Freedom


Nederlandse tekst onderin

Concert of pots and pans
The day of the motion of no confidence in the government is December 17 and receives support from people from the country. In the morning, more than 110 people march in the square in front of the government building to assist the minister with a concert of pots and pans.

Walk
People walk from the ‘Plein’ to the other side of the government building. Here the politicians can also enjoy the concert in the corridors. Good to see and greet so many acquaintances among the people. Even if people walk back around the court pond to the ‘Plein’. It is not possible to get to the ‘Plein’ due to the roadblock of the police. The other street, also police, back again and we manage to continue walking.

Police force
After more than an hour, the demonstration is disrupted. The police have been reinforced by the military unit (ME) of the police. A voice is heard from the megaphone of the police van. Everyone must immediately go from the ‘Plein’ to the ‘Koekamp’. Those are the orders of the mayor. The ME police is advancing from all sides of the ‘Plein’. Peace-loving people are literally pushed to walk faster.

‘Koekamp’
At the ‘Koekamp’, ​​the residual group of 60 peace-loving people is surrounded by more than 100 ME police. Here you can protest, but surrounded by the ME police. The rulers of The Hague must again make a statement who is in charge.

People quietly wait on benches, reporters report and a couple uses this time to dance salsa. It’s five past one. The demonstration was to end at one o’clock. Calculate in the meantime what this police display of power has cost financially?

Free
After a short negotiation with a spokesperson for people taken hostage and the police chief, the people are allowed to go home. After 15 minutes, this police hijacking of peaceful people comes to an end.

Pannenconcert
De dag van de motie van wantrouwen in de regering 17 december krijgt steun van mensen uit het land. ‘S Ochtends betogen ​​ruim 110 mensen op het plein voor het regeringsgebouw om de minister te assisteren met een pannenconcert.

Rondje lopen
De mensen lopen van het Plein naar de andere kant van het regeringsgebouw. Nu kunnen de politici ook genieten van het concert in de wandelgangen. Goed om tussen de mensen zoveel bekenden te zien en begroeten. Ook als de mensen terug wandelen rondom de hofvijver naar het Plein. 

Naar het Plein is niet mogelijk door de wegversperring van de politie. De andere straat dan, ook politie, weer terug en het lukt om verder te lopen.

Machtsvertoon
Na ruim een ​​uur wordt de betoging verstoord. De politie is versterkt door de militaire eenheid (ME) van de politie. Er klinkt een stem uit de megafoon van het politiebusje. Iedereen moet meteen van het Plein naar de Koekamp. Dat zijn de bevelen van de burgemeester. De ME rukt op van alle kanten van het Plein. Vredige mensen worden letterlijk geduwd om sneller te lopen.

Koekamp
Bij de Koekamp wordt de restgroep van 60 mensen omsingeld door ruim 100 ME-ers. Hier kun je protesteren, maar dan omsingeld door de ME. De machthebbers van Den Haag moeten weer een statement maken wie de baas is.

Mensen wachten stilletjes op banken, verslaggevers doen verslag en een stel gebruikt deze tijd om salsa te dansen. Het is vijf over één. De demonstratie zou om één uur eindigen. Reken eens uit wat dit politie machtsvertoon financieel heeft gekost?

Vrij
Na een korte onderhandeling met een woordvoerder van gegijzelde mensen en de politiechef mogen de mensen naar huis. Na 15 minuten komt er een einde aan deze politiegijzeling van vredelievende mensen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s