Police for freedom


Nederlandse tekst onderin

Police for Freedom (PFF)
Third edition of the Police for Freedom is on June 12, 2021 in Apeldoorn. No last minute puzzle hunt this time. The organization, Dennis Spaanstra, Abe Dijkstra two ex-policemen and Dennis’ wife, Misha Spaanstra, have made agreements with the municipality of Apeldoorn. The police facilitate the march.

The weather is pleasant in the morning. The march starts at 12 noon. Dennis gives a short starting speech for the more than 1800 participants. Children walk along and dogs are on a leash.

Professionel groups
The police for freedom walks in front with a banner. They wear dark blue t-shirts. Behind them is a row of ex-military with berets. Healthcare workers in white clothing follow after them and teachers wear light blue T-shirts. Various professionals from society are represented.

Messages
Participants carry messages on flags, signs or banners. Megaphones inform people about the lies of the government. A task that the old media fails to do. There’s no information about the consequences of measures, the technocracy and medical apartheid, nor who and how have become extreme powerful in the last year and a half.

Music
As with any march for love and connection, there is a variety of music. Favorite songs are heard from amplifiers in carts. There’s a drum band with big drums. That sounds like a tropical festival in this weather. Everybody near the drums is dancing.

Video clip
Ukes 4 freedom participate with seven Ukulele players. Davey records a clip during the march. Wijnand Schippers takes the lead with singing. He has written most of the lyrics. Playing the ukulele has become popular. This stringed instrument is small in size and easy to carry for playing on any occasion.

Interaction
It gets warmer in the afternoon. The two-hour march goes through a residential areas. Residents of Apeldoorn come and have a look along the side of the road or in the garden. From above residents can see from behind the window, on the balcony and even from the roof.

Most respond enthusiastically with a smile or a thumbs up. Other people join in or get into a conversation when a flyer or heart is handed out to them.

More Yellow
Carollyne and Welmoed of the ‘Gele Plu’ join the march. Welmoed carries a banner on her back that reads ‘Gele Plu’. The ‘Gele plu’ movement grows. Over the country there’re volunteers who hand out the yellow umbrella’s to people. The impact of the yellow umbrella is great. Strikingly present in a large crowd with a clear message of love and connection.

Finish
After a two hours walk the end is at the starting point. Dennis Spaanstra thanks everyone for comming and for making a fantastic statement with this march. Thanks to all professions. The police are thanked for facilitating.

After the speech, participants from the healthcare sector put their signatures on a large flag. To the side one rests on the grass. There is music and singing near Petra’s frog mobile. The after party has started.

Bubbles again
A young lady has enthusiastically blown bubbles along the way. Here, too, the bubbles are fanned out over the people as a blessing. Children try to catch the bubbles. The bubbles are magically created and released into the air.

Most people have parked their car on the long road along the forest. On the way to the car there’s still an opportunity for a hug and a chat.

Hans Nordsiek
The man with the bowler is back on his sled. He shows his beautiful illustrated children book entitled ‘Pilot’. Guess what the book is about? It turns out that Hans is also storyteller. He likes to tell his adventures in the aviation world.

Power to the people
Is there a municipality willing to facilitate the next march of the fourth edition of PFF in the living world? It’s important to share the message of civil rights, love and strength with as many people as possible.

 

Police for Freedom (PFF)
Derde editie van de Police for Freedom is op 12 juni 2021 in Apeldoorn. Geen last minute puzzeltocht deze keer. De organisatie, Dennis Spaanstra, twee ex-politieagenten Abe Dijkstra en de vrouw van Dennis, Misha Spaanstra, hebben afspraken gemaakt met de gemeente Apeldoorn. De politie faciliteert de mars.

Het is aangenaam weer in de ochtend. De mars begint om 12.00 uur. Dennis houdt een korte speech voor de ruim 1800 deelnemers. Kinderen lopen aan de hand mee en honden zijn aangelijnd.

