Freedom World Wide


Nederlandse tekst onderin

World Wide Demonstration (WWD)
Saturday July 24th is the third WWD in many countries in the world. Amsterdam West is the location and this demonstration is in two parts.
12.00-14.00 the march through Amsterdam West with all the flags of the world
14.00-17.00 the static program on stage with speakers and performances.

Conditions
Amsterdam has set conditions. The manifestation is far from the center of Amsterdam. No music may be played during the march. The cops facilitates the march and manifestation. The atmosphere is friendly and the waether is fine. The former soldiers and veterans also participate. They keep an eye on things and protect the demonstrators where necessary.

Flags
Behind the former soldiers rides a blue open van with a DJ who isn’t allowed to play music. Sometimes people take the microphone to sing a song. Many participants walk behind the blue van with a flagpole. All countries in the world are represented with their flag. This makes the connection with the worldwide demonstration visible.

Drums and Ukes for Freedom
The drummers walk behind the flag bearers. All kinds of drums are carried, such as conga, djembe, drum, large drum, tambourine, etc. Thousands of demonstrators walk behind the drums. Somewhere in the middle, the Ukes for Freedom sing and play their own protest songs on their ukuleles. Many people in the vicinity of the Ukes sing along with the songs that are known.

Join
Flyers are handed out on the way or put in mailboxes. The public looks from the windows, the doorway, the balcony or on the sidewalk. Most applaud the procession. A procession that grows because people join during the route. From a high gallery, the procession in its entirety passes in 15 minutes and the estimate is over 11,000 participants from start to finish.

Participants
Among the participants are people who have difficulty walking. They ride in one of the two golf carts. When people get tired, they can ride the rest of the route, like 85-year-old grandma. People in wheelchairs also participate. Some are pushed, others drive themselves, such as Maarten and Misha. Great respect for everybody.

Children
A lot of children walk along. They are designated as scapegoats by the government. Young children are manipulated into taking the harmful jab. No benefit has been shown from these shots, only evidence of serious physical damage and death.

Stage
The end of the march is at the stage on the field in the park. The planes fly over regularly. Manifestors with the flags put the sticks down in front of the stage. Blankets are laid out in front of the stage. Snacks and drinks are shared. The static part of the manifestation can begin.

Blue Tiger
Tom Zwitser of the Blue Tiger studio is responsible for the presentation. Everyone is thanked for coming. He briefly announces the program and then gives the floor to the organization. The program is well stocked with varied content. People in the audience are looked up and interviewed. That can be seen live on a large screen.

Esther
There are several speakers, including Esther, who is 16 years old. She tells about her lonely struggle at school. Due to many rules at school she had to learn at home. She kept her back straight. She passed her exam. At the graduation ceremony she wasn’t welcome. So she went outside with a trailer full of text signs to manifest what a madness that is.

Performances
Nikos from The Wanderer performs with a poem that hits you intensely followes by the beautiful song ‘Aren’t you meant to fly’. Tijn and Binkie Touber are doing a meditation with their dog. Eva van Zeeland has brought her team of godesses for a dance. They do this together with the drummers who play in a circle in front of the stage.

David Icke
Finally, there’s the specially recorded speech by David Icke for the Dutch peoples. He himself will be present live at the big WWD in London.

The third WWD in Amsterdam ended at 17.00. People continue to connect, speak and greet each other before going home. This day will be taken home with pride. See you soon for the unconditional freedom of humanity.

World Wide Demonstration (WWD)
Zaterdag 24 juli  is de derde WWD in veel landen in de wereld. Amsterdam West is de locatie en deze betoging is in twee delen.
12.00-14.00 uur de mars door Amsterdam West met alle vlaggen van de wereld
14.00-17.00 uur het statische programma op het podium met sprekers en optredens.

Voorwaarden
Amsterdam heeft voorwaarden gesteld. De manifestatie is ver van de binnenstad van Amsterdam. Tijdens de mars mag er geen muziek worden gedraaid. De politie met de blauwe pet faciliteert de mars en manifestatie. De sfeer is gemoedelijk. Ook de oud militairen en veteranen lopen mee. Zij houden een oogje in het zeil en beschermen waar nodig de manifestanten.

Vlaggen
Achter de oud militairen rijdt een blauw open busje met een DJ die geen muziek mag spelen. Soms nemen mensen plaats achter de microfoon om een lied te zingen. Veel deelnemers lopen met een vlaggenstok mee achter de blauwe bus. Alle landen in de wereld zijn vertegenwoordigd met hun vlag. Hiermee is de verbinding met de wereld wijde demonstratie zichtbaar.

