Freedom Ahoy


Nederlandse tekst onderin

Saturday May 22nd the Eurovision song festival is in its final. The honor to Rotterdam to organize the festival in 2020. Due to the panic, it didn’t happen at the time. Now we know much more, but people are being kept in a panic to take away people’s fundamental rights through measures. The measures are more free conditionally. The festival must continue this year.

Ahoy
The whole circus takes place in Ahoy. Saturday evening there’re several demonstrations and manifestations, for Palastina, Israel, LTHB movement, Uganda and activists for freedom and fundamental rights. The requested manifestations have been given a place far from the enthusiastic Eurovision fans. The fans are so enthusiastic that they let themselves being tested with a false test in order to see the show.

Law enforcement
The bright colors of police uniforms are clear and abundant. On foot, by bicycle, motorcycles, on horseback, in police vans and riot police. There are also  Romeos without a mouth mask. Their sneaky attitude betrays them. They mingle with the festively dressed crowd, who like to show off their favorite country.

Hemp
Lady Hemp walks past the concrete blocks with the sign that hemp saves the world. Two policemen with mouth cloths ask if it’s a demonstration and if there are more people? It’s not allowed. This is a safety area. Oh, that’s nowhere to be seen. The ID must be handed over. Likewise is asked for the number of the agent on duty.

Law enforcement
When the Hemp sign is down, I make pictures, just like a lot of press that’s walking around. Romeos are on it by accident. An officer is angry and says that I make him sick that I’m photographing his colleagues. Police walk and cycle in large numbers everywhere. He’s asking me to leave the sidewalk, or I’ll be arrested.

Manifestations
On the other side of the footbridge, a woman in a Feijnoord football shirt is arrested by two policemen and two Romeos. On the walkway above is the manifestation for Israel. Palestine is out of the picture in the Zuiderpark. Uganda is at the exit of the metro. A few LTHB supporters walk by with rainbow flags waving around their shoulders.

Under the walkway it’s dry. The view of the world from here is a mix of show, freedom struggle, face covering, control and intimidation. Many police come and go. Shopping people come from Zuidplein with full bags. Festival people wear festive attire, flags and banners.

The rain that falls feels like the tears that flow from my heart. A realizationmoment of the climax to the madness of fear, visible under facemasks. Cops speak callous orders that get louder as their numbers grow. Time to leave this painful sight of show and false security.

Thanks Johan Meijboom for a photo

Zaterdag 22 mei is het Eurovisiesongfestival in de finale. De eer aan Rotterdam om het festival in 2020 te organiseren. Door de paniek is het destijds niet gebeurd. Nu weten we veel meer, maar mensen worden in paniek gehouden om met maatregelen de grondrechten van mensen te stelen. De maatregelen zijn voorwaardelijk versoepeld. Het festival moet dit jaar doorgaan.

Ahoy
Het hele circus vindt plaats in Ahoy. Zaterdagavond zijn er verschillende demonstraties en manifestaties, voor Palastina, Israël, LTHB-beweging, Oeganda en activisten voor vrijheid en fundamentele rechten. De gevraagde manifestaties hebben een plek gekregen ver weg van de enthousiaste songfestivalfans. De fans zijn zo enthousiast dat ze zich laten testen met een valse test, om de show te kunnen zien.

Politie
De felle kleuren van politie-uniformen zijn helder en overvloedig. Te voet, per fiets, motorfietsen, te paard, in politiebusjes en oproerpolitie. Er zijn ook veel Romeo’s zonder mondmasker. Hun stiekeme houding verraadt hen. Ze mengen zich onder het feestelijk geklede publiek, dat graag pronkt met hun favoriete land.

Hennep
Lady Hemp loopt langs de betonblokken met het bordje dat hennep de wereld redt. Twee agenten met monddoeken vragen of het een demonstratie is en of er meer mensen zijn? Het is niet toegestaan. Dit is een veiligheidsgebied. Oh, dat is nergens te zien. Het identiteitsbewijs moet worden overhandigd. Evenzo wordt gevraagd naar het nummer van de dienstdoende agent.

Politie
Als het hennep-teken naar beneden is, maak ik foto’s, net als veel pers die rondloopt. Romeo’s staan ​​er per ongeluk op. Een officier is boos en zegt dat hij ik hen misselijk maak, omdat ik zijn collega’s fotografeer. Politie loopt en fietst in grote getale overal. Hij vraagt ​​me het trottoir te verlaten, anders word ik gearresteerd.

Manifestaties
Aan de andere kant van de loopbrug wordt een vrouw in een Feijnoord-voetbalshirt gearresteerd door twee politieagenten en twee Romeo’s. Op de loopbrug erboven is de manifestatie voor Israël. Palestina is buiten beeld in het Zuiderpark. Oeganda staat bij de uitgang van de metro. Een paar LTHB-supporters lopen voorbij met regenboogvlaggen wapperend om hun schouder.

Onder de loopbrug is het droog. De kijk op de wereld vanaf hier is een mix van show, vrijheidsstrijd, gezichtsbedekking, controle en intimidatie. Veel politieagenten komen en gaan. Winkelen mensen komen van Zuidplein met volle tassen. Festivalmensen dragen feestkleding, vlaggen en spandoeken.

De regen die valt, voelt als de tranen die uit mijn hart stromen. Een realisatiemoment van de climax van de waanzin en angst, zichtbaar onder gezichtsmaskers. Agenten spreken harteloze bevelen uit die luider worden naarmate hun aantal toeneemt. Tijd om deze pijnlijke aanblik van show en valse veiligheid te verlaten.

2 thoughts on “Freedom Ahoy

    1. Dank
      Het was een rare gewaarwording om de enthousiaste feestelijk geklede fans te zien tussen mensen die aandacht vragen voor oorlog en dictatuur omkaderd door een politieleger.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s