Freedom Netherlands


In the first two months of 2022 there have been a number of manifestations of people standing up for freedom, there have been lawsuits and people have been imprisoned.

Less Present
I myself was less present because of the severe flu. That was intense and after that it takes a long time to get back on my feet again.

Hemp book
During this time I also made a decision to make time for making a book about hemp. Fortunately, there are already many books. My focus is on an illustrated book. The more I read about hemp, the more applications of this wonder plant I see. The more I read about the criminalization of this plant, the more similarities I see with the strategy of depriving people of their sovereignty and freedom.

Here are a few manifestations from the first two months of 2022.

January

Light march
In the dark you can shine light literally and figuratively. In the Netherlands this happens in many places, where people connect locally. That is the future, a long-term local connection of like-minded people from which partnerships emerge. This is not lost on those in power. They apply divide and rule politics, infiltrate organizations and platforms, demonize, falsely accuse, blame, shame and frame. But the need to connect is stronger.

February

‘Nederland in verzet’ in Rotterdam
It rains very hard on Saturday morning 22 February. More rain is forecast for the rest of the day. Yet more than 2000 people come together in Rotterdam to walk over the bridges. The manifestation was organized by ‘Nederland in verzet’.

Rain and dry
Miraculously, it stops raining before the program and it remains dry throughout the manifestation. Afterwards it will rain heavily again. The first part of the program has speeches and music.

Police strike
On the same day there is a police strike. As a result, there are confused messages. An emergency ordinance would apply to the city center of Rotterdam. The police has demonstrated in the morning. In the afternoon the police army is ready again. Most of the police and water cannon are out of people’s sight.

the march
The march over the two large bridges of Rotterdam is shortened. When people return to the Binnenrotte they meet and greet with aquantances. DJ’s play music from vans. It’s still dry and everyone who feels like it can dance.

International truckers convoy
The truckers in Canada are making themselves heard when it’s demanded that truckers who want to cross the border into America must have had the shot with gene therapy. It’s about self-determination. The truckers hold their ground and get support from the population. People stand along the road, bring food and support financially. The Trudeau regime is showing its true face. Both the truckers and people who support them are punished by freezing bank accounts, huge fines, police brutality and the threat of taking animals and children from the truckers.

Worldwide, truckers in other countries support Canada by also driving in a convoy. In the Netherlands, a convoy will travel from all over the country to The Hague on Saturday 12 February.


thanx Patriot Freedom Dutch TV

Netherlands Freedom Convoy
‘Welcome to the illusion of democrasia’, is written on a camper. This also applies during this convoy. The truckers arrive in The Hague early in the morning. There is a major congestion in the center at the Binnenhof. The mayor has ME intervene. In the afternoon the truckers can park their car in the parking space of the Hague football club ADO. The next day they are free to go. Meanwhile, violence has been used by the police army against peaceful protesters for freedom.

Trap
Little do the truckers know that this is a trap. Once on site, they don’t come off. At night they are surrounded by ME. Then the truckers start building a cordon from the inside, so that the police cann’t enter. The next morning the truckers cann’t join the manifestation of freedom on the Malieveld. Leaving their truck behind with the threat of license plates being removed leaves the truckers little choice.

‘Nederland in verzet’ in The Hague
The day after the truckers convoy on February 13, ‘Nederland in verzet’ organizes a large manifestation in The Hague. The truckers would also be present, but they were still stuck in the parking lot of Ado Den Haag until the evening. Main stream media makes up the story that the truckers chose for this.

Truth
The violence of the police army, statements by the mayor and the prohibition that the people who manifest not to walk to the truckers show the oppression. Add to that the fact that lying, twisting, deception, blaming, shaming and framing are the order of the day among government officials.

More than 3000 people brave the cold to go to the Malieveld. Being together gives everyone strength. The large truck with portraits of people associated with the WEF (World Economic Forum) is next to the stage. On the stage there’s a program of speakers and music.

the march
The march through The Hague mainly goes past the government buildings and the diplomatic part of the city. A police army is ready to ensure that no one enters the heart of the city or ADO Den Haag grounds. What happened after the manifestation is up to everyone. Many people are going to support the truckers on their own initiative. In the evening the truckers are allowed to leave with their truck, tractor or other vehicle. They too now know how fake the government is.

Arrests
Recently, many critical thinkers have been arrested. It’s striking that they are all engaged in telling another narrative then main stream media. These political prisoners in the Netherlands are discussed extensively in another blog.

 

De eerste twee maanden van 2022 zijn er een aantal manifestaties geweest van mensen die opstaan voor de vrijheid, er zijn rechtszaken geweest en er zijn mensen gevangen genomen.

Minder aanwezig
Zelf ben ik minder aanwezig geweest vanwege de zware griep. Dat was heftig en daarna duurt het lang voordat er weer volop energie is om te reizen. In deze tijd heb ik ook een beslissing genomen om tijd vrij te maken voor het maken van een boek over hennep. Nu zijn er gelukkig al veel boeken. Mijn focus ligt op een geïllustreerd boek. Hoe meer ik lees over hennep hoe wonderlijker de plant. Hoe meer ik lees over de criminalisering van deze plant, hoe meer overeenkomsten ik zie met de strategie om mensen te beroven van hun soevereiniteit en vrijheid.

Hier volgen een aantal manifestatie uit de eerste twee maanden van 2022.

