Freedom March The Hague


Nederlandse tekst onderin

QR apartheid
Saturday 25 September the sun shines brightly and invites everyone to go outside. It’s also the day that the QR code goes into effect. In cafes, restaurants and theaters visitors must show a QR code in order to enter.

You’ll receive this QR code if you have had an injection with gene-therapy. If not, you have to take a test to get in. People sitting outside do not have to show a code. But if they want to go to the toilet they need to show a code.

Government against constitution
This code is apartheid and against the constitution. All enforcers are punishable. The catering and cultural sector is getting another kick before going bankrupt. The people are pitted against each other by the government. The government wants to take away dignity and fun.

Hilversum
A demonstration in Hilversum has been announced, but the organization has withdrawn. Yet people are going to demonstrate in Hilversum in their own title.

The Hague
A march has been announced in The Hague by NIO (Netherlands in resistance) and Viruswaarheid. The police facilitates this march. Initially, the unmute movement of the nightclubs would participate the march in The Hague, but have withdrawn last minute. Why is unclear.

At 11 a.m. people can gather at the Malieveld. There’s a speech by the politician Thierry Baudet.

Police
Most officers don’t wear face coverings. They can smile again. But are they also human in uniform? This is the question I ask many agents during the march.

At 2 pm the march ends on the Malieveld where the organizer gives a short speech and thanks 3000 people for coming. A little further on, the members of Ukes for Freedom are ready to play their protest songs. People stand in groups or sit in the grass chatting pleasantly.

QR-free
Others go for a drink at a catering facility where the QR code is not enforced. You can just go to the toilet there. On the Plein, a small group has a picnic under the watchful eye of the catering industry.

If people are not welcome,
then they make their own terrace on the street.
Cheers in advance!

QR apartheid
Zaterdag 25 september schijnt de zon volop en nodigt iedereen uit om naar buiten te gaan. Het is ook de dag dat de QR-code van kracht wordt. In cafés, restaurants en theaters moeten bezoekers een QR-code tonen om binnen te komen.

Deze QR-code krijgt je als je een injectie met gen-therapie hebt gehad. Zo niet, dan moet je een test doen om binnen te komen. Buiten zitten kan zonder vertoon van een code. Maar bij een bezoek aan het toilet moet er een code worden gescand.

Overheid tegen de grondwet
Deze code is apartheid en tegen de grondwet. Alle handhavers zijn strafbaar. De horeca- en cultuursector krijgt weer een trap voordat ze failliet gaan. En de mensen worden door de overheid tegen elkaar uitgespeeld. Menswaardigheid en plezier maken will de overheid afnemen.

Hilversum
Er is een demonstratie in Hilversum aangekondigd, maar de organisatie heeft zich teruggetrokken. Toch gaan mensen in Hilversum demonstreren in hun eigen titel.

Den Haag
In Den Haag is een mars aangekondigd door NIO (Nederland in verzet) en Viruswaarheid. De politie faciliteert deze mars. Aanvankelijk zou de unmute beweging van de nachtclubs meedoen aan de mars in Den Haag, maar ze hebben zich op het laatste moment teruggetrokken. Waarom is onduidelijk.

Om 11.00 uur kunnen mensen zich verzamelen op het Malieveld. Er is een toespraak van de politicus Thierry Baudet.

DJ Jean
Om 12.00 uur start de mars. Een de auto met aanhanger waarop DJ Jean staat te draaien rijdt aan kop. Al dansend lopen gelijkgestemden door de elitaire buurt van Den Haag.

Politie
De meesten agenten dragen geen gezichtsbedekking. Ze kunnen weer glimlachen. Maar zijn ze ook mensenlijk in uniform? Deze vraag stel ik veel agenten tijdens de mars.

Om 14.00 uur eindigt de mars op het Malieveld waar de organisator een korte toespraak houdt en 3000 mensen bedankt voor hun komst. Een stukje verderop staan ​​de leden van Ukes for Freedom klaar om hun protestliedjes te spelen. Mensen staan ​​in groepjes of zitten in het gras gezellig te kletsen.

QR-vrij
Anderen gaan iets drinken bij een horeca gelegenheid waar de QR-code niet wordt gehandhaafd. Je kunt daar gewoon naar het toilet gaan. Op het Plein gaat een kleine groep picknicken onder toeziend oog van de horeca.

Als mensen niet welkom zijn,
dan maken ze hun eigen terras op straat.
Proost alvast!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s