Freedom Light in connection


Nederlandse tekst onderin

In the city of light of the Netherlands, Eindhoven is a manifestation on 19 December called
‘Light on Connection’. There are a few police officers who facilitate. This event is organized by the four women of hearts.

The Netherlands
There are more meetings elsewhere in the Netherlands, like in Maastright, Hilversum and Hoogeveen. In addition, there are art performances of the white suits in various places through the country. In Hilversum is the largest of these with 80 people.

The manifestation in Eindhoven starts with a drum circle and at 3 p.m. Almost a thousand people are already standing inside and outside the gates in front of the stage. Hearts are drawn on the ground at a distance of five feet.

Speakers
The  three hour program is diverse and varied. Speakers such as Elke de Klerk, Mordechai Krispijn, Renate Tillema and Pieter Stuurman each have stories that empower people. The global measures are scary and pull people out of their strength.

Different sound
This manifestation also connects like-minded people. A different sound than the government comes from a group of people who have founded a new political party, ‘Vrij en Sociaal Nederland’, VSN. Mordechai refures to this party. Among the crowd flyers are distributed to inform the people. Other political parties have also been invited, but don’t come.

Knowing by feeling
There’s connection by sharing knowledge, but also from the heart. Through feeling connection becomes real. This includes feeling our own breath, but also look each other in the eyes. How does this make you feel? 

Light and music
Live music is played in between the speakers. That creates a festival atmosphere, relaxed and intimate. When darkness falls on the square, the lights become more powerful. Lights from the shops shine warmth, the Christmas lights illuminate festively and the lights of the people shine lovingly.

We stand together in the light. The atmosphere is super beautiful. Finally, the women of hearts are on stage to thank everyone. Their first manifestation is successful. I look forward to the next one.

In de lichtstad van Nederland, Eindhoven is op 19 december een manifestatie met de naam
‘Licht op verbinding’. Er zijn een paar agenten, die faciliteren buiten de hekken.¬†Deze manifestatie is georganiseerd door de vier hartenvrouwen.

Nederland
Ook elders in Nederland zijn er bijeenkomsten, zoals in Maastright, Hilversum en Hoogeveen. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen kunst performances van de witte pakken. Hiervan is Hilversum de grootste met 80 mensen.

De manifestatie in Eindhoven start met een drumcirkel en om 15.00 uur. Er staan al een bijna duizend mensen binnen en buiten de hekken voor het podium. Op de grond zijn harten getekend met anderhalve meter afstand.

Sprekers
Het 3 uur durende programma is divers en afwisseld. Sprekers als Elke de Klerk, Mordechai Chrispijn, Renate Tillema en Pieter Stuurman hebben elk krachtige verhalen, die mensen in hun kracht zetten. De wereldwijde maatregelingen zijn angstmakend en halen mensen uit hun kracht.

Ander geluid
Deze manifestatie is er ook voor verbinding van gelijkgestemden. Een ander geluid dan de overheid komt van een groep mensen die een nieuwe politieke partij heeft opgericht, Vrij en Sociaal Nederland. Mordechai noemt deze partij. In het publiek worden flyers uitgedeeld door VSN om mensen te informeren. Ook andere politieke partijen zijn uitgenodigd, maar die komen niet.

Weten door voelen
Verbinden door het delen van kennis, maar ook vanuit het hart. Want door te voelen wordt het echt. Hierin past het voelen van onze eigen adem en elkaar in de ogen kijken. Voel maar wat dit met je doet.

Licht en muziek
Tussen de sprekers door is live muziek te horen. Dat geeft een festival sfeer, ongedwongen en intiem. Als de donkerte invalt op het plein, worden de lichten krachtiger. De lichten van de winkels schijnen warmte, de kerstverlichting verlicht feestelijk en van de lichten van de mensen schijnen liefdevol.

We staan samen in het licht. De sfeer is super. Tot slot staan de hartenvrouwen op het podium om iedereen te bedanken. Hun eerste manifestatie is het geslaagd. Ik kan niet wachten tot de volgende.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s