Freedom march Rotterdam


Nederlandse tekst onderin

The march in Rotterdam is organized by Mark Brienen. The start at 2 p.m. on this warm Sunday, June 27, is from the Schouwburgplein and this time goes to district of Crooswijk. Police escort the march that goes along the water.

My participation starts later in the tour at the Noorderbrug. From far they are visible due to the police car that drives in front and the yellow umbrella’s. Several police officers of a young age cycle around it. They are in training.

The estimate is around 50 manifestors. Most of the manifestors are at the big manifestation in Maastricht. In addition, there’re football championships. Many Dutch people stay near their house to see the match.

Interaction
Along the way there’re conversations with residents. Everyone agrees with standing up for freedom and fundamental rights. Shopkeepers and passers-by are handed out flyers. Many people sit on the terraces on the Meent with a drink and a snack. Residents watch from their small balcony. Some take pictures.

Town hall
The stairs at the City Hall are a unique place for a group photo. This is n’t allowed. During a march, everyone has to walk through. With some civil disobedience, a group is quickly formed for a photo.

On the Kruiskade we pass terraces and chic designer shops with clothing, shoes and jewelry. Flyers are also distributed here with information about freedom, government lies and the violation of fundamental rights.

It is busier on Schouwburgplein. Many young people stand in a square in a square. In the middle there is a dance battle of Streetdance.

Speech
The demonstrators sit next to it at a considerable distance. The young cops stop for a while. They are relieved by two experienced agents. Mark Brienen thanks everyone for coming. Petra de Kikker gives a speech and the Ukes for Freedom give a mini concert. People sit and listen to each other and the music.

De mars in Rotterdam wordt georganiseerd door Mark Brienen. De start om 14.00 uur op deze warme zondag 27 juni is vanaf het Schouwburgplein en gaat deze keer naar stadsdeel Crooswijk. De politie begeleidt de mars die langs het water gaat.

Mijn deelname start later in de tocht bij de Noorderbrug. Van ver zijn de deelnemers zichtbaar door de politieauto die vooraan rijdt en de gele paraplu’s. Meerdere politieagenten van jonge leeftijd fietsen er omheen. Ze zijn in opleiding.

De schatting is ongeveer 50 manifestanten. De meeste manifestanten zijn naar de grote manifestatie in Maastricht. Daarnaast zijn er voetbalkampioenschappen. Veel Nederlanders blijven in de buurt van hun huis om de wedstrijd te zien.

Interactie
Onderweg zijn er gesprekken met bewoners. Iedereen is het eens met opstaan voor de vrijheid en grondrechten. Winkeliers en voorbijgangers krijgen flyers uitgedeeld. Op de terrassen aan de Meent zitten veel mensen met een drankje en een hapje. Bewoners kijken toe vanaf hun kleine balkon. Sommigen maken foto’s.

Gemeentehuis
De trappen van het Stadhuis zijn een unieke plek voor een groepsfoto. Dit is niet toegestaan. Tijdens een mars moet iedereen doorlopen. Met wat burgerlijke ongehoorzaamheid wordt er snel een groep gevormd voor een foto.

Op de Kruiskade komen we langs terrassen en chique designerwinkels met kleding, schoenen en sieraden. Hier worden ook flyers uitgedeeld met informatie over de vrijheid, leugens van de overheid en de schending van de grondrechten.

Op het Schouwburgplein is het een drukker. Veel jongeren staan ​​in een vierkant op een plein. In het midden is er een dansbattle van Streetdance.

Toespraak
De manifestanten gaan er op ruime afstand naast zitten. De jonge agenten blijven nog even staan. Ze worden afgelost door twee ervaren agenten. Mark Brienen bedankt iedereen voor zijn komst. Petra de Kikker houdt een toespraak en de Ukes for Freedom geven een miniconcert. Mensen zitten en luisteren naar elkaar en de muziek.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s