Drums en Ukes for Freedom
Achter de vlaggendragers lopen de trommelaars. Allerlei soorten drums worden meegedragen, zoals conga, Djembe, trommel, grote drum, tamboerijn, enz. Achter de drums lopen duizenden betogers. Ergens in het midden zingen en spelen de Ukes for Freedom op hun ukeleles hun eigen protestliederen. Veel mensen in de nabijheid van de Ukes zingen met de liedjes mee.

Sluit je aan
Flyers worden onderweg uitgedeeld of in brievenbussen gedaan. Het publiek kijkt vanuit de ramen, de deuropening, het balkon of op de stoep. De meesten juichen de stoet  toe. Een stoet die groeit doordat mensen tijdens de route aansluiten. Vanaf een galerij komt de stoet in zijn geheel in 15 minuten voorbij en de schatting is ruim 11.000 deelnemers van begin tot eind.

Deelnemers
Onder de betogers lopen mensen mee die slecht ter been zijn, zoals Floor. Zij rijden mee in een van de twee  golf wagens. Als mensen moe worden kunnen ze de rest van de route meerijden, zoals oma van 85 jaar. Rolstoelers rijden ook mee. Sommigen worden geduwd, anderen rijden zelf, zoals Maarten en Misha. Het getuigd grote inspanning om deel te nemen aan de mars.

Kinderen
Er lopen ook genoeg kinderen mee. Zij worden door de regering als zondebok aangewezen. Jonge kinderen worden gemanipuleerd om de schadelijke prik te nemen. Geen enkel nut is aangetoond van deze prikken, alleen bewijzen van ernstige fysieke schade en tot de dood toe.

Podium
Het einde van de mars is bij het podium op het veld in het park. De vliegtuigen vliegen regelmatig over. Manifestanten met de vlaggen zetten de stokken vooraan het podium neer. Voor het podium worden kleedjes neergelegd. Hapjes en drankjes worden met elkaar gedeeld. Het statische gedeelte van de manifestatie kan beginnen.

Blue Tiger
Tom Zwitser van de Blue Tiger studio neemt de presentatie voor zijn rekening. Iedereen wordt bedankt voor de komst. In het kort kondigt hij het programma aan en geeft daarna het woord aan de organisatie. Het programma is goed gevuld met gevarieerde inhoud. Mensen in het publiek worden opgezocht en geïnterviewd op een groot scherm.

Ester
Er zijn verschillende sprekers, waaronder Esther van 16 jaar. Ondanks de vele regels op school heeft ze haar rug recht gehouden. Haar strijd was eenzaam maar vastbesloten. Haar examen heeft ze gehaald. Ze was niet welkom op de diploma uitreiking. Dus is ze buiten gaan staan met een aanhanger vol tekstborden om te manifesteren wat een waanzin dat is.

Optredens
Nikos van The Wanderer treed op met een gedicht dat intens binnen komt. Daarna zingt Nikos het prachtige  nummer ‘Aren’t you meant to fly’. Tijn en Binkie Touber doen een meditatie met hun hondje erbij. Eva van Zeeland heeft haar team godesses meegenomen voor een dans. Dit doen ze samen met de trommelaars die voor het podium in een cirkel spelen.

David Icke
Tot slot is er de speciaal opgenomen toespraak van David Icke voor de Nederlanders. Zelf zal hij live aanwezig zijn bij de grote WWD in London. Om 17.00 is de derde WWD in Amsterdam afgelopen. Mensen blijven zicht verbinden en spreken en groeten elkaar voor het naar huis gaan. Deze dag wordt

Met trots meegedragen naar huis. Tot gauw voor de onvoorwaardelijke vrijheid van de mensheid.

5 thoughts on “Freedom World Wide

 1. Dear Monique💛

  THXS again for a wonderful post.

  Freedom for the people of All country’s it will take some more time😉 Never give Up! With 💛

  Liked by 1 person

 2. This wasn’t a freedom protest, this was a manipulated tour, around a housing estate, to a field. All well away from Amsterdam, and led by the police. What an absolute waste of my time. It achieved nothing, because we were led by the very people, we are fighting against. Lamb’s to the slaughter comes too mind.

  Like

  1. Thanks for The comment
   I know The various views on manifestation. Now it was save for all people to join and march, children, elderly, physical less abled people.
   They too want to say NO
   I agree that The mayor put in a lot of restrictions and that’s violating our Freedom of speech.
   Sunday it Will Be in The heart of Amsterdam.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s