingsgerichtheid komt de mens vooruit.
Of wil onze regering niet vooruit gaan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s