Freedom- together NL


Nederlandse tekst onderin

Saturday 4 December there will be a large manifestation of Together for the Netherlands, where oragnisations join together to manifest in Utrecht. A few days before, the location has changed, so the nearly 5 km march will not go through the heart of the city. The mayor has also set a maximum number of participants of 5700. That is a limitation of the right to demonstrate.

It’s a gray day with a lot of clouds. Halfway through the march it starts to rain. Collection is from 12:00 in Park Transwijk. The march will start at 1:00 PM. I join at the Vondellaan at 3 p.m. the turnout of around 15.000 manifesters and walk the rest of the route to Park Transwijk.

Acquaintances
Great to see familiar faces, such as Willem Engel, Dorien, Mordechai and Anna, Pieter from PNN, Donna, Katja, the strawberry woman, Jennie and Hans, Danny, Max and many others. There’re also many new faces. Everyone defies the weather to make a statement together.

Police video
At the very front rides the video car of the police. Strange now that recently the mayor of Rotterdam called on the outgoing government to give the police more powers via an emergency law to tackle live streaming. He thinks live streaming is incendiary. In doing so, he forgets the work of the Romeos, who often incite to riots. Live streamers capture this uncensored.

Emergency ordinance
The reason for the incitement to riots is now clear. Mayors can hide behind fear of riots and thereby improperly issue an emergency ordinance for the city. This prevents people from demonstrating and this is a violation of the fundamental right.

This happened on Saturday 27 November in Nijmegen. The army has even been deployed here to stop and search cars, in particular the number plates of people who more often stand up for fundamental rights. They are prohibited from driving to Nijmegen.

A big statement is the special unit of agents at the side of the march. No police army and the atmosphere is friendly. A large group of veterans are present. The atmosphere is friendly and connecting.

Connection
There’s a small counter-action from antifa people who claim that everyone who joins the manifestation is far right. This is due to the presents of the political party Forum for Democracy. Unfortunately, they don’t understand that this is not about politics. It’s about unconditional freedom and fundamental rights. That transcends everything and connects many different people.

Banners and Signs
Various organizations lead the way with their own banners.
– Together for the Netherlands with “samen voor Nederland”
– The education sector with “ikwilwoonnaarschool.nl”
– “Mothers for freedom” also walk with a banner

Furthermore, Jennie and Hans walk with their banner “We are not a medical experiment”. The text “Follow the money” on a banner is timeless. Someone is walking with the text on the back ‘Stay human’. Exactly a text that I often pack in a hashtag #blijfmens.
The organisation Netherlands in resistence by Michel Rijinga ride also a yellow car with a funeral wreath. This wreath is for Australia.

Rain
At the end of the march, the rain continues well. Difficult with filming and photographing. At the gates, the veterans line up in two lines and salute the people. Despite the wetness, the drummers continue to drum until the field of the park.

From the hill, people watch the podium, where speeches are given by various representatives of participating organizations. There’s also a musical act featuring Bob Marley’s legendary song, “Get up, Stand up”. Next to the stage is the tent with brochure and information material.

Streamer Katja Katja
People go home. Iris (who menifast like me) and I can ride with Katja Katja. The veterans are standing near the gate to talk. Katja Katja asks if they want to be in front of the camera in a group. No problem and they make a group. The police are at the entrance of the park. There’s a special car with hot coffee ready for the police people.

The Frog and grandma Pluis
Katja Katja often drives with Petra aka The Frog and her mam aka grandma Pluis to manifestations. She tells that Petra had a small accident and therefore could not come. But if the frog can’t come to the manifestation, we’ll go to frog. No sooner said than done. We’re warmly welcomed with hot tea and goodies.

Fundamental rights
It’s important to notice the deny of our fundamental rights by the leaving government. Petra says she has a lawsuit on Tuesday.

Court
Petra is arrested on November 12 during the noise protest in The Hague. This time Petra was dressed in the uniform of the Mobile Unit. She wants to demonstrate the violations of our fundamental rights and of justice in court. Petra could use anybodies help. Send videos of the noise protest taken from the Zwarte Brug that can contribute as evidence to the substantiation to Petra Boonstra via Facebook. Private is of course also possible via messenger.

 

Zaterdag 4 december is er een grote manifestatie van Samen voor Nederland in Utrecht. Een paar dagen ervoor is de locatie veranderd, waardoor de mars van bijna 5 km niet door de stad gaat. Ook heeft de burgemeester een maximum aantal deelnemers gesteld van 5000. Dat is inperking van het demonstratierecht.

Het is een grauwe dag, veel bewolking en halverwege de mars begint het te regenen. Het verzamelen is vanaf 12.00 in Park Transwijk. Om 13.00 uur start de mars. Bij de Vondellaan om 15.00 uur voeg ik bij de grote opkomst manifestanten en loop de rest van de route af tot Park Transwijk.

