Freedom tour


Nederlandse tekst onderin

Saturday October 31,
the day of the blue full moon
we come together in Apeldoorn to stand for freedom.

actions

The meeting is organized by Frank Reusink, with heart-warming actions. The flowers are given away to elderly people, because flowers love people. The loaves in the shape of a heart are for people in the event business to encourage them. (many people in the events industry are bankrupt due to government measures)

The mayor of Apeldoorn has moved the location of the city park to an industrial estate outside the city. There is a stage. Around 1000 peoples will make it a party, with speeches, dance and music by Wijnand Schippers. The temperture is wonderful and the sun shines in the afternoon.

flowers

The campaign to give away flowers in the city of Apeldoorn is prohibited. Attendees bring flowers to hand out in their living environment and make people happy.

Merlin is a boy who wants to give a whole bunch of flowers to Frank. So cute, but this is not allowed by the municipality. This prohibition cannot be interpreted to an adult, let alone a child.

rainbow

In the afternoon, a wonderful thing happened. A rainbow appeared through the clouds, above the heart of flowers, ribbons and medals. The small bright part of the rainbow appears without rain. People look up to take in and photograph this natural phenomenon.

strenght

The global force oppresses people through fear and takes away their freedom. Like-minded people give each other universal love and strength. This allows us to understand people who are afraid. Together we are strong. In this strength we are stronger than the world force.

I am very happy that I went to this meeting and contributed to the good vibe.
Believe in yourself, make yourself happy, be grateful and create for positive emotions.

Zaterdag 31 oktober,
de dag van de blauwe volle maan
we komen samen in Apeldoorn om voor vrijheid te staan.

acties
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Frank Reusink, met hartverwarmende acties. De bloemen worden weggegeven aan ouderen, want bloemen houden van mensen. De hartvormige broden zijn voor mensen in de evenementenbranche om ze aan te moedigen. (veel mensen in de evenementenbranche zijn failliet door overheidsmaatregelen)

De burgemeester van Apeldoorn heeft de locatie van het stadspark verplaatst naar een bedrijventerrein buiten de stad. Er is een podium. Ongeveer 1000 mensen maken er een feestje van, met toespraken, dans en muziek van Wijnand Schippers. De temperatuur is heerlijk en ‘s middags schijnt de zon.

bloemen
De actie om bloemen weg te geven in de stad Apeldoorn is verboden. Bezoekers brengen bloemen mee om uit te delen in hun woonomgeving en mensen blij te maken.

Merlijn is een jongen die Frank een hele bos bloemen wil geven. Zo schattig, maar dit mag niet van de gemeente. Dit verbod kan niet worden uitgelegd aan een volwassenen, laat staan een kind.

regenboog
In de namiddag gebeurde er iets wonderlijks. Een regenboog verscheen door de wolken, boven het hart van bloemen, linten en medailles. Het kleine heldere deel van de regenboog verschijnt zonder regen. Mensen kijken op om dit natuurlijke fenomeen in zich op te nemen en te fotograferen.

kracht
De wereldmacht onderdrukt mensen door angst en neemt hun vrijheid weg. Gelijkgestemde mensen geven elkaar universele liefde en kracht. Hiermee kunnen we mensen begrijpen die bang zijn. Samen staan ​​we sterk. In deze kracht zijn we sterker dan de macht.

Ik ben super blij dat ik naar deze samenkomst ben gegaan en een bijdrage heb geleverd aan de goede vibe.
Geloof in jezelf, maak jezelf blij, wees dankbaar en maak voor positieve emoties.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s