Women for freedom


Nederlandse tekst onderin

Fire and flame is the title of the fifth manifestation of vrouwen voor vrijheid. (women for freedom) The ‘Vrouwen voor Vrijheid’ organise a manifestation on June 19, 2021 from 4 to 7 pm. It’s warm, with a cool breeze. There’s a large stage in the Reinaldapark in Haarlem. As usual, the stage is given to speakers and musicians who are committed to freedom.

Drum circle
Well before the start there is a drum circle to the right of the stage on another field. Drumming is done here to feel the spiritual heartbeat. In a circle everyone is equal and connection can take place at that level.

‘Be like a flower.
Survive the rain, but use it to grow’

This text is on a card, which hangs from a beautiful rose. Yellow red roses, the colors of fire, stand in buckets waiting to be distributed to the guests of this manifestation.

The flowers are distributed by romantic ladies and girls in colorful dresses with wide hoop skirts. The women’s hair is pinned up and decorated with flowers and chains. The roses are romantic, but have a fiery prick.

Geusts
The guests have come with friends or family. Children run around with balloons. Dogs jump up wagging their tails for a pat. Friends give each other a hug and chat.

In front of the stage, the guests settle on picnic blankets in the tall grass. This creates organic groups that sit at a distance from each other. The guests have drinks and snacks with them, which they share with each other.

Freedom visibility
At the back are the groups such as ‘Heart for freedom’, ‘Feel free to come closer’ and ‘De gele Plu’ with their pruducts like bracelets, T-shirts, umbrella’s en lots of free stickers. ‘Vrouwen voor Vrijheid’ are at the front with a beautiful package of items for a contribution.

Flower ladies
The flower ladies walk through the grasfield with the guests to hand out the roses. Often they are stoped to take photos with their beautiful gowns. The public enjoys this atmosphere experience, which takes Romanticism to a higher level.

Live music.
After almost six months of a ban on live music, musicians are allowed to play and sing again. Wonderful to experience. Live music takes you a dimension further, it’s in the here and now and gows directly to the heart.

Program
Monique Brandsma, co-founder of Women for Freedom starts with a short speech about the times we live in and explains the title of the manifestation Fire and Flames.

The program lasts more than two hours. Speakers give their vision and answer what on fire means to them. Musiciens sing their folkslike songs and honour Mother Nature.

Speakers and artists
Robby Busscher (wordartist) let the light to shine within yourself with his words.
Evelien Peters (internist-endocrinologist) founded ‘the Doctors collective’ with other doctors. They inform people and ask critical questions about the health measures. •
Flavio Pasquino (program maker) bring subjects from the dark to the light on his platform blckbx.
• Musical earthy lyrics by Ilse Oversier (musician) take you to the power of mother earth.
Elze van Hamelen (consultant and writer) quit her job to start a business and speakes about health and 5G policy.
Tjeerd van Bekkum (former mayor) has left politics as he coult not stand behind the ideas en decitions.
Loes Swinkels (Life coach, Singer songwriter) sings songs with lyrics that take you to a safe warm environment. There you can open your heart safely.
• Annika (writer) is the winner of the writing competition of Women for Freedom. She reads her fairytale realistic poem.
Isa Kriens (de Kleine activist) calls to stop making children responsible for this healthcrisis. She touches the audience and sets their hearts are on fire.

Inspiration
Guests are inspired with all the stories, the flowers and meeting so many like minded people. A small group of police facilitate this special manifestation. Some even carry roses.

This afternoon the guests itself has become the romantic setting with a collective picnic in front of the stage. An experience that inspires that living from universal goals makes the world more wonderful.

 

Vuur en vlam is de titel van de vijfde manifestatie van vrouwen voor vrijheid. De vrouwen voor vrijheid organiseren op 19 juni 2021 van 16.00 tot 19.00 uur een manifestatie. Het is warm, met een koel briesje. Er staat een groot podium in het Reinaldapark in Haarlem. Zoals gebruikelijk wordt het podium gegeven aan sprekers en muzikanten die zich inzetten voor vrijheid.

Drum cirkel
Ruim voor de start is er rechts van het podium een ​​trommelcirkel op een ander veld. Hier wordt getrommeld om de spirituele hartslag te voelen. In een kring is iedereen gelijk en op dat niveau kan verbinding plaatsvinden.

