Freedom


Nederlandse tekst onderin

Friday evening is normal late night shopping in Rotterdam. This evening December 18 it is a pop-up meeting. People have brought pots and pans to make noise.

Pop-up
The turnout for this last-minute announced meeting is good. There are fathers, mothers, the elderly with mobility scooters, young people, football supporters and reporters. The citizen reporters are in the majority, only a few are mainstream media. Floor is also there in colorful clothes. She cannot see, but she can see better than many blinded by fear.

More than 150 people stand up in the Christmas light with courage and conviction for their fundamental rights, the truth and for freedom.

With and around us are the police officers who facilitate the people. Always nice to chat with them from person to person. Many don’t wear masks and it’s nice to see the facial expression, especially a smile from the heart.

When fireworks are thrown, the police intervene. Then you see how many police officers there are, on foot, by bicycle, on horseback and by vans. When most of the group start walking, silence returns to the square before the cityhall. Three officers remain behind to guard the town hall.

Stand up for your rights
I keep talking to some people about the crisis that has been created by the gevernement in order of the WHO. Many fear stories has been told to the people by the government. Mean goal to take away civil rights. There’re many ways to deal with this. The path that many Dutch people choose is with love and peace.

Vrijdagavond is het normaal koopavond in Rotterdam. Deze avond 18 december is het een pop-up samenkomst. Mensen hebben potten en pannen mee om van zich te laten horen.

Pop-up betoging
De opkomst voor deze last minute aangekondigde bijeenkomst is goed. Er zijn vaders, moeders, ouderen met scootmobiel, jongeren, voetbalsupporters en reporters. De burger reporters zijn in de meerderheid, slecht een paar zijn mainstream media. Floor staat er ook in kleurige kleding. Zij kan niet zien, maar wellcht ziet zij beter dan velen die verblind zijn door angst.

Ruim 150 mensen staan vol moed en overtuiging in het kerstlicht op voor hun grondrechten, de waarheid en voor vrijheid.

Met en om ons heen staan de agenten die de mensen mogen faciliteren. Altijd fijn om een praatje met ze te maken van mens tot mens. Velen dragen geen mondkapje en het is fijn om de uitdrukking te zien, vooral een glimlach.

Als er met vuurwerk wordt gegooid grijpt de politie in. Dan zie je hoeveel agenten er zijn, te voet, op de fiets, te paard en met busjes. Als de meesten van de groep gaan lopen valt het stil. Drie agenten blijven achter om het stadhuis te bewaken.

Opstaan voor je rechten
Ik blijf napraten met wat mensen over de gecreerde crisis. Door de vele angst verhalen is deze door de regering op het volk opgelegd. Eveneens zijn er vele manieren om hiermee om te gaan. De weg die vele Nederlanders kiezen is vredig en in liefde. Dan kunnen we na deze periode opbouwen in liefde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s