Freedom


Nederlandse tekst onderin

What a meeting on Saturday, November 21 at the Malieveld in The Hague. On the sidelines, the police see how peaceful it is when we get together. 

Program
The three-hour program is packed with speakers and music. The program is led to a climax. On stage is a symbolic coffin of fear. Around 3000 people listen to the speakers, including Ferdinand van der Neut, Bas Filipini and Anna Zeven. Wijnand Schippers plays the Wanderer song ‘Are not you meant to fly’. The new star on the podium is called Solomon Gambia. He sings about standing up for your rights. I totally agree with that.

People
Great to walk between people. So many acquaintances and always nice to see them again. Many people are decorated with lights and shine in their own way. There are some signs and banners with texts. Someone with bicycle lighting has turned his outfit into a flexible light show, complete with helmet and glasses. Umbrellas have been transformed into illuminated umbrellas.

The heart
It drizzled now and then. The enthusiasm continues. Everyone has received a white rose. At the peak, a long living path is formed that leads to the heart in the center of the field. Trumpets sound when the coffin of fear is carried to the center of the heart. People stand around the big heart. It is quiet for 2 minutes. Everyone puts their rose on the box. Fear is buried under flowers, after which everyone shouts their cry for freedom.

Thank the police for trusting the loving people and respecting the time of the meeting. Music is playing on stage and we dance. Decorative fireworks complete the play of light in the sky, what a euphoria. We dance until the last minute of this meeting. At 7pm everyone goes home with a big smile.

What a warm gathering
the warmth is carried
through the energy of the people
and we strengthen ourselves

Wat een warme bijeenkomst op zaterdag 21 november op het Malieveld in Den Haag. Aan de zijlijn ziet de politie hoe vredig het is als we samenkomen. 

Programma
Het drie uur durende programma zit boordevol luidsprekers en muziek. Het programma wordt naar een climax geleid. Op het podium staat een symbolische doodskist van angst.
Maar liefst 3000 mensen luisteren naar de sprekers, waaronder Ferdinand van der Neut, Bas Filipini en Anna Zeven. Wijnand Schippers speelt het nummer ‘Are’t you should fly’ van de Wanderer. En de nieuwe ster op het podium heet Solomon Gambia. Hij zingt over het opkomen voor je rechten. Daar ben ik het helemaal mee eens.

Mensen
Super om tussen mensen door te lopen. Zoveel bekenden en altijd fijn om ze weer te zien. Veel mensen zijn versiert met lichtjes en schijnen op hun eigen manier. Er zijn enkele borden en spandoeken met teksten. Iemand met fietsverlichting heeft van zijn outfit een flexibele lichtshow gemaakt, compleet met helm en bril. Paraplu’s zijn omgetoverd tot verlichte paraplu’s.

In het hart
Het motregen af ​​en toe. Het enthousiasme gaat door. Iedereen heeft een witte roos gekregen. Op het hoogtepunt wordt er een lang levend pad gevormd dat naar het hart in het midden van het veld leidt. Trompetspel klinkt als de doodskist van angst naar het centrum van het hart wordt gedragen. Mensen staan ​​rond het grote hart. Het is 2 minuten stil. Iedereen legt zijn roos op de kist. De angst wordt onder bloemen begraven, waarna iedereen zijn vrijheidskreet roept.

Fijn dat de politie de liefdevolle mensen vertrouwt en de tijd van de samenkomst respecteert. Op het podium speelt nog muziek en we dansen. Decoratief vuurwerken maakt het spel van licht in de lucht compleet, wat een euforie. We dansen tot de laatste minuut van deze bijeenkomst. Om 7 uur ‘s avonds gaat iedereen met een grote glimlach naar huis.

Wat een warme samenkomst
de warmte wordt gedragen
door de energie van de mensen
en we versterken ons

One thought on “Freedom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s