‘Wees als een bloem.
Overleef de regen, maar gebruik het om te groeien’

Deze tekst staat op een kaart, die aan een mooie roos hangt. Geelrode rozen, de kleuren van vuur, staan ​​in emmers te wachten om te worden uitgedeeld aan de gasten van deze manifestatie.

De bloemen worden uitgedeeld door romantische dames en meisjes in kleurrijke jurken met wijde hoepelrokken. Het haar van de vrouwen is opgestoken en versierd met bloemen en kettingen. De rozen zijn romantisch, maar hebben een vurige prik.

Gasten
De gasten zijn met vrienden of familie gekomen. Kinderen rennen rond met ballonnen. Honden springen op en kwispelen met hun staart voor een aai. Vrienden geven elkaar een knuffel en kletsen.

oor het podium strijken de gasten neer op picknickdekens in het hoge gras. Zo ontstaan ​​organische groepen die op afstand van elkaar zitten. De gasten hebben drankjes en hapjes bij zich, die ze met elkaar delen.

Achteraan staan ​​de groepen als ‘Hart voor vrijheid’, ‘Voel je vrij om dichterbij te komen’ en ‘De gele Plu’ met hun pruducten als armbanden, T-shirts, paraplu’s en heel veel gratis stickers. ‘Vrouwen voor Vrijheid’ geven voor een bijdrage een tas met verschillende artikelen, als een spel, een boek and affiches.

Bloemen vrouwen
De bloemendames lopen met de gasten door het grasveld om de rozen uit te delen. Vaak worden ze gestopt om foto’s te maken met hun mooie japonnen. Het publiek geniet van deze sfeerbeleving, die de Romantiek naar een hoger niveau tilt.

Live muziek.
Na bijna een half jaar verbod op livemuziek mogen muzikanten weer spelen en zingen. Prachtig om te ervaren. Live muziek brengt je een dimensie verder, in het hier en nu en raakt je het hart rechtstreeks.

Programma
Meerder vrouwen van ‘Vrouwen voor Vrijheid presenteren het programma. Het programma duurt ruim twee uur. Sprekers geven hun visie en beantwoorden wat Vuur en vlam voor hen betekent. Muzikanten zingen liedjes en eren Moeder Natuur.

Sprekers en artiesten
Robby Busscher (woordkunstenaar) laat met zijn woorden het licht in jezelf schijnen.
Evelien Peters (internist-endocrinoloog) richtte samen met andere artsen ‘het Dokterscollectief’ op. Zij informeren mensen en stellen kritische vragen over de zogenaamde gezondheidscrisis.
Flavio Pasquino(programmamaker) brengt onderwerpen van het donker naar het licht op zijn platform blckbx.
• Muzikale aardse teksten van Ilse Oversier (muzikant) nemen je mee naar de kracht van moeder aarde.
Elze van Hamelen (consultant en schrijver) inspireerd mensen om hun hart te volgen. Ze spreekt over gezondheid en 5G-beleid.
Tjeerd van Bekkum (oud-burgemeester) heeft de politiek verlaten omdat hij niet meer achter het beleid staat.
Loes Swinkels (Life coach, Singer songwriter) zingt liedjes met teksten die je meenemen naar een warme omgeving. Daar kun je veilig je hart openen.
• Annika (schrijver) is de winnaar van de schrijfwedstrijd van Vrouwen voor Vrijheid. Ze leest haar realistische sprookjes gedicht voor.
Isa Kriens (de Kleine activist) roept op om kinderen niet langer verantwoordelijk te stellen voor deze gezondheidscrisis. Ze raakt het publiek en zet hun hart in vuur en vlam.

Inspiratie
Gasten zijn geïnspireerd door alle verhalen, de sfeer, de bloemen en vele ontmoetingen van gelijkgestemden. Een kleine groep politie faciliteert deze bijzondere manifestatie. Sommigen agenten dragen rozen bij zich.

Vanmiddag zijn de gasten zelf het romantische decor geworden met een collectieve picknick voor het podium. Een ervaring die laat zien dat leven vanuit universele doelen de wereld mooier maakt.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s