Freedom new year


Nederlandse tekst onderin

At New Year, people wish each other a good New Year at work or with a drink. Due to the lockdown in the Netherlands, people work from home and do not see each other live. People want to see and meet each other. The government puppet show, led by the WHO, must be over. We will meet at the Malieveld in The Hague on Saturday 2 January.

heroes are everywhere
Casper is sitting in the middle of the Malieveld under blankets and a plastic sheeting against the rain. He went on a hunger strike on 26 the of december. He draws attention to the state of humanity now, the deprivation of liberty by governments worldwide. Casper is greeted by many people and talks to them. He speaks wise words. Humanity needs wisdom.

law enforcement
Police further down town can not enjoy the gathering. They guard the city against peaceful people. The police on the Malieveld side can enjoy it. I even have a chat with policeofficer Rutger. ‘Love conquers all’ I shout to him from a distance. He wants to toast to that.
Thanks to the police for their trust in the organization which itself had volunteers in the field to keep people at distance. More than 2000 people can meet, connect and wish each other the best for each other and the freedom of everyone.

It’s fresh and the air is humid. After a heavy rain shower the sun breaks through with a rainbow. People gather in front of the stage. Many greet each other with a hug.

program
The program starts at 2 p.m., during which speakers alternate with music, dance and performance. There are many familiar faces, but also new speakers, such as Caroline. She explains how important cuddling is for people. Cuddling makes people happy and the brain produces oxytocin. That is a happiness hormone that increases our resistance.

Dutch Guerrilla Mask Force
The Dutch Guerrilla Mask Force has also arrived. They come with their performance act throughout the Netherlands. The striking white suits indicate the identityless human being subjected to a computer program. Humanity has disappeared. They walk like robots to the rhythm of orders from a higher authority.
There is music from the Wanderer. The beautiful song ‘Are not you should fly’ has become the song for freedom. Willem Engel danced to it, sensual and powerful. Great to watch but it’s great to dance yourself too on the reaggea songs of Solomon Gambia.

inspiration
Many connecting and powerful words came from the speakers. The words of Jeroen Pols have stayed with me the most:
2020 was the year of lies
2021 is the year of truth

Met nieuwjaar wensen de mensen elkaar een goed nieuwjaar op het werk of bij een borrel. Door de lockdown in Nederland werken de mensen thuis en zien elkaar niet live. Mensen willen elkaar zien en ontmoeten. Het moet afgelopen zijn met de poppenkast van de regering, aangestuurd door het WHO. Wij komen samen op het Malieveld in Den Haag op zaterdag 2 januari.

helden zijn overal
Midden op het Malieveld zit Casper. Hij is op tweede kerstdag in hongerstaking gegaan. Hij vraagt aandacht voor de staat waarin de mensheid nu zit, de vrijheidsberoving door overheden wereldwijd. Casper wordt door veel mensen begroet en praat met hen. Hij spreekt wijze woorden. De mensheid heeft wijsheid nodig.

politie
Politie verderop in de stad maken niets mee. Zij bewaken de stad tegen vredelievende mensen. De politie aan de zijkant van het Malieveld kan meegenieten. Zo kan ik nog een praatje maken met agent Rutger. ‘Liefde overwint’ roep ik hem toe. Daar wil hij wel op toosten.
Dank aan de politie voor het vertrouwen in de organisatie die zelf vrijwilligers in het veld hadden om de mensen op afstand te houden. Ruim 2000 mensen kunnen elkaar ontmoeten, verbinden en doen elkaar de beste wensen voor elkaar en de vrijheid van iedereen.

Het is fris en de lucht is vochtig. Na een fikse regenbui breekt de zon door met een regenboog. Voor het podium verzamelen mensen. Vele begroeten elkaar met een knuffel. Van knuffelen wordt de mens blij en de hersenen maken oxytocine aan. Dat is een gelukshormoon, die onze weerstand verhoogt.

programma
Om 14.00 uur start het programma, waarin sprekers worden afgewisseld met muziek, dans en performance. Er zijn veel bekende gezichten maar ook nieuwe sprekers, zoals Caroline. Zij spreekt over hoe belangrijk knuffelen voor de mens is.

Dutch Guerrilla Mask Force
De Dutch Guerrilla Mask Force is ook gekomen. Zij komen door heel Nederland met hun performance act. De opvallend witte pakken geven de identiteitsloze mens aan die onderworpen is aan een cumputerprogramma. Het menszijn is weg. Ze lopen als robots op het ritme van bevelen van een hogere autoriteit.

Muziek is er van de Wanderer. Het mooie nummer ‘Aren’t you meant to fly’ is het lied geworden voor de vrijheid. Willem Engel heeft erop gedanst, sensueel en krachtig. We zijn ook getrakteerd op de reaggea van Solomon Gambia.

inspiratie
Er waren vele verbindende en krachtige woorden van de sprekers. De woorden van Jeroen Pols zijn mij het meest bijgebleven:
2020 was het jaar van de leugens
2021 is het jaar van de waarheid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s