Freedom, trees and hemp in Rotterdam


Nederlandse tekst onderin

October 29 is a busy day. I move back and forth between one demonstration in North and the onther in the center of the city.

trees

In the North, a group of people protest against the cut of healthy acacia trees. The alternative plan from peoples to rebuild a new sewer is dismissed without reason.

freedom
In the center a small group of diverse people protest on the Schouwburgplein. The announcement for the protest for freedom and civil rights has been sabotaged by other people.

Speak out
Worldwide, freedoms of people are illegally taken away through measures, legislation or violence from the government. People look to the government for their health, which is abusing their trust. Authorities play with numbers and words to scare the people.
Those who understand are frightened by huge fines. The media is proclaiming state propaganda. Now it looks like the people agree. But people with critical questions are called state terrorists. Other solutions to this men made healthcrisis are being denied, with censorship and threats. The real solution, increasing resistance and group immunity, is hardly mentioned in the media.

Hemp
During the demonstration I walk around with Lady Hemp’s sign. With love I tell you why hemp is also a solution in this created world crisis. Lady Hemp’s plate continues to stand for freedom, health and well-being.

A lot of hemp has been cultivated in the history of Rotterdam.
“Before the year 1000 BC, the river Rotte was already given names such as Rotte A, Roode A and Rottestroom. These designations seem to refer to the hemp cultivation that took place here since the early Middle Ages.”

Find out for yourself the history or possibilities of the wonderplant hemp, or the world of patents. You cannot patent hemp. If people know that there are real alternatives, they can make better choices, instead of letting a government imposse a decision for them.

With hemp as the material for 50,000 products, the world of technological advancements associated with well-being for Mother Earth is within reach.

Freedom, bomen en hennep in Rotterdam
29 oktober is een drukke dag. Ik pendel op en neer tussen een betoging in Noord en een andere in het centrum van de stad.

bomen
In Noord betoogd een groep mensen voor het laten leven van gezonde bomen ook al komt er een nieuw riool. In het centrum betoogd een groep voor de vrijheid.

freedom
In het centrum staat een kleine groep diverse mensen op het Schouwburgplein. De aankondiging voor de betoging voor vrijheid en burgerrechten is door andere mensen geannuleerd en daarmee gesaboteerd.

Spreek je uit
Wereldwijd worden vrijheden van mensen illegaal ofgenomen door maatregelingen, wetgeving of geweld vanuit de overheid. Mensen kijken voor hun gezondheid naar de overheid, die hun vertrouwen misbruikt. Er wordt met cijfers en woorden gegoocheld.
Degene die het begrijpen worden bang gemaakt door enorm hoge boetes. De media verkondigd staatspropaganda. Het lijkt alsof het volk het ermee eens is.

Mensen met kritische vragen worden geframed als staatsterrorist. Andere oplossingen voor deze crisis worden ontkent, met censuur en dreigementen. Wat ertoe doet weerstand verhogen en groepsimmuniteit wordt nauwelijks benoemd in de media.

Hennep
In de geschiedenis van Rotterdam is er ook veel hennep geteelt.
“Al voor het jaar 1000 v.C. kreeg de rivier de Rotte al namen mee als Rotte A, Roode A en Rottestroom. Deze aanduidingen lijken te verwijzen naar de hennepteelt die hier sinds de vroege middeleeuwen plaatsvond.”

Ga zelf op onderzoek naar de geschiedenis of mogelijkheden van deze wonderplant hennep, of naar de wereld van patenten. Hennep kun je niet patenteren. Als mensen weten dat er haalbare alternatieven zijn, kunnen zij beter kiezen, in plaats van meelopen met een beslissing vanuit de overheid.

Tijdens de betoging loop ik rond met het bord van Lady Hemp. Met liefde vertel ik waarom hennep ook een oplossing is in deze gecreeerde wereldcrisis. Het bord van Lady Hemp blijft staan voor vrijheid, gezondheid en welzijn.

Met hennep als materiaal voor 50.00 producten, is er de wereld met technologische vooruitgang die samen gaat met het welzijn voor moeder aarde, binnen handbereik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s