Freedom


Nederlandse tekst onderin

The Netherlands was startled by the government on December 14, 2020 with a press conference. A lockdown has been announced just before Christmas and New Year’s Eve.

From The Hague to Rotterdam
During the press conference in The Hague, people who disagree make a lot of noise. This has been noted. The protesters have been dispersed by the police. After that many of them went to Rotterdam.

Meeting point is the square opposite the town hall. There the Christmas tree is cozy with lights, as if nothing is wrong. But there is fear. The Netherlands, Europe and the world are infected with the global fear virus. After nine months, the oppressive measures and lies only increase.

Many young people are tired of the fear-ruer, they want to live.

Police 
How much police do you need to facilitate. The meaning of this word can be different. All attendees are monitored. There are police officers among people, with dogs, on bicycles and in vans.

When people walk towards Central Station, a police bus drives diagonally up the sidewalk. Peace-loving people jump aside. In a flash, five police officers pick up a young woman and drag her in the bus. People yell after them and more cops form a cordon around the car.

Shocked, people stay together and walk on. There are still agents walking beside. The protesters remain peaceful. They want their fundamental rights back and demand the resignation of the government.

A government in the service of a totalitarian global power. The only thing that can break this is people getting up for their human rights in their personal strength.

Nederland is op 14 december 2020 opgeschrikt door de regering met een persconferentie. Een lockdown is afgekondigd vlak voor kerst en oudejaarsavond.

Van Den Haag naar Rotterdam
Tijdens de persconferentie in Den Haag laten mensen die het niet eens zijn veel lawaai. Dit is opgemerkt. De demonstranten zijn door de politie uit elkaar gejaagd. Daarna zijn velen van hen naar Rotterdam gegaan.

Verzamelpunt is het plein tegenover het gemeentehuis. Daar staat de kerstboom gezellig met lichtjes, alsof er niets aan de hand is. Maar er heerst angst. Nederland, Europa en de wereld zijn besmet met het angstvirus van de overheid. Na negen maanden nemen de onderdrukkende maatregelingen en leugens alleen maar toe.

Veel jonge mensen zijn het angstterruer beu, zij willen leven.

Politie 
Hoeveel politie is er nodig om te faciliteren? De betekenis van dit woord kan verschillend zijn.
Alle aanwezigen worden in de gaten gehouden. Er zijn agenten onder de mensen, met honden, op de fiets en in busjes.

Als de mensen richting Centraal Station lopen, rijdt een politiebus schuin het trottoir op. Vredelievende mensen springen opzij. In een flits pakken vijf agenten een jonge vrouw op en slueren haar de bus in. Mensen schreeuwen hen na en meer agenten vormen een cordon om de auto.

Geschrokken blijven mensen bij elkaar en lopen door. Er lopen nog steeds agenten naast. De betogers blijven vreedzaam. Zij willen hun grondrechten terug en eisen het aftreden van de regering.

Een regering die in dienst is van een totalitaire globale macht. Het enige dat dit kan breken is het opstaan van mensen voor hun mensenrechten in hun persoonlijke kracht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s