Freedom Den Haag


Nederlandse tekst onderin

It’s ready is the title of the manifestation on Saturday 6 March at the Malieveld in The Hague. It’s a cold dry and sunny day. ‘Nederland in verzet’ organise this manifestation. The first part of the program are speakers and musical performances on stage.

Election time
Municipal elections are next week. Politicians play nice with the relaxation of the measures, but those are image stunts. Textsigns read ‘It’s not right’.

Vote them away
‘Vote them away’ is the motto, which can be read and heard during the manifestation. Many critical thinkers want to vote for local parties that are not parties in the government. Unfortunately, Also election fraud is being committedin the Netherlands.

The march
The route of the march goes right past the heart of the city. After almost two years the confidence in the peaceful manifestors by the government is very low. The police army makes sure that participants don’t deviate from the route and go into the heart of the city center. Romeo’s (under cover police) walk around and the riot police block roads along the entire route.

Police station
The march passes a notorious police station in The Hague. A memorable place for many arrested critical thinkers. The office is shielded by a police van. Police on horseback are standing by in the side street. Accross the police station are manifesters with letter signs, which read the text ‘#stoppolitiegeweld’ – stop police violence. The riot police stand pontifically in front of these signs.

Power to the people
The route of the march runs near the shopping area of ​​The Hague. There is much more interaction with the people on the street. Our strawberry lady hands out flyers to the people, who can also ask questions. Residents look out of windows and film the more than 3000 demonstrators. This is why you do it, reach and interact. For the people, by the people, from the people.

Ambiance
The atmosphere of the manifestation is warm. Everyone has their own message or reason to stand up. Fundamental rights, corruption, treason, right to self-determination, future for the children, unconditional freedom are all themes. They can be read on the banners and signs or heard through the speakers that some people carry with them.

Music
As usual, there will be plenty of music during the march and in the field. ‘The ukes for freedom’ are playing on a wagon. DJ Djas and other DJ’s also plays from a wagon. The drummers are drumming along in the crowd. People also play music from their Bluetooth speakers.

The march and manifestation are a succes. The march ends again on the Malieveld. There’s a final speech from the podium. People meet again. Next to the stage is the information booth with stickers, newspapers, flyers and posters. In the field are groups of people listening to music and dancing. Dancing will still keep you warm in the cold wind.

Hij is klaar – luidt de titel van de manifestatie op zaterdag 6 maart op het Malieveld in Den Haag. Het is een koude, droge en zonnige dag. ‘Nederland in verzet’ organiseert deze manifestatie. Het eerste deel van het programma zijn sprekers en muzikale optredens op het podium.

Verkiezingstijd
Volgende week zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politici spelen aardig met de versoepeling van de maatregelen, maar dat zijn imago-stunts. Op tekstborden staat ‘Het klopt niet’.

Stem ze weg
‘Stem ze weg’ is ook een tekst, dat tijdens de manifestatie te lezen en te horen is. Veel kritische denkers willen stemmen op lokale partijen die geen partij zijn in de regering. Helaas wordt er ook in Nederland verkiezingsfraude gepleegd.

De mars
De route van de mars gaat vlak langs het hart van de stad. Na bijna twee jaar is het vertrouwen van de regering in de vreedzame manifestanten zeer laag. Het politieleger zorgt ervoor dat deelnemers niet afwijken van de route en het hart van de binnenstad ingaan. Romeo’s (undercover politie) lopen rond en de ME blokkeert wegen langs de hele route.

Politiebureau
De mars gaat langs een berucht politiebureau in Den Haag. Een gedenkwaardige plek voor veel gearresteerde kritische denkers. Het kantoor wordt afgeschermd door een politiebusje. In de zijstraat staat politie te paard. Aan de overkant van het politiebureau staan ​​manifesten met letterborden, met de tekst ‘#stoppolitiegeweld’ stop politiegeweld. De ME staat pontificaal voor deze borden.

Power to the people
De route van de mars loopt vlakbij het winkelgebied van Den Haag. Er is meer interactie met de mensen op straat. Onze aardbeiendame deelt flyers uit aan de mensen, die ook vragen kunnen stellen. Bewoners kijken uit de ramen en filmen de meer dan 3000 demonstranten. Dit is waarom je het doet, bereik en interactie. Voor het volk, door het volk, van het volk.

Sfeer
De sfeer van de manifestatie is warm. Iedereen heeft zijn eigen boodschap of reden om op te staan. Grondrechten, corruptie, verraad, zelfbeschikkingsrecht, toekomst voor de kinderen, onvoorwaardelijke vrijheid zijn allemaal thema’s. Ze zijn te lezen op de spandoeken en borden of te horen via de speakers die sommigen bij zich dragen.

Muziek
Tijdens de mars en in het veld is er zoals gebruikelijk volop muziek. ‘De Ukes for Freedom’ spelen op een wagen. DJ Djas speelt ook vanuit een wagen. De drummers trommelen mee in de menigte. Mensen spelen ook muziek af via hun Bluetooth-speakers.

De mars en manifestatie zijn een succes. De mars eindigt weer op het Malieveld. Er is een laatste toespraak vanaf het podium. Mensen ontmoeten elkaar weer. Naast het podium is de informatiestand met stickers, kranten, flyers en posters. In het veld staan ​​groepjes mensen naar muziek te luisteren en dansen. Het dansen houdt je enigszins warm in de koude wind.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s