Freedom – tour The Hague


Valentine’s Day is Sunday, February 14. The Netherlands is under the spell of the ice fun , attention to the heart and drinking coffee. Enough offer to enjoy the winter weather in a radiant sun.

Walk of Love
‘Join the walk of love’ starts at 2 p.m. from the Peace Palace in The Hague and ends at the ‘Schelpenpad’. A winter walk through The Hague along the Malieveld is also possible.

Caspar
Caspar used the snow to build an igloo. What a great project. He is homeless and has been campaigning since December 26, 2020 and wants to meet 4 million people. Caspar meets people live in the middle of the Malieveld with a conversation. The igloo has a roof tarpaulin against the rain. The hearts in the snow are drawn by Karin Maria Keeser.

From the snowy white Malieveld you walk along the canal towards Dennenweg. Most of the luxury shops are closed and the street looks dreary.

take away
The only stores half open are where you can order food or drinks as take-out. The entrepreneurs try everything to keep their heads above water. But the destructive measures of the government destroy them. The supermarkets can open with many visitors, but the catering industry cannot, not even outside on the terrace. That indicates the nonsense of the measure.

#lovetrail
There are many people on the Schelpenpad. The benches are all occupied by day trippers. The participants of ‘the walk of love’ are not there. There are two ladies tying ribbons to the poles with yellow hearts that read #lovetrail The Hague.

Lockdown – Silent Killer
On ‘Het Plein’ there is music from a DJ set at a catering establishment. Our hero in a black T-shirt with the text ‘Lockdown the silent killer’ stands in front of the entrance to the Lower House. He’s been wearing a T-shirt with this text since June 2020. And the text is true. The lockdown is an excuse to take away people’s rights. This way, everyone can be pushed into a control state where electronic control keeps an eye on you 24 hours a day.

Lady Hemp
I walk around with the sign of Lady Hemp throughout the tour. Sometimes questions arise from peoples. Then a seed can be planted from this miracle plant. If people know that you can make everything from this plant as a material for products, then people know that there is a choice against the destructive exploitation of raw materials from mother earth.

Could the end of this destruction have anything to do with this WHO-created crisis? With less fertile soil, it is suggested that there are too many people on this planet. There must be fewer people on earth say the very richest in this world. They conduct the WHO. Follow the interests, power and money and all puzzle pieces fit together.

Wisdom
Together we stand in strength against the destructive force. Let the light and wisdom come to us. We are temporarily on this wonderful planet. Pass the world on beautiful and clean to our children.

Valentijnsdag is zondag 14 februari. Nederland is in de ban van ijspret, aandacht voor het hart en koffie drinken. Genoeg aanbod om in een stralende zon van het winterweer te genieten.

Walk of Love
‘Join the walk of love’ begint om 14.00 uur. van het Vredespaleis in Den Haag en eindigt op het Schelpenpad. Een winterwandeling door Den Haag langs het Malieveld is ook mogelijk.

Caspar
Caspar heeft de sneeuw gebruikt om een ​​iglo te bouwen. Wat een geweldig project. Hij is dakloos en voert sinds 26 december 2020 campagne en wil 4 miljoen mensen ontmoeten. Caspar ontmoet mensen live in het midden van het Malieveld met een gesprek. De iglo heeft een dakzeil tegen de regen. De harten in de sneeuw zijn getekend door Karin Maria Keeser.

Vanaf het besneeuwde witte Malieveld loop je langs de gracht richting Dennenweg. De meeste luxe winkels zijn gesloten en de straat geeft een troosteloze aanblik.

afhalen
De enige half open winkels zijn degen waar je eten of drinken kunt bestellen om mee te nemen. De ondernemers doen er alles aan om het hoofd boven water te houden. Maar de vernietigende maatregelen van de regering sloopt de horeca. De supermarkten kunnen met veel klanten opengaan, maar de horeca niet, ook niet buiten op het terras. Dat geeft de onzin van de maatregel aan.

#lovetrail
Er zijn veel mensen op het Schelpenpad. De bankjes zijn allemaal bezet door dagjesmensen. De deelnemers aan ‘the walk of love’ zijn er nog niet. Er zijn twee dames die linten aan de palen binden met gele harten met de tekst #lovetrail Den Haag.

Lockdown – Silent Killer
Op ‘Het Plein’ staat muziek van een dj-set bij een horecagelegenheid. Onze held in een zwart T-shirt met de tekst ‘Lockdown the silent killer’ staat voor de ingang van de Tweede Kamer. Sinds juni 2020 draagt ​​hij een T-shirt met deze tekst. En de tekst is waar. De lockdown is een excuus om de rechten van mensen weg te nemen. Op deze manier kan iedereen in een staat worden geduwd waar elektronische controle de mens 24 uur per dag in de gaten houdt.

Lady hennep
Ik loop de hele tour rond met het bord van Lady Hemp. Soms komen er vragen van mensen. Dan wordt van deze wonderplant een zaadje geplant. Als mensen weten dat van hennep alles kan worden maken als materiaal voor producten, dan weten mensen dat er een keuze is tegen de roofbouw van grondstoffen van moeder aarde.

Zou het einde van deze vernietiging iets te maken kunnen hebben met deze door de WHO veroorzaakte crisis?
Met minder vruchtbare grond wordt gesuggereerd dat er te veel mensen op deze planeet zijn. Er moeten minder mensen op aarde zijn, zeggen de allerrijksten ter wereld. Ze besturen de WHO. Volg de belangen, macht en geld en alle puzzelstukjes passen in elkaar.

Wijsheid
Samen staan ​​we sterk tegen de vernietigende kracht. Laat het licht en de wijsheid tot ons komen. Ieder mens is tijdelijk op deze prachtige planeet. Geef de wereld mooi en schoon door aan onze kinderen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s