Januari – Lichtjes tocht
In de donkerte kun je licht schijnen letterlijk en figuurlijk. In Nederland gebeurd dit op heel veel plaatsen, waarbij de mensen op lokaal met elkaar verbinden. Dat is de toekomst, een lokale verbinding voor lange termijn van gelijkgestemden waaruit samenwerkingsverbanden ontstaan. Dit ontgaat de machthebbers niet. Zij passen verdeel en heers politiek toe, infiltreren in organisaties en platforms, demoniseren, beschuldigen vals, blamen, shamen en framen.

Februari

Nederland in verzet Rotterdam
Het regent heel hard op zaterdagochtend 22 februari. De rest van de dag is nog meer regen voorspeld. Toch komen ruim 2000 mensen samen in Rotterdam om een bruggen mars te lopen. De manifestatie is georganiseerd door Nederland in verzet.

Regen en droog
Wonderbaarlijk genoeg stopt het met regenen en gedurende de hele manifestatie blijft het droog. Na afloop gaat het weer hard regenen. Het eerste gedeelte zijn er toespraken en muziek.

Politie staking
Dezelfde dag is er een staking van de politie. Daardoor zijn er verwarde berichten. Er zou een noodverordening voor de binnenstad van Rotterdam gelden. De politie demonstreerde in de ochtend. In de middag staat het politieleger weer klaar. Het grootste gedeelte van de politie en het waterkanon zijn uit het zicht van de meeste mensen

De mars
De mars over de twee grote bruggen van Rotterdam ingekort. Bij terugkomst op de Binnenrotte is het feest. Verschillende DJ’s draaien in hun wagen, waar mensen voor dansen. Bij de finish is het nog droog en iedereen kan los gaan.

Internationaal truckers convooi
De truckers in Canada laten van zich horen als er wordt geëist dat truckers die de grens met Amerika over willen  de prik met gen-therapie moeten hebben gehad. Het gaat om zelfbeschikkingsrecht. De truckers houden stand en krijgen support van de bevolking. Mensen staan langs de weg, brengen eten en steunen financieel. Het regime van Trudeau laat zijn ware gezicht zien. Zowel de truckers als mensen die steunen worden gestraft door bankrekeningen te bevriezen, enorm hoge boetes, politie geweld en de dreiging om dieren en kinderen van de truckers af te nemen.

Wereldwijd steunen truckers in andere landen door ook in een convooi te rijden. In Nederland rijdt er op zaterdag 12 februari een convooi vanuit het hele land richting Den Haag.

Nederland freedom Convoy
‘Welkom in der illusion of democrasia’, staat er op een camper geschreven. Dat geldt ook tijdens dit convooi. De truckers arriveren in alle vroegte in Den Haag. Er ontstaat een grote opstopping in het centrum bij het Binnenhof. De burgemeester laat ingrijpen door ME. In de middag kunnen de truckers hun wagen parkeren  op het parkeerterrein van de Haagse voetbalclub ADO. De volgende dag zijn ze vrij om te gaan. Ondertussen is er door het politieleger geweld gebruikt tegen vredige betogers voor de vrijheid.

Valsstrik
Weinig wisten de truckers dat dit een valstrik is. Eenmaal op het terrein komen ze er niet af. In de nacht wordt men omsingelt door ME. Toen zijn de truckers van binnen uit een cordon gaan bouwen, zodat de politie niet naar binnen kan. De volgende ochtend kunnen de truckers niet aan sluiten bij de manifestatie van de vrijheid op het Malieveld. Hun truck achterlaten met de dreiging dat nummerborden worden verwijderd laat de truckers weinig keus.


Nederland in verzet in Den Haag

Nederland in verzet organiseert de dag na het truckers convooi op 13 februari een grote manifestatie in Den Haag. De truckers zouden ook aanwezig zijn, maar die zaten nog tot in de avond vast op het parkeer terrein van Ado Den Haag. Main stream media maakt het verhaal dat de truckers hiervoor kozen.

Waarheid
Het geweld van het politieleger, uitspraken van de burgemeester en het verbod dat de betogers niet naar het parkeerterrein van Ado mogen lopen laten zien wie beveelt. Tel erbij op dat liegen, verdraaien, misleiding, blamen, shamen en framen orde aan de dag zijn bij dienders van de overheid.

Meer dan 3000 mensen trotseren de kou om naar het Malieveld te gaan. Samenzijn geeft een ieder kracht. De grote truck met portretten van mensen die banden hebben met het WEF (World Economic Forum) staat naast het podium. Op het podium is er een programma van sprekers en muziek.

De mars
De mars door Den Haag gaat voornamelijk langs de regeringsgebouwen en het diplomaten gedeelte van de stad. Een politieleger staat klaar om ervoor te zorgen dat niemand naar de stad of naar het terrein van ADO Den Haag gaat. Wat er na de manifestatie gebeurd is aan een ieder. Veel mensen gaan op eigen gelegenheid de truckers steunen. In de avond mogen de truckers weg met hun truck, tractor of ander voertuig. Ook zij weten nu hoe vals de overheid is.

Arrestaties
De afgelopen periode zijn veel kritische denkers gearresteerd. Opvallend is dat al deze politieke gevangenen bezig zijn met het vertellen van een ander genuanceerd verhaal dan de main stream media. Meer over deze  gevangen in Nederland in ander blog.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s