Freedom light


Nederlandse tekst onderin

Saturday October 24 is the day of connection and the shining of light.
Light shine by people in the shape of a heart.
Let your heart speak and shine.

The manifestation is requested from 17H00 to 20H00. Although the mayor wants it to last until 18H30, we continue until 19H00 to shine our light in the dark. There is a program with speakers and there is music. It is a joy to be with people who let their hearts speak.

Heart of people
People form a heart around the names of those who are going to vote next week on a law that will take away people’s fundamental rights. The photo of the king is central at the bottom. All laws must be signed by him to take effect.

International pressure is great. All countries in the world are faced with the deprivation of human rights and the further imposition of totalitarian power. People are punished if they fail to comply with the measures. Measures of which
– the usefulness has not been proven,
– where the government is not accountable,
– that destroy small entrepreneurs
– and so much more damage

To what extent are you still free?
Many people think this is temporary, but there are more questions than answers. More is being destroyed than saved. You will find the real answers if you follow the money. The world has to change, but for the well being of Mother  Earth.

On stage Nikos from the Wanderer sings another song then follows. 

Zaterdag 24 oktober is de dag van verbinding en het schijnen van licht.
Licht in de vorm van een hart.
Laat je hart spreken en schijnen.

De bijeenkomst is aangevraagd van 17.00 tot 20.00 uur. Hoewel burgemeester wil dat het tot 18.30 uur duurt, gaan we door tot 19.00 om in het donker ons licht te laten schijnen. Er is een programma met sprekers en er is muziek. Het is een feest om samen te zijn met mensen die hun hart laten spreken.

Hart van mensen
Mensen vormen een hart rond de namen van mensen die volgende week gaan stemmen over een wet die de grondrechten van de mensen wegneemt. De foto van de koning staat centraal onderaan. Alle wetten moeten door hem worden ondertekend om van kracht te worden.

De internationale druk is groot. Alle landen in de wereld worden geconfronteerd met het ontnemen van mensenrechten en het verder opleggen van totalitaire macht. Mensen worden gevolgd en gestraft als ze zich niet aan de maatregelen houden. Maatregelen waarvan
– het nut is niet bewezen,
– waar de overheid geen verantwoording verschuldigd is,
– die kleine ondernemers vernietigen
– en nog veel meer schade

In hoeverre ben je nog vrij?
Veel mensen denken dat dit tijdelijk is, maar er zijn meer vragen dan antwoorden. Er wordt meer vernietigd dan opgeslagen. U vindt de echte antwoorden als u het geld en de macht volgt. De wereld moet veranderen, maar voor het welzijn van Moeder Aarde.

Nikos van the Wanderer zingt deze avond een ander nummer dan ‘Aren’t you meant to fly’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s