Freedom March Zeewolde


Nederlandse tekst onderin

On June 26, 2021 there’s a freedom march in Zeewolde on the edge of the Noordoostpolder. An new city for many people to walk for freedom. The march is organized by Ari Paap together with a lady from Zeewolde and is accompanied by four police officers and a group of volunteers.

Arie Paap
Arie comes from Zeewolde. At the beginning of this year, Arie was in the news because he was tortured by the police on 17 January on Museumplein. While clearing the Museumplein, he was attacked from behind by the police on horseback and beaten on the head. Defenseless to the ground, he was beaten again.

This police brutality has been ordered by the minister of Justice. Fortunately, Arie Paap is a true optimist and has recovered from his head injuries. He’s causious, but continues to stand up for our freedom. Universal human rights must be respected. Fundamental rights, freedom of speech, self-determination, privacy and the whole legal system is rotten.

Cuddle time
Today the largest demonstration for freedom is held in Emmen. The turnout in Zeewolde is modest, but most participants know each other. At the meeting point at the Skatepark, young people watch from the skate track how people greet each other. That’s quality cuddle time.

Interaction
The march starts at 2 p.m., which goes through the residential areas of Zeewolde. Residents do not know what they are experiencing. A women hands out flyers with information. Other resodents ask personally, what the march is for. Some people join in. In the harbor a woman waves a flag from balcony. Everyone cheers for her.

Speech
After an hour we come back to the skate park. There follows a speech from Arie. Leo Stoter, who has also been hit by the police, also gives a speech about the courage of Arie and others to keep standing up for freedom when they have been victims of police violence, deprivation of liberty and intimidation.

Ukes for Freedom
The Ukes for Freedom are with six ukeleleplayers They give a mini concert of three self-written songs. All lyrics are about abuses and freedom. Some lyrics are with a wink. Because in these times humor is the medicine of putting things into perspective.

 

 

Op 26 juni 2021 is er een vrijheidsmars in Zeewolde aan de rand van de Noordoostpolder. Een nieuwe stad voor veel mensen om te wandelen voor vrijheid. De mars wordt georganiseerd door Ari Paap samen met een dame uit Zeewolde en wordt begeleid door vier politieagenten en een groep vrijwilligers.

Arie Paap
Arie komt uit Zeewolde. Begin dit jaar kwam Arie in het nieuws omdat hij op 17 januari op het Museumplein door de politie werd gemarteld. Bij het ontruimen van het Museumplein werd hij van achteren door de politie te paard aangevallen en op het hoofd geslagen. Weerloos op de grond, werd hij opnieuw geslagen.

Dit politiegeweld is bevolen door de minister van Justitie. Gelukkig is Arie Paap een echte optimist. Hij is voorzichtig, maar blijft opkomen voor onze vrijheid. De Universele mensenrechten moeten worden gerespecteerd. Grondrechten, vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking, privacy en het hele rechtssysteem is verrot.

Knuffeltijd
Vandaag wordt in Emmen de grootste demonstratie voor vrijheid gehouden. De opkomst in Zeewolde is bescheiden, maar de meeste deelnemers kennen elkaar. Op het ontmoetingspunt op het Skatepark kijken jongeren vanaf de skatebaan hoe mensen elkaar begroeten. Dat is kwaliteitsknuffeltijd.

Interactie
Om 14.00 uur start de mars die door de woonwijken van Zeewolde gaat. Bewoners weten niet wat ze meemaken. Een vrouw deelt flyers uit met informatie. Andere ingezetenen vragen persoonlijk waar de mars voor is. Sommige mensen lopen mee. In de haven zwaait een vrouw vanaf het balkon met een vlag. Iedereen juicht voor haar.

Toespraak
Na een uurtje komen we terug bij het skatepark. Er volgt een toespraak van Arie. Leo Stoter, die ook door de politie is geslagen, houdt een toespraak over de moed van Arie en anderen die slachtoffer zijn van politiegeweld, vrijheidsberoving en intimidatie om om op te komen voor de vrijheid.

Ukes voor vrijheid
De Ukes for Freedom zijn met zes ukelespelers. Ze geven een miniconcert van drie zelfgeschreven liedjes. Alle teksten gaan over misstanden en vrijheid. Sommige teksten zijn met een knipoog. Want in deze tijd is humor het medicijn om dingen te relativeren.

2 thoughts on “Freedom March Zeewolde

 1. Dear Moniqueđź’›

  Thank You so much again for the writing and photographs.
  Yeah Human Rigths under pressure by the court.
  Let there be Rigth Justice for the people. With Loveđź’›Renske

  Liked by 1 person

  1. Thanks Renske

   We Still got a long Way to go, till more people stand up from this madness and unite in a commun goal, to make the wellbeing of Mother Earth first priority.
   We can learn So much from indiginous people.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s