Freedom day


Nederlandse tekst onderin

Saturday, November 7, a day for freedom.

VSN
The day starts in Hoevelaken with the members’ meeting of the VSN, the new political party Free Social Netherlands. The funny thing is that none of the founders had any political ambition until the world changed. The world has changed dramatically since fundamental rights and freedom were illegally taken from the people.

Many roads lead to Rome. I believe in cooperation, where everyone uses their own talent and strength to deal positively with the challenges of mother earth. The role of nature in a new world is important to VSN. After all, we humans are all nature. In the morning Christian Kromme presents the story of Humification. He sees changes in people and organizations from the perspective of nature. After the presentation members can ask questions and meet in person.

Amersfoort
During the lunch break there is time for a trip to Amersfoort. There is a demonstration on the square near the church. Police in neo-yellow vests are standing by in the streets around the square. They facilitate. There are 500 to 600 people enjoying the sun, the atmosphere and each other. Together we are strong.

I walk between the rows with the Lady Hemp’s sign. The people in the square express their wishes, criticism or questions on an umbrella, signs or texts on banners. Others playfully wear a mouth mask with text. Anna van Zeeven of the political party VSN talks about the party on stage. Protest singer Wijnand Schipper sings the song ‘Aren’t you meant to fly’ by de Wanderer. I meet many acquaintances on the square. Great, a person gets positive energy from that.

Critical questions

Encouraging words or critical questions can be heard on stage. This at a time when freedom of speech is limited. Like how the magazine ‘Healthy Thinking’ by Karel van Wolferen is discussed in politics. This magazine contains columns from experts, critics and scientists with a different truth. Critical questions and facts are by definition incorrect and undesirable from the government. Many people question the govenment and want answers.

VSN

After an hour Amersfoort back to Hoevenlaken for the afternoon program of the members meeting. There is a second presentation by Cristian Kromme. After this, the members work in groups to find solutions to a question. These solutions are discussed in plenary. Announcements and questions wrap up the meeting.

Newspapers

People can take the latest editions of the ‘Andere Krant’ (the other newspaper), the weekly magazine ‘Gezond Verstand’ (Healthy Mind) and fresh off the press the second edition of the Independent Press Netherlands (Onafhankelijke Pers Nederland) to hand out.

When people become more aware,
they can choose more aware
and stand in their strength.

Zaterdag 7 november, een dag voor vrijheid.

VSN

De dag begint in Hoevelaken met de ledenvergadering van de VSN, de nieuwe politieke partij Vrij Sociaal Nederland. Het grappige is dat geen van de oprichters enige politieke ambitie had totdat de wereld veranderde. De wereld is drastisch veranderd sinds de grondrechten en vrijheid illegaal van de mensen zijn afgenomen.

Veel wegen leiden naar Rome. Ik geloof in samenwerking, waarbij iedereen zijn eigen talent en kracht inzet om positief om te gaan met de uitdagingen van moeder aarde. De rol van de natuur is belangrijk voor VSN. Wij mensen zijn tenslotte allemaal natuur. ‘s Ochtends presenteert Christian Kromme het verhaal van Humification. Hij ziet veranderingen in mensen en organisaties vanuit het perspectief van de natuur. Na de presentatie kunnen leden vragen stellen en elkaar persoonlijk ontmoeten.

Amersfoort

Tijdens de lunchpauze is er tijd voor een uitstapje naar Amersfoort. Er is een demonstratie op het plein bij de kerk. In de straten rondom het plein staat politie in neogele vesten paraat. Ze faciliteren. Er zijn 500 tot 600 mensen die genieten van de zon, de sfeer en van elkaar. Samen staan ​​we sterk.

Ik loop tussen de rijen door met het bord van Lady Hemp. De mensen op het plein drukken hun wensen, kritiek of vragen uit op een paraplu, borden of teksten op spandoeken. Anderen dragen speels een mondmasker met tekst. Anna van Zeeven van de politieke partij VSN vertelt op het podium over de partij. Protestzanger Wijnand Schipper zingt het nummer ‘Are’t you meant to fly’ van de Wanderer. Op het plein ontmoet ik veel bekenden. Geweldig, daar krijgt een mens positieve energie van.

Kritische vragen

Op het podium zijn bemoedigende woorden en kritische vragen te horen. Dit in een tijd waarin de vrijheid van meningsuiting beperkt is. Zoals hoe het tijdschrift ‘Gezond Verstand’ van Karel van Wolferen in de politiek is besproken. Dit magazine bevat columns van experts, critici en wetenschappers met een andere waarheid. Kritische vragen en feiten zijn per definitie onwenselijk vanuit de overheid. Veel mensen trekken de regering in twijfel en willen antwoorden.

VSN

Na een uurtje Amersfoort terug in Hoevenlaken voor het middagprogramma van de ledenvergadering. Er is een tweede presentatie door Cristian Kromme. Daarna werken de leden in groepjes aan het vinden van oplossingen voor een vraag. Deze oplossingen worden plenair besproken. Mededelingen en vragen ronden de bijeenkomst af.

Kranten

Mensen kunnen de laatste edities van de ‘Andere Krant’, het weekblad ‘Gezond Verstand’ en vers van de pers de tweede editie van de onafhankelijke Pers Nederland meenemen om uit te delen.<

Wanneer mensen zich meer bewust worden,
kunnen ze bewuster kiezen
en ​​in hun kracht staan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s