Freedom March Den Bosch


Nederlandse tekst onderin

Central Station
On Sunday 14 August, the march in Den Bosch starts at 2pm. It’s the same route as last time, just the other way around. This means that the mayor has largely determined. The route follows the fortress wall around the center of the city. The start and end point is Central Station.

Drum band
At the Central Station, the drum can be heard from far. Collect all drums and drumplayers. Different drums come together. Drums, djembe, hand drum and bells flow together in a samba rhythm that keeps everyone energetic while walking.

Join us
Some officers and law enforcers drive and walk along. The roads along the route are kept clear. That way the long procession of more than a thousand participants can continue. “Join us” is a well-known call. It works. Along the way, people join.

Young and old
The sun is shining and it’s windstill. Many people have taken extra drinks with them. Still, 85-year-old grandmother walks with us from start to finish. An older man of 86 also makes himself heard. There’re plenty of children that walk along or sit in a pram. And of course there’re four-legged friends who walk with their owner.

Heart for freedom
Heart for freedom has a whole car full of stickers, flyers and bracelets. Big red hearts adorn white t-shirts. Stickers are stuck everywhere, on clothes, bags and even bare arms. Extra hearts on sticker are handed out to passers-by.

Interaction
The route may go around the city center, but connection is sought with many residents of Den Bosch along the way. Flyers and newspapers are placed in the mailbox. Banners with texts rotate in view of motorists and bystanders. Flyers and heart stickers are distributed to pedestrians.

A few pedestrians turn their heads away. But the support of the inhabitants is much greater. There’re short conversations in the street. People on the balcony or terrace are waving or holding a thumbs up.

Dance along
At the finish manifestors cool off at one of the fountains near Central Station. In front of the station there’s a closing speech with thanks to the police and all the manifestors who walked the march for freedom. Thanks also to the people who joined during the route. The march is officially over, but everyone is free to chat or dance. The drummers won’t let themselves be told that twice. Together with the tempeture it’s like a tropical carnival.

People go for a drink on a terrace and others go to a park. The sun is calling everyone to come and enjoy.

Centraal Station
Zondag 14 augustus mag het licht weer schijnen tijdens een mars in Den Bosch. Het is dezelfde route als de vorige keer alleen andersom. Dat betekend wel dat de burgemeester voor een groot deel de route heeft bepaald, die met de vestingsmuur om het centrum gaat. Het start en eindpunt is Centraal Station.

Drumband
Bij het Centraal Station is de drum uit de verte hoorbaar. Alle drums verzamelen.  Ook hier weer verschillende drums die samenkomen. Trommels, djembe en handdrum vloeien samen in een ritme dat iedereen tijdens het lopen vaart geeft. Er wordt een stevig samba ritme gedrumd.

Sluit je aan
Door de vakantietijd zijn er minder mensen gekomen. Er rijden en lopen een aantal agenten en andere handhavers mee. De wegen langs de route worden vrijgehouden, zodat de lange stoet van ruim duizend participanten door kan lopen. ‘Sluit je aan” is een bekende roep. Het werkt. Onderweg zijn er mensen mee gaan lopen.

Jong en oud
De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Veel mensen hebben extra drinken meegenomen. Toch loopt oma van 85 jaar van begin tot einde mee. Ook een oudere man van 86 laat van zich horen. Kinderen zijn er ook genoeg. Ze lopen mee of zitten in een wagen. En natuurlijk zijn er trouwe viervoeters die met hun baasje meelopen.

Hart voor vrijheid
‘Hart voor vrijheid’ is heeft een hele wagen vol met stickers, flyers, armbanden en heel veel hartjes. Grote rode harten sieren op witte t-shirts. Stickers worden overal geplakt, op kleding, tassen en zelfs blote armen. Aan voorbijgangers worden extra veel hartjes op sticker uitgedeeld.

Interactie
De route mag om de stadskern heen lopen, onderweg wordt er connectie gezocht met de inwoners van Den Bosch. Flyers en krantjes worden in de bus gedaan. Spandoeken met teksten draaien in het zicht van automobisten en omstanders. Flyers en hartjes stickers worden uitgedeeld aan voetgangers.

Een enkele voetgangers draait het hoofd weg. Maar de support van de inwoners is vele malen groter. Er zijn korte gesprekken op straat. Mensen op het balkon of op terrassen zwaaien of houden een duim omhoog.

Dansend afsluiten
Manifestanten zoeken ook verkoeling bij een van de fonteinen bij het Centraal Station. Voor het station is er een eindspeech met dank naar de politie en alle manifestanten die de mars voor vrijheid hebben gelopen. Ook dank voor de mensen die zich tijdens de route hebben aangesloten. De mars is officieel afgelopen, maar iedereen is vrij om nog te kletsen of dansen. Dat laten de drummers zich geen twee keer zeggen. Heerlijk dansen het lijkt wel tropisch carnaval.

Groepjes gaan op een terrasje wat drinken en anderen gaan gezellig naar een parkje. De zon roept om te genieten.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s