Life


life is movement
stop and move on
for yourself and humanity

grow and flourish
mind what you sow
for yourself and humanity

nourish your body and soul
in a healthy green world
for yourself and humanity

peace and love
create space to grow
for yourself and humanity

share light
from your heart and soul
for yourself and humanity

from your inner peace
you create change
for you and humanity


life is movement
with the elements
you breathe air freely
you are carried by earth
your body fluid contains mostly water
your passion contains fire

LEVEN (Nederlands)

leven is beweging
stop en ga door
voor jezelf en de mensheid

groeien en bloeien
let op wat je zaait
voor jezelf en de mensheid

voed je lichaam en ziel
in een gezonde groene wereld
jezelf en de mensheid

vrede en liefde
creëer ruimte voor groei
voor jezelf en de mensheid

deel licht
vanuit je hart en ziel
voor jezelf en de mensheid

vanuit innerlijke rust
creëer je verandering
voor jezelf en de mensheid

het leven is beweging
met de elementen
je ademt vrij lucht
je wordt gedragen door aarde
je lichaamsvloeistof bevat veel water
je passie bevat vuur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s