Freedom Rotterdam south


Nederlandse tekst onderin

Quiting is not an option
The freedom march in Rotterdam South on Sunday 11 July will start from Het Zuiderpark next to Ahoy. The march last two hours and is organized by ‘Quiting is not an option’. Many participants know each other. Some were also at Urk yesterday.

The sun is shines, temperature is fine and it’s dry. From Ahoy the route runs through the Tarwewijk, Maashaven, Afrikaanderplein, the Beijerlandselaan and back through Bloemhof to Ahoy.

Two police officers are visible on their bicycles. They monitor order and the pace in the march.
Ex soldiers in a personal capacity walk along to protect the participants.

Rotterdammers
Banners with the text ‘Quiting is not an option’ and
‘Coronanexit’ – out of the corona hysteria .. get out of the EU’ are shown to the public. If needed the banner is turned, so that people in the car, metro and bus be able to read the text.

Interaction
Clear interaction is sought with the inhabitants of the south. Many residents look out the window at the participants with yellow umbrella’s and banners. People start talking in front of the door on the street and on terraces. The Sunday market at Afrikaanderplein also provides an opportunity for a short chat about the for what and why. Not too long because with the march must go on. Support can be heard from honking cars along the entire walking route.

Next week Rotterdam will also be in the picture with the march of Police for Freedom

video Patriot Freedom Dutch TV

Opgeven is geen optie
De vrijheidsmars in Rotterdam Zuid op zondag 11 juli start vanaf Het Zuiderpark naast Ahoy. De mars duurt twee uur en wordt georganiseerd door ‘Opgeven is geen optie’. Veel deelnemers kennen elkaar. Een antal waren gisteren ook op Urk.

De zon schijnt, de temperatuur is prima en het is droog. Vanaf Ahoy loopt de route via de Tarwewijk, Maashaven, Afrikaanderplein, de Beijerlandselaan en terug via Bloemhof naar Ahoy.

Twee politieagenten zijn zichtbaar op hun fietsen. Ze bewaken de orde en het tempo in de mars. Ex-militairen lopen op persoonlijke titel mee om de deelnemers te beschermen.

Rotterdammers
Banners met de tekst ‘Opgeven is geen optie’ en
‘Coronanexit’ – uit de coronahysterie.. stap uit de EU’
worden aan het publiek getoond. Indien nodig wordt het spandoek gedraaid, zodat mensen in de auto, metro en bus de tekst kunnen lezen.

Interactie
Er wordt interactie gezocht met de bewoners van het zuiden. Veel bewoners kijken uit het raam naar de deelnemers met gele paraplu’s en spandoeken. Mensen beginnen te praten voor de deur op straat en op terrassen. Ook de zondagsmarkt op het Afrikaanderplein biedt gelegenheid voor een korte gesprek over het waarvoor en waarom. Niet te lang want met de mars moet doorgaan. Langs de hele looproute is support te horen van toeterende auto’s.

Volgende week staat Rotterdam ook in beeld met de mars van Police for Freedom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s