Tree lover


Nederlandse tekst onderin

Busy street
Bustle of police, fire brigade and ambulance
Hustle and bustle of tree lovers
Crowds of people watching

There is a man in the tree
Not just any tree,
A tree that purifies the air
A tree that provides shade and coolness
A tree for natural drainage, not sewage
A tree that holds the ground
A tree with roots that connect
A tree with an ecological system
A tree with a beautiful crown in autumnal glory
A very healthy acasia tree

and the man in the tree loves this tree
and the other 19 trees to be cut down,
actually killed

The rescue plan written by the local residents who love these trees
has not been studied and by the municipality ignored.
The residents love these beautiful trees.
Trees you can dream of.

and the man in the tree loves this tree
and the other 19 trees to be cut down,
actually killed

Government officials do not understand the life of the trees.
Don’t complain, they do their job, so keep your distance.
Tree lovers are intimidated and banned.
Residents listen to the officials with their assignment.
Spectaters pay attention, obey the servant of the law.
In these unfair and unreal times, there are too many people behind the police band.
Reinforcement comes with military police, fire brigade and ambulance.

The street is busy
with this hustle and bustle people have to back off even more.
There is a man in the tree.
and as long as he is there, the tree cannot get cut.

and the man in the tree loves this tree
and all 19 other trees that need to be cut down
actually killed

Fire brigade blows up a huge pillow.
People have to move back even more quickly.
The firetruck with the ladder has to go through.
Finally the man in the tree can be forced out of the tree.

The man is roughly tackled and placed on a stretcher.
He is handcuffed around the corner.
The tree lover is taken away in handcuffs.
the last tree is cut down
the void in the street is filled with wind

The officers, who are complicit in tree murder, can leave in 11 police cars, 2 firetrucks and 2 ambulance.
The bustle slowly calms down.

The man in the tree
plays music on his green flute
a free spirit, a tree hero
his story has been seen, heard and passed on

Thanks to the tree hero
Turi Vaccaro

“Peace in Nature” from 24mm Studio on Vimeo.

Drukte in de straat
Drukte van politie, brandweer en ambulance
Drukte van bomenliefhebbers
Drukte van mensen die kijken

Er zit een man in de boom
Niet zomaar een boom,
Een boom die de lucht zuivert
Een boom die schaduw en verkoeling geeft
Een boom voor natuurlijke afwatering, niet als het riool
Een boom die de grond vast houdt
Een boom met wortels die verbinden
Een boom met een ecologisch systeem
Een boom met een prachtige kruin in herfstkleuren glorie
Een kerngezonde acasia boom

en de man in de boom houdt van deze boom
en van alle 19 andere bomen die moeten worden omgezaagd,
eigenlijk vermoord

Het reddingsplan geschreven door de buurtbewoners die van deze bomen houden, 
is niet bestudeerd en worden door de gemeente genegeerd.
De bewoners hebben veel plezier van deze mooie bomen.
Bomen waarvan je kunt dromen.

en de man in de boom houdt van deze boom
en van alle 19 andere bomen die moeten worden omgezaagd
eigenlijk vermoord

De ambtenaren van de overheid hebben geen begrip voor het leven van de bomen.
Niet zeuren, zij doen hun werk, dus blijf op afstand.
De bomenliefhebbers worden geintimideerd en geweerd.
Bewoners luister naar de ambtenaren met hun opdracht.
Sensatiekijkers opgelet, houdt je aan de dienaar van de wet.
In deze strenge tijden staan er veel mensen achter de politielint.
Er komt versterking bij, militaire politie, brandweer en ambulance.

Het is druk in de straat
met deze drukte moeten de mensen nog meer achteruit.
Er zit een man in de boom.
en zolang hij er zit kan de boom niet om.

en de man in de boom houdt van deze boom
en van alle 19 andere bomen die moeten worden omgezaagd
eigenlijk vermoord

Brandweer blaast een megagroot kussen op.
Mensen moeten snel nog meer naar achteren.
De wagen met de ladder moet door.
Eindelijk kan de man in de boom gedwongen uit de boom.

De man wordt hardhandig aangepakt en op een brancard gelegd.
Om de hoek wordt hij in de boeien geslagen.
De bomenliefhebber wordt geboeid afgevoerd.
de laatste boom wordt gekapt
de leegte in de straat wordt met wind gevuld

De ambtenaren, die medeplichtig zijn aan bomenmoord kunnen vertrekken in 11 politieauto’s, 2 brandweer wagens en 2 ambulance.
De drukte verstilt langzaam.

De man in de boom
speelt muziek op zijn groene fluit
een vrije geest, een bomen held
zijn verhaal is gezien, gehoord en wordt doorverteld

Dank aan de bomenheld
Turi Vaccaro

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s