Freedom According to nature


Nederlandse tekst onderin

Hartenvrouw
Hartenvrouw is an initiative of four women from Brabant. Celebrate women with the desire and vision to support the process of change of our beautiful planet and to face it with confidence. Driven from the heart, directed from our soul. Hartenvrouw embraces the uncertainty and fear that this period entails, allowing it to grow into confidence and courage. (text Hartenvrouw)Nature
On Sunday 25 July Hartenvrouw is organizing another manifestation in Eindhoven in the Philips de Jonghpark. The theme of the event is ‘According To Nature’.
According to the ancient Maya, this is the ‘day out of time’. A day when we let go of the old and take on the new. Time for new intentions and challenges in which we live according to natural time and not according to an artificial mechanism. Sunday is also the first day after the full moon.

Start
At the start there is a drum ceremony. Playing together increases and energizes the energy of this special day. About 300 attendees can spread their mats on the grass in front of the stage and enjoy. There is picnicking, chatting and lots of hugging.
Program
The program on stage starts at 2 p.m. to 4.30 p.m. Heidi, one of the four women from Hartenvrouw, presents the program. A full program with speakers that appeal and let you go to the heart. Jeroen from OPN (the Independent Press Netherlands) makes recordings of this manifestation afternoon.

Music
Nikos from the Wanderer recites the same poem as yesterday at the World Wide Demonstration. With the same powerful words his voice enters your heart and make you feel. The inner connection in being.
Ilse Oversier’s fragile texts about nature give the theme a magical content. In all facets, the love and the bond with mother earth pass by singing. Ilse sings together with Nikos a song about your nature as part of that environment.

Noud van der Bas sings together with the audience the song of Labi Siffre, ‘Something insight so strong’.

Speakers
You can make a wish in front of the tent next to the stage. Pieter Stuurman is a powerful speaker who spook at the previous manifestation. Today he ‘s a guest. Among the speakers of today are Indira van Tongerlo with an inspiring speech about making choices, Willem Engel and Peter Toonen.

Willem Engel
Willem Engel of Viruswaarheid is nowadays a risk to give a podium as a speaker. But his message is hope. love and connection. “We are reaching out to those who find out they have been cheated,” he says.

Spiritual
Led by hypnotist Yvette Rooding, the audience performes a relaxation exercise. For example, attendees are asked to mentally descend into a new world in which they had to introduce themselves.

Children
There’s little police present, only a mobile police camera on a pole and a service car. The children can take a look inside this policecar. Eva van Zeeland gives the children wings to danse. The graas next to the stage is her stage. Further on at the edge of the field is a beautiful climbing tree.

After the program, the energy with the attendees is increased. What a beautiful inspiration and connection. At the final the women of Hartenvrouw are on stage together to thank everyone for coming.

We can take steps. Make choices. To proceed. Don’t worry too much about the old, but face the future with creative power. In love for our beautiful Mother Earth of which we are the inhabitants and the guardians. (text Hartenvrouw)

Hartenvrouw
Hartenvrouw is een initiatief van vier vrouwen uit Brabant. Vier vrouwen met de wens en de visie om het veranderingsproces van onze mooie planeet te ondersteunen en om dit vol vertrouwen aan te gaan. Gedreven vanuit het hart, gestuurd vanuit onze ziel. Hartenvrouw omarmt de onzekerheid en angst die deze periode met zich meebrengt waardoor deze mag groeien naar vertrouwen en moed. (tekst Hartenvrouw)

Natuur
Op zondag 25 juli organiseert HARTENVROUW weer een manifestatie in Eindhoven in het Philips de Jonghpark. Het thema van de manifestatie is ‘According To Nature’.

Volgens de oude Maya’s is dit de ‘dag buiten de tijd’. Een dag waarop we het oude loslaten en het nieuwe aangaan. Tijd voor nieuwe voornemens en uitdagingen waarin we leven volgens de natuurlijke tijd en niet volgens een kunstmatig mechanisme. Zondag is ook de eerste dag na volle maan.

Aanvang
Bij aanvang is er een drumceremonie. Samen spelen verhoogt en bekrachtigd de energie van deze bijzondere dag. Ongeveer 300 aanwezigen kunnen voor het podium op het gras hun kleed spreiden en genieten. Er wordt gepicknickt,  gekletst en veel geknuffeld.

Programma
Het programma op het podium begint om 14.00 uur. tot 16.30 uur Heidi, een van de vier Hartenvrouwen, presenteert het programma. Een vol programma met sprekers die je hart aanspreken. Jeroen van OPN (Onafhankelijke Pers Nederland) maakt opnames van deze manifestatie middag.
Muziek
Nikos van the Wanderer draagt ​​hetzelfde gedicht voor als gisteren op de World Wide Demonstration. Met dezelfde kracht komen zijn woorden je hart binnen. Er volgt een innerlijke verbinding in het zijn.
De breekbare teksten van Ilse Oversier over de natuur geven het thema een magische inhoud. In alle facetten komt de liefde en de band met moeder aarde zingend voorbij. Samen met NIkos van de Wanderer zingt Ilse een nummer over de natuur als omgeving en jou natuur als onderdeel van die omgeving.

Noud van der Bas zingt samen met et publiek het nummer van La Biciffre, ‘something insight so strong’


Sprekers

Voor de tent naast het podium kun je een wens doen. Bij de sprekers staat Pieter Stuurman. Hij heeft bij de voorgaande manifestatie krachtig gesproken. Vandaag is het de eer aan de andere sprekers zoals Indira van Tongerlo met een inspirerende speech over het maken van keuzes, Willem Engel en Peter Toonen.


Willem Engel

Willem Engel van Viruswaarheid is tegenwoordig een risico om als spreker podium te geven. Maar zijn boodschap is hoop. liefde en verbinding. ,,Wij nemen contact op met degen die er achter komen dat ze zijn bedrogen”, zei hij.

Spiritueel
Onder leiding van hypnotiseur Yvette Rooding doet het publiek een ontspanningsoefening. De aanwezigen wordt gevraagd in gedachten af te dalen naar een nieuwe wereld waarin ze zichzelf kunnen voorstellen.

Kinderen
Er is weinig politie aanwezig, een mobiele politiecamera op een paal en een dienstwagen. De kinderen kunnen in deze auto een kijkje nemen. Eva van Zeeland geeft kinderen vleugels en danst vliegend op de muziek naast het podium. Verderop aan de rand van het veld staat een prachtige klimboom waar kinderen in klimmen.

Na het programma is de energie verhoogt met inspiratie en verbinding. De vrouwen van Hartenvrouw staan samen op het podium en bedanken iedereen voor hun komst.

We mogen stappen zetten. Keuzes maken. Verder gaan. Niet teveel omkijken naar het oude, maar de toekomst aangaan met creatiekracht. In liefde voor onze mooie Moeder Aarde waarvan wij de bewoners en de hoeders zijn. (tekst Hartenvrouw)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s