Hallootjes
Het is mooi om bekenden te zien, zoals Willem Engel, Dorien, Mordechai en Anna, Pieter van PNN, Donna, Katja, de aardbeivrouw, Jennie en Hans, Danny en vele anderen. Er zijn ook heel veel nieuwe gezichten bij. Een ieder trotseert het weer om hier een statement te maken. De 5000 manifestanten zijn met veel gepasseerd tot ongeveer 20.000.

Politie video
Helemaal vooraan rijdt de video wagen van de politie. Vreemd nu afgelopen week de burgermeester van Rotterdam heeft opgeroepen de demissionaire regering  om via een spoedwet de politie meer bevoegdheden te geven om live streamen aan te kunnen pakken. Hij vindt dat live streamen opruiend is. Daarbij vergeet hij het werk van de Romeo’s, die vaak opruien tot rellen. Live streamers leggen dit ongecensureerd vast.

Noodverordening
De reden van het aanzetten tot rellen is inmiddels duidelijk. Burgemeesters kunnen zich verschuilen achter dat ze bang zijn voor rellen en daarmee een oneigenlijk een noodverordening voor de stad uit te vaardigen. Hierdoor kunnen mensen niet betogen en dit is een schending van het grondrecht.

Dit gebeurde zaterdag 27 november in Nijmegen. Hier is zelfs het leger ingezet om met name nummerborden van mensen die vaker opkomen voor de grondrechten op de snelweg te stoppen en wagen te doorzoeken. Het is hen verboden om naar Nijmegen te rijden.

Een groot statement is dat de agenten rustig aan de zijkant meelopen. De veteranen lopen met een grote groep mee. Geen politieleger en de sfeer is gemoedelijk en verbindend. Het bewijst wederom dat het geweld vanuit hogerhand wordt ingezet.

Samenwerken
Er is een kleine tegen actie van mensen die beweren dat iedereen die aan de betoging meedoet extreem rechts is. Dit komt omdat de politieke partij Forum voor Democratie zich heeft aangesloten bij Samen voor NL. Helaas snappen zij niet dat het hier niet gaat om politiek. Het gaat om onvoorwaardelijke vrijheid en onze grondrechten. Dat overstijgt alles en verbindt heel veel verschillende mensen.

Banners en borden
Verschillende organisaties lopen met eigen banners voorop.
– allereerst de banner “Samen voor Nederland”
– De banner met  het onderwijs staat “ikwilgewoonnaarschool.nl”
– “Moeders voor vrijheid” lopen ook voorop

Verder lopen Jennie en Hans lopen met hun banner  “Wij zijn geen medisch experiment”. Tijdloos is de tekst  “Follow the money” op een banner. Iemand loopt met de tekst op de rug ‘BLIJF mens’. Precies een tekst die ik vaak in een hashtag verpak #blijfmens. De organisatie ‘Nederland in verzet’ van Michel Rijinga is ook vertegenwoordigd met een gele auto met rouwkrans. Deze krans is voor Australie.

Regen
Aan het einde van de mars zet de regen goed door. Lastig met filmen en fotograferen. Bij de hekken stellen de veteranen zich in twee linies op en salueren de mensen. De trommelaars blijven ondanks de nattigheid door drummen tot het veld van het park.

Vanaf de heuvel kijken mensen naar het podium, waar toespraken worden gegeven door verschillende vertegenwoordigers van deelnemende organisaties. Er is ook een muzikale act met het legendarische nummer van Bob Marley, “Get up, Stand up”. Naast het podium staat de tent met folder en informatiemateriaal.

Streamer Katja Katja
Mensen gaan naar huis. Iris en ik kunnen meerijden met cameravrouw Katja Katja. We nemen afscheid van Max en andere bekenden. Voor het hek staan de veteranen na te praten. Katja Katja vraagt of ze een in een groep voor de camera willen staan. Geen probleem en ze stellen zich op. De politie gaat naar de ingang van het park. Daar staat een speciale kar met warme koffie klaar voor de politie mensen.

Kikker en oma Pluis
Katja rijdt vaker met Petra de kikker en haar moeder oma Pluis naar manifestaties. Ze vertelt dat Petra een ongelukje heeft gehad en daardoor niet erbij is. Maar als de kikker niet naar de betoging kan komen dan gaan wij naar kikker. Zo gezegd zo gedaan. We worden hartelijk ontvangen met warme thee en lekkers.

Grondrechten
Het is voor iedereen belangrijk te volgen hoe onze grondrechten schandalig zijn afgenomen. Petra vertelt dat ze dinsdag een rechtzaak heeft.

Rechtbank
Petra is op 12 november gearresteerd tijdens het lawaaiprotest in Den Haag. Deze keer was Petra gekleed in het uniform van de Mobiele Eenheid. Ze wil de schendingen van onze grondrechten en van rechtspraak voor de rechtbank aantonen. Petra kan ieders hulp gebruiken. Stuur video’s van het geluidsprotest genomen vanaf de Zwarte Brug die als bewijs kunnen bijdragen aan de onderbouwing naar Petra Boonstra via facebook. Privé kan natuurlijk ook via messenger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s