Women for freedom


Nederlandse tekst onderin

‘Women for freedom’ set up their stage in the city park of Haarlem on Sunday 3 January. Their third manifestation refers to the ‘naked truth’. That truth will triumphed over the world this year.

Those who believe the lies can’t believe it anymore.
The ones who know and keep quiet will speak up.
This energy is stronger than the mainstream media proclaims its state propaganda.

Main stream media lies
This manifestation it is mentioned in a newpaper claiming that hundreds of people were present. I have seen more than 2000 with my eyes. Further more is written that it is a shame that the people were not five feet away and even hug each other. Perhaps the mayor is being reprimanded for his basic rights attitude.

Sisterhood and brotherhood
Like earlier manifestations of ‘women for freedom’, the atmosphere from beginning to end is one of sisterhood and brotherhood. Whole families with young children come. Dogs are also welcome. A number of people have brought drums, but this time there is no drum circle.

A few famous people are spotted among the guests. That way I can finally meet the comidian TisjeboyJay. Other acquaintances are Willem Engel, Fiona Zwart, Morry, Frank Reusink, Miranda van Driel and many more. It is a pleasure to speak to everyone again.

The stage has a panoramic view of the audience. I can see myself standing with Lady Hemp’s sign. Everyone can see on the screen that the whole park is full of people. During a tour I experience the fantastic atmosphere, incense is burned, people catch up, children play, dogs stay calm or play.

Programme
The event starts at 1 pm to 3 pm and is packed with inspiring speakers and music. First Nikos comes with a story, after which he plays the wanderer with his band. A good start. Nicky van der Weijden takes everyone through the breath to 21 affirmations for change. She practises the Wim Hof methode. Nikos, Desie and Odette sing the stars from heaven.

Isa Kriens
Isa Kriens closes the program. Her words say what the anxiety measures in your cells do to people. She blasts everything out very specifically. She does not shy away from telling personal stories, plays with words, make a joke in a sad experience. She always stays understandable for everyone.

Drumcircle
After 3 pm the stage is cleared. A drum circle is formed in the middle of the people. People approch and let the drum beats come in. Some dance enthusiastically. The spontaneous drum party cannot last long. The volunteers remind people that the appointments are until 3 p.m. After that the lockdown applies again.

People who feel and understand where this oppression is leading are determined to keep going. Even if it is painful, it takes the truth and love to feel how things can be done differently. Power to the people for a better world for mother earth and her earth beings.

This year is the year of the naked truth.

Vrouwen voor vrijheid’ zetten zondag 3 januari hun podium op in het stadspark van Haarlem. Hun derde manifestatie verwijst naar de ‘naakte waarheid’. Die waarheid zal dit jaar over de hele wereld zegevieren.

Degenen die de leugens geloven, kunnen het niet meer geloven.
Degenen die weten en zwijgen, zullen spreken.
Deze energie is sterker dan de reguliere media hun staatspropaganda verkondigen.

Main stream media
Deze manifestatie wordt vermeld in een krant waarin wordt beweerd dat honderden mensen aanwezig waren. Ik heb meer dan 2000 met mijn ogen gezien. Verder staat er geschreven dat het jammer is dat de mensen niet anderhalve meter bij elkaar vandaan waren en elkaar zelfs omhelsden. Misschien wordt de burgemeester berispt vanwege zijn grondrechtenhouding.

Sisterhood & brotherhood
Net als eerdere manifestaties van ‘vrouwen voor vrijheid’ heerst er van begin tot eind een sfeer van sisterhood en brotherhood. Er komen hele gezinnen met jonge kinderen. Honden zijn ook welkom. Een aantal mensen heeft drums meegenomen, maar dit keer is er geen drumcirkel.

Onder de gasten worden enkele bekende personen gespot. Op die manier kan ik eindelijk de comedian TisjeboyJay ontmoeten. Andere bekenden zijn Willem Engel, Fiona Zwart, Morry, Frank Reusink, Miranda van Driel en vele anderen. Het is een genoegen om weer met velen te spreken.

Het podium heeft een panoramisch zicht op het publiek. Ik zie mezelf staan ​​met het bord van Lady Hemp. Iedereen kan op het scherm zien dat het hele park vol mensen is. Tijdens een rondleiding ervaar ik de fantastische sfeer, er wordt wierook gebrand, mensen die bijpraten, kinderen spelen.

Programma
De manifestatie begint om 13.00 uur tot 15.00 uur en zit boordevol inspirerende sprekers en muziek. Nikos komt eerst met een verhaal, waarna hij met zijn band de Wanderer speelt. Een goed begin. Nicky van der Weijden neemt iedereen mee naar 21 affirmaties voor verandering. Zij beoefent de Wim Hof-methode. Nikos, Desie en Odette zingen de sterren uit de hemel.

Isa Kriens
Isa Kriens sluit het programma af. Haar woorden zeggen wat de angstpropaganda met de cellen van mensen doet. Ze spreekt alles heel specifiek uit en begrijpelijk voor iedereen. Ze schuwt het niet om persoonlijke verhalen te vertellen, speelt met woorden, maakt een grapje in een trieste ervaring.

Drumcirkel
Na 15.00 uur wordt het podium ontruimd. In het midden van de mensen wordt een trommelcirkel gevormd. Mensen naderen en de drumcirkel en laten de drumbeats binnenkomen. Sommigen dansen enthousiast. Het spontane drumfeest kan niet lang duren. De vrijwilligers herinneren mensen eraan dat de afspraken tot 15.00 uur zijn.

Daarna is de lockdown weer van toepassing. Mensen die voelen en begrijpen waar deze onderdrukking toe leidt, zijn vastbesloten door te gaan. Het is pijnlijk. Je hebt de waarheid en liefde nodig om te voelen hoe dingen anders kunnen worden gedaan. Macht aan de mensen voor een betere wereld voor moeder aarde en haar aardse wezens.

Dit jaar is het jaar van de naakte waarheid.

4 thoughts on “Women for freedom

  1. Dank je wel 😊
   The whole world may know how people unite in peace and harmony.
   Thanx to wonderful people who are aware that this is who we want to be in the new world.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s