Freedom The Hague


Nederlandse tekst onderin

The weather is nice on the first Sunday of October. The honor for the monthly march of connection goes to the city of The Hague. At 12 o’clock everyone gathers at the Koekamp, ​​near the Central Station.

Ambiance
It’s a celebration of reconnecting for many who stand up. The veterans are there, as are people from the medical field.

Stand up
It’s still waiting for people from SMEs, farmers, entertainment industry, the police and all others who have been and are being disadvantaged by the destructive measures of the government. Lie after lie is tolerated, laws made against the constitution and therefore illegal, and yet the government can continue in The Hague.

Throwing eggs