Freedom Rotterdam


Nederlandse tekst onderin

On Saturday April 17 there will be two freedom gatherings in Rotterdam. The bycicle rave from 12:00 to 13:30 with a tour of the city and a march from 2 pm to 4 pm through the center of Rotterdam.

Facilitate
Both are super facilitated by the police. Facilitating a manifestation by the police is part of a democratic constitutional state. Many activists are happy they can wak freely. Some Rotterdammers ask what the march is for. ‘love, freedom and democracy’. This rules out the current emergency measures.

Meeting point
The meeting point is Stadhuisplein. Well before 2 p.m. it is already busy. People meet and greet people. Tinus and Martin are in contact with the police and others with white bands on the arm keep an eye on peace in the group. We walk from Stadhuisplein to Schouwburgplein, where the march begins.

Music
People wait in the square and enjoy themselves in the sun. They see many acquaintances and some dance. Roland Paris from The Hague plays music from the 1930s from a speaker. In his tailcoat and top hat he dances the lindy hop. Somewhere else a group dances to a gabber beat. DJ Djas has cycled from the bicycle rave to this march and plays reaggea and other popular music.

Wijnand Schippers
Wijnand Schippers from Rotterdam sits in the cargo bike. He also participated in the bicycle rave earlier on. Dennis joins him and together they play the ukulele and sing their own lyrics. People who know the songs happily sing along. As a surprise, Wijnand has brought more ukulel’s for others to play along.

Freedom Walk
Many officers walk, cycle or ride on horseback or motorbike to clear and keep the route free until everyone has passed. The walk starts from the Schouwburgplein. Thousands of people walk to the Westblaak via the Karel Doormanstraat. Children watch the crowd of freedom walkers and the police pass by from the skate rink. At the traffic lights, the group turns right into Mauritsstraat until Kruisplein.

West Kruiskade
In the busy West Kruiskade with Chinese and tropical shops, customers and shopkeepers with masks look from the doorway to the street. The tram is momentarily stuck due to the influx of people. The police sends everyone to the other side of the tram track.

On the corner of Van Henegouwenlaan, police on horseback and motorcycle clear the road. The walk continues to the Weena. Before the Central Station the crowd goes to the Kruisplein. The finish is on the Schouwburgplein.

Street conversations
Short conversations show that many people along the route don’t want to wear face masks. Super that many police officers don’t wear masks. Freedom appeals to many people. After a year of restrictions and the advent of medical apartheid, people are done with it. Many don’t want the shot.

A few are afraid that this march prolongues the lockdown. Most people connect spontaniously along the way. They applaus, make a heart with the hand or cheer from the window. They connect and run with you. At the finish there are almost 2000 freedom walkers.

Schouwburgplein
The atmosphere creates an after party spontaneously. The police are thanked. The’re human-to-human conversations between activists and agents. This connects. An officer notes that a thank you to the mayor is in order. The rest of the ME and AE in the back streets can pull in and drive back to where they came from.

The sun shines. This march is appreciated by many people who think back to Rotterdam with a warm heart. A number of people continues to Scheveningen to a gathering on the beach at 5 pm.

Last weekend in the Netherlands

Police for Freedom
The weekend of 10 and 11 april I followed the other freedom events. The Police for Freedom march in Baarn on Saturday April 10th, was at first prohibited in the city of Hilversum. After that, the city of Apeldoorn issued an emergency ordinance for the entire city. Yet thousands of people gathered in Baarn at the last minute to walk. The police facilitated and the atmosphere was great.

Museumplein Amsterdam
The next day, April 11, drinking coffee and tea on the Museumplein in Amsterdam was also great. The police remained calm and let the people be. However, a car with activists got stuck. Two ladies have been arrested, including a 70-year-old lady.

The municipality of Amsterdam has announced that the Museumplein will be renovated. Sunday April 18 is the last time people gather on the square. This happened en masse again in a cozy atmosphere of togetherness with music, singing and dancing.

The sun
The weather is getting warmer, the measures more absurd. What does the corrupt WEF and WHO be dictating more to the Netherlands and the world? When is the limit reached for more people?
Human right activist will continue to hit the streets as long as fundamental rights are massively violated and people are oppressed.

Freedom
The slogan is ‘love, freedom, not dictatorship’ or ‘love, freedom and democracy’. With every connection people put each other back in their strength. Freedom is precious.

Op zaterdag 17 april zijn er twee vrijheidsbijeenkomsten in Rotterdam.
De fietsrave van 12.00 tot 13.30 uur met een rondrit door de stad
en een mars van 14.00 tot 16.00 uur door het centrum van Rotterdam.

Faciliteren
Beiden worden gefaciliteerd door de politie. Faciliteren van een manifestatie door de politie maakt deel uit van een democratische rechtsstaat. Veel kritische denkers zijn blij dat mensen vrij hun mars kunnen lopen. Sommige Rotterdammers vragen waarvoor de mars is. ‘liefde, vrijheid en democratie’. Dit sluit de huidige noodmaatregelen uit.

Ontmoetingspunt
Het ontmoetingspunt is het Stadhuisplein. Ruim voor 14.00 uur is het al druk. Mensen ontmoeten en begroeten. Tinus en Martin hebben contact met de politie. We lopen van het Stadhuisplein naar het Schouwburgplein, waar de mars begint.

Muziek
Mensen wachten op het plein en vermaken zich in de zon. Ze kletsen, zien veel bekenden en dansen.
Roland Paris uit Den Haag brengt zijn muziek uit de jaren dertig. In zijn slipjas en hoge hoed danst hij de lindy hop. Verder op danst een groep op een gabber-beat. DJ Djas is van de fietsrave naar deze mars gefietst en speelt reaggea en andere populaire muziek.

Wijnand Schippers
Wijnand Schippers uit Rotterdam zit in de bakfiets. Ook deed hij mee aan de fietsrave. Dennis voegt zich bij hem en samen spelen ze op de ukelele en zingen ze hun eigen teksten. Mensen die de liedjes kennen, zingen vrolijk mee. Als verrassing heeft Wijnand meer ukelele’s meegebracht en kan iedereen ook meespelen.

Freedom Walk
Veel agenten lopen, fietsen of rijden te paard of motor mee om de route vrij te maken en houden tot iedereen is gepasseerd. Vanaf het Schouwburgplein start de wandeling. Via de Karel Doormanstraat lopen duizenden mensen naar de Westblaak. Kinderen kijken vanaf de skate baan de mensen en politie. Bij de stoplichten rechtsaf de Mauritsstraat in tot het Kruisplein.

West Kruiskade
In de drukke West Kruiskade met Chinese en tropische winkeltjes kijken klanten en winkeliers met maskers deels naar beneden vanuit de deuropening naar buiten. De tram staat even vast door de toestroom van mensen. De politie stuurt iedereen naar de andere kant van de trambaan.

Op de hoek van de Van Henegouwenlaan staat de politie te paard klaar om een ​​deel van de weg vrij te houden. De wandeling gaat verder naar het Weena. Voor het Centraal Station rechtaf naar het Kruisplein. De finish is op het Schouwburgplein.

Straatgesprekken
Uit korte gesprekjes blijkt dat veel mensen langs de route geen gezichtsmaskers willen dragen. Mooi dat veel politieagenten geen maskers dragen. De vrijheid spreekt veel mensen aan. Na een jaar van beperkingen en de komst van de medische apartheid zijn mensen er klaar mee. Velen willen de prik niet.

Een enkeling is bang dat deze mars de lockdown nog langer maakt. Onderweg maken mensen verbinding. Ze sluiten aan en lopen mee. Bij de finish zijn er bijna 2000 vrijheidswandelaars.

Schouwburgplein
De sfeer is super en er ontstaat spontaan een afterparty. De politie wordt bedankt. Er zijn gesprekken tussen activisten en agenten van mens tot mens. Dit verbindt. Een agente merkt op dat een bedankje naar de burgemeester op zijn plaats is. De rest van de ME en AE in de achterstraten kunnen inrukken en terugrijden naar waar ze vandaan kwamen.

De zon De zon schijnt. Een aantal mensen gaat door naar Scheveningen waar om 17.00 uur een bijeenkomst is op het strand. Deze mars wordt door veel mensen gewaardeerd die met een warm hart aan Rotterdam terug denken.

Verleden weekend in Nederland

Police for Freedom 
Het weekend van 10 en 11 april heb ik de andere mensen gevolgd. De legendarische Police for Freedom mars op zaterdag 10 april. Eerst is de mars in de stad Hilversum verboden. Daarna vaardigde de stad Apeldoorn een noodverordening uit voor de hele stad. Fantastisch hoe duizenden mensen op het laatste moment in Baarn samen zijn gekomen om de mars te lopen. De politie faciliteerde en de sfeer was top.

Museumplein Amsterdam
De volgende dag 11 april was het koffie en thee drinken op het Museumplein in Amsterdam ook super. De politie bleef rustig en liet de mensen zijn. Wel is een auto met activisten klem gereden. Twee dames zijn aangehouden, waaronder een dame van 70 jaar.

De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd dat het Museumplein wordt gerenoveerd. Zondag 18 april is de laatste keer dat mensen samenkomen op het plein. Dat gebeurde massaal in wederom een gezellige sfeer van saamhorigheid met muziek, zang en dans.

De zon
Het weer wordt warmer, de maatregelen absurder.
Wat dicteert het corrupte WEF en de WHO aan Nederland en de wereld? Wanneer is de grens bij nog meer mensen met gezond verstand bereikt? De kritische mensen blijven samenkomen zolang de grondrechten massal worden geschonden en mensen worden onderdrukt .

Vrijheid
De slogan is ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’of ‘liefde, vrijheid en democratie’.
Met verbinding zet je elkaar weer in je kracht. Vrijheid is kostbaar.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s