Freedom Apeldoorn


Nederlandse tekst onderin

Being free
Many people are free on Whit Monday. But what does a free day from work mean without freedom?
We don’t regain freedom if new rules are added each time. The lies are becoming more and more apparent to many people. We stand for our fundamental rights and freedom.

Netherlands in Resistance
On 24 of mai the manifestation will be organized in Apeldoorn by Michel Reijinga of ‘Nederland in Verzet’. This is allowed on the Zwitsal terrain outside the center of Apeldoorn. The manifestation starts at 2 pm to 4 pm. A number of speakers will be given a platform to speak for their cause, their experience or inspiration.

The weather is changeable, then rain then not. The many yellow umbrellas radiate joy in the rain. Participants listen, have a chat or meet. The police are present, but more in the background or quietly among the manifestors. There’re an estimated 500 participants.

Hemp
Lady Hemp’s plate poses serious questions about hemp by those present. The story of establishing small independent local societies appeals to people. If you know what is possible then you have a choice. This knowledge is the seed for the future.

Heart for freedom
The organization that wishes everyone love hands out stickers. You can also buy heart-shaped lights, hoodies, umbrellas and flags. The handcart with stuff is today under a tent with a team of volunteers to help interested parties.

Mars
The program ends at 4 p.m. But then… the participants start a march towards the center. A manifestation is meant to tell a different side of the story, without fear, standing in your own strength in love and freedom. The police accompany and facilitate the march. In the city, the ME blocks the road to the city.  This is how the police determine the route. On the way, residents stand in front of their windows, wave from the balcony or press their car horn. This makes the manifestation bigger.

In the lead of the march walk former soldiers. Behind them the large banner is carried by participants. The march ends after an hour on the Zwitsal site. There’s a short speech at the end and the police is thanked.

Goodbye
Everyone says goodbye, folds up the umbrella and lowers the flag to go home. In the coming period, there are manifestations on the agenda throughout the country.

Vrij zijn
Veel mensen zijn op Pinkstermaandag vrij. Maar wat betekent een vrije dag zonder vrijheid?
We krijgen geen vrijheid terug als er elke keer nieuwe regels worden toegevoegd. De leugens worden voor veel mensen steeds duidelijker. We staan voor onze fundamentele rechten en vrijheid.

Nederland in verzet
Op 24 mei wordt in Apeldoorn de manifestatie georganiseerd door Michel Reijinga van ‘Nederland in Verzet’. Dit mag op het Zwitsal-terrein buiten het centrum van Apeldoorn. De manifestatie begint om 14.00 uur tot 16.00 uur. Een aantal sprekers krijgt een podium om te spreken over hun doel, hun ervaring of inspiratie.

Het weer is wisselvallig, dan regen, dan niet. De vele gele paraplu’s stralen vreugde uit in de regen. Deelnemers luisteren, kletsen of ontmoeten elkaar. De politie is aanwezig, maar meer op de achtergrond of stil tussen de demonstranten. Er zijn naar schatting 500 deelnemers.

Hennep
Door het bord van Lady Hemp stellen aanwezigen serieuze vragen over hennep. Het verhaal van kleine, onafhankelijke lokale samenlevingen spreekt mensen aan. Als je weet wat er mogelijk is, dan heb je een keuze. Deze kennis is het zaad van de toekomst.

Hart voor vrijheid
De organisatie die iedereen liefde wenst, deelt stickers uit. Je kunt er ook hartvormige lampjes, hoodies, paraplu’s en vlaggen kopen. De bolderkar met spullen staat vandaag onder een tent met een team van vrijwilligers om geĂ¯nteresseerden te helpen.

Mars
Het programma eindigt om 16.00 uur. Maar dan … beginnen de deelnemers aan een mars richting het centrum. Een manifestatie is bedoeld om meer mensen een andere kant van het verhaal te vertellen, zonder angst, staande in je eigen kracht in liefde en vrijheid.

De politie houdt toezicht op en faciliteert de mars. In de stad blokkeert de ME de wegen naar de stad. Zo bepaalt de politie de route. Onderweg staan bewoners voor hun raam, zwaaien vanaf het balkon of toeteren. Dit maakt de manifestatie groter.

Voormalige soldaten lopen voorin de mars. Achter hen wordt een groot spandoek gedragen door deelnemers. De mars eindigt na een uur op het terrein van Zwitsal. Er is een korte toespraak waarin de politie wordt bedankt.

Afscheid
Iedereen neemt afscheid, klapt de paraplu op en laat de vlag zakken om naar huis te gaan. De komende tijd staan er door het hele land manifestaties op de agenda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s