Women for freedom


Nederlandse tekst onderin

Women for Freedom has a program on November 14
from 4 pm to 6 pm. The program is full of speakers, dance and music. The Museumplein in Amsterdam is illuminated after sunset with light from lamp posts, string lights and candles.

Museumplein

White dots on the grass mark where 1000 people should be 5 feet apart. I walk around with Lady Hemp’s sign and hand out flyers. That’s how I meet many acquaintances. Fantastic to see everyone.

The meeting starts with the drums for Mother Earth. The connection with the rhythm of nature can be felt. There is also a feminine ritual of the Native Americans with herbal incense and gives a powerful energy to this gathering.

speakers

The speakers speak from their strength, with courage and authenticity, for love and freedom.

Fiona Zwart speaks poetically about the stars, as sources of light in the sky. Any light source can make a difference and that includes every one who stands for freedom.

Known for the hospitality and events industry, Nadia starts her presentation with herself and gets to the core of her powerful story about freedom and a better world.

Isa Kriens also adds a bit of fire to her story. With that she lights everyone.
Her three points of interest are;
1. For a real understanding of public policy
you have to look further up,
supranational authorities rule,
we have to know them and put them in the light,
2. Divide and conquer system works full time,
when you see it, you can break it
3. Keep your back straight. We are more.
The resistance does not shrink, it grows.

Between the speakers there is a piano piece with dancers in light, beautiful to see. The program provides light, illumination and connection with everyone.

Heavenly

The weather gods are on our side again. When the sun sets, a cumulus cloud appears above the cloud cover, surrounded by an orange glow.

The program ends with all the women for freedom and a man on stage. All those present are thanked for their courage and coming. The organization closes with a song. It’s 20 minutes past the time. Music from Bob Marley sounds over the speakers. If people want to dance, this is not allowed.

media lies

Lying and framing seem like a sport in mainstream media. In the headlines it says later in the evening that the meeting was broken off by the authorities. We know the truth. What do the Dutch think, who were not there?

This is outside of me. One speaker said:
the only thing that really beats is your own heart
trust this and stand in your strength.

 

Women for Freedom heeft een programma op 14 november
van 16.00 uur tot 18.00 uur. Het programma staat vol met sprekers, dans en muziek. Het Museumplein in Amsterdam wordt na zonsondergang verlicht met licht van lantaarnpalen, lichtslingers en kaarsen.

Museumplein
Witte stippen op het gras markeren waar 1000 mensen 1,5 meter uit elkaar moeten staan.
Ik loop rond met het bord van Lady Hemp rond en deel flyers uit. Zo kom ik veel bekenden tegen. Fantastisch om iedereen te zien.

De bijeenkomst start met de drums voor Moeder Aarde. De verbinding met het ritme van de natuur is voelbaar. Er is ook een vrouwelijk ritueel van de native Amerikanen met wierook van kruiden en geeft een krachtige energie aan deze bijeenkomst.

sprekers
De sprekers spreken vanuit hun kracht, met moed en authenticiteit, voor liefde en vrijheid.

Fiona Zwart spreekt poëtisch over de sterren, als lichtbronnen in de hemel. Elke lichtbron kan een verschil maken en dat geldt ook voor de degene die staat voor vrijheid.

Nadia, bekend van de horeca en evenementenbranche, begint haar presentatie met zichzelf en gaat naar de kern van haar krachtige verhaal over vrijheid en een betere wereld.

Isa Kriens heeft geeft aan haar verhaal ook een beetje vuur mee. Daarmee steekt ze iedereen aan.
Haar drie aandachtpunten zijn;
1. Voor een echt begrip van het overheidsbeleid
moet je verder naar boven kijken,
supranationale autoriteiten regeren,
we moeten ze kennen en in het licht zetten,
2. Verdeel en heers systeem werkt fulltime,
als je het ziet, kun je het doorbreken
3. Houd uw rug recht. We zijn met meer.
De weerstand krimpt niet, maar groeit.

Tussen de spekers is er een pianostuk met dans in licht, prachtig om te zien. Het programma zorgt voor licht, verlichting en verbinding met iedereen.

Hemels

De weergoden staan weer ​​aan onze kant. Als de zon ondergaat, komt er een stapelwolk boven het wolkendek tevoorschijn, omgeven met een oranje gloed.

Het programma eindigt met alle vrouwen voor vrijheid en een man op het podium. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun moed en komst. De organisatie sluit af met een lied. Het is 20 minuten over tijd. Bob Marley klinkt over de speakers. Als mensen willen dansen, mag dit niet.

medialeugens

Liegen en framen lijkt een sport bij mainstream media. In de koppen staat later op de avond, dat bijeenkomst door de autoriteiten is afgebroken. We kennen de waarheid. Wat denken de Nederlanders, die er niet waren?

Dit is buiten mij. Een spreker zei:
het enige dat echt klopt, is je eigen hart
vertrouw hierop en sta in je kracht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s