Professionals
De PFF loopt voorop met een spandoek. Ze dragen donkerblauwe t-shirts. Achter hen loopt een rij ex-militairen met baretten. Zorgmedewerkers met witte kleding volgen na hen en leerkrachten dragen lichtblauwe T-shirts. Verschillende professionals uit de maatschappij zijn vertegenwoordigd.

Berichten
Deelnemers dragen berichten uit op vlaggen, borden of spandoeken. Megafoons informeren mensen over de leugens van de overheid. Een taak die de oude media niet doen. Er is geen informatie over de gevolgen van maatregelen, de technocratie en medische apartheid, noch wie en hoe er extreem machtig zijn geworden het laatste ander half jaar.

Muziek
Zoals bij elke mars voor liefde en verbinding, is er een variateit aan muziek. Favoriete liedjes klinken uit verterkers in bolderkarren. Er is een drumband met grote drums. Dat klinkt als een tropisch festival met dit weer. Iedereen in de buurt van de drums danst.

Videoclip
Ukes 4 Freedom doet mee met zeven Ukelele spelers. Davey neemt een clip op tijdens de mars. Wijnand Schippers neemt de lead met zingen. Hij heeft de meeste songteksten geschreven. Het spelen van de ukelele is populair geworden. Dit snaarinstrument is klein van formaat en gemakkelijk mee te nemen om bij elke gelegenheid te spelen.

Interactie
In de middag wordt het warmer. De twee uur durende mars gaat door woonwijken. Inwoners van Apeldoorn komen een kijkje nemen langs de kant van de weg of in de tuin. Vanuit de hoogte kijken bewoners achter het raam, op het balkon en zelfs vanaf het dak.

De meesten reageren enthousiast met een lach of duim omhoog. Andere mensen lopen mee of raken in gesprek als er een flyer of hart aan hen wordt uitgedeeld.

Meer geel
Carollyne en Welmoed van de Gele Plu lopen mee met de mars. Welmoed draagt ​​een banner op haar rug met de tekst ‘gele plu’. De gele plu-beweging groeit. Overal in het land zijn er vrijwilligers die de gele paraplu’s aan mensen uitdelen. De impact van de gele paraplu is groot. Opvallend aanwezig in een grote menigte met een duidelijke boodschap van liefde en verbinding.

Finish
Na een wandeling van twee uur is het einde bij het startpunt. Dennis Spaanstra bedankt iedereen voor het komen en met deze mars een fantastisch statement heeft gemaakt. Alle proffessionals worden bedankt. De politie wordt bedankt voor het faciliteren.

Na de toespraak zetten deelnemers uit de zorgsector hun handtekening op een grote vlag. Aan de zijkant rust men uit op het gras. Er is muziek en zang bij Petra’s kikkermobiel. De afterparty is begonnen.

Luchtbellen
Een jonge dame heeft onderweg enthousiast bellen geblazen. Ook hier worden de bellen als een zegen over de mensen uitgewaaierd. Kinderen proberen de bubbels te vangen. De bellen ontstaan magisch​​en worden in de lucht vrij gelaten.

De meeste mensen hebben hun auto geparkeerd op de lange weg langs het bos. Op weg naar de auto is er nog gelegenheid voor een knuffel en een praatje.

Hans Nordsiek
De man met de bolhoed staat weer op zijn slee. Hij laat zijn prachtig geïllustreerde kinderboek zien met de titel Piloot. Raad eens waar het boek over gaat? Het blijkt dat Hans ook nog verhalen verteller is. Hij vertelt graag over zijn avonturen in de luchtvaartwereld.

Power to the people.
Is er een gemeente bereid om de volgende mars van de vierde editie van PFF te faciliteren door de bewoonde wereld.
Het is belangrijk om boodschap over grondrechten, liefde en kracht te delen met zoveel mogelijk mensen.

 

 

2 thoughts on “Police for freedom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s