Freedom – elections


Nederlandse tekst onderin

Background
You can vote in the Netherlands from 15 to 17 March. In the past, parties were left, right or center. Today this difference is not visible. People are more in favor of measures or in favor of fundamental rights and freedom.

Few politicians have critical questions, accountability or solutions that can be widely supported. In society people are distrusted and control protocols must be applied everywhere. There is a dehumanization going on in the public services.

False Democracy
Politics and democracy have been far removed from the people for years. It mainly acts in the interests of the large multinationals. A good example is that a lot of tax has to be paid in the Netherlands, but multinationals such as Shell do not pay tax.

New voting rules
This year there are changes to vote. For the first time, people can vote for three days. Postal voting is also new. The methods are susceptible to fraud. Not all Dutch people have received a voting pass in advance. There is a lot of censorship and framing of political opponents.

Elections
March 17 is the last day of the elections. The ballot boxes have just been closed and the current demiscionary prime minister Rutte is celebrating his party’s victory. How can this man who caused so much scandals and human suffering win? And what about Sigrid Kaag, also a big winner. She is known for her side job as an advisor to the WHO. This creates a conflict of interest.

Fraud
Many believe that electoral fraud has been committed to keep the demiscionary government in power. This government is the regime that takes away people’s rights, betrays them and plunges into an abyss.

The question is when most people realize this. Maybe if people dare to ask critical questions. This will only happen if they themselves suffer from this totalitarian regime.

ANP / Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver

Achtergrond
Van 15 t / m 17 maart kun je in Nederland stemmen. In het verleden waren partijen links, rechts of midden. Tegenwoordig is dit verschil niet zichtbaar. Men is eerder voor de maatregelen of voor fundamentele rechten en vrijheid.

Weinig politici hebben kritische vragen, verantwoording of oplossingen die breed gedragen kunnen worden. In de samenleving wordt mensen gewantrouwd en moeten overal controleprotocollen worden toegepast. Er is een ontmenselijking gaande bij de overheidsdiensten.

Valse democratie
Politiek en democratie staan ​​al jaren ver van de mensen af. Het handelt vooral in het belang van de grote multinationals. Het goed voorbeeld is dat er in Nederland veel belasting moet worden betaald, maar multinationals als Shell betalen geen belasting.

Nieuwe stemregels
Dit jaar zijn er wijzigingen om te stemmen. Voor het eerst kunnen mensen drie dagen stemmen. Stemmen per post is ook nieuw. De methoden zijn fraudegevoelig. Niet alle Nederlanders hebben vooraf een stempas ontvangen. Er is veel censuur en framing van politieke tegenstanders.

Verkiezingen
17 maart is de laatste dag van de verkiezingen. De stembussen zijn net gesloten en de huidige demiscionaire premier Rutte viert de overwinning van zijn partij. Hoe kan deze man, die zoveel schandalen en menselijk leed veroorzaakte, toch winnen? En hoe zit het met Sigrid Kaag, ook een grote winnaar. Ze staat bekend om haar bijbaan als adviseur bij de WHO. Dit werkt belangenvetrengeling in de hand.

Fraude
Velen geloven dat er verkiezingsfraude is gepleegd om de demiscionaire regering aan de macht te houden. Deze regering is het regime dat de rechten van mensen wegneemt, hen verraadt en in een afgrond stort.

De vraag is wanneer de meeste mensen dit beseffen. Misschien als mensen kritische vragen durven te stellen. Dit zal alleen gebeuren als ze zelf nadelen ondervinden van dit totalitaire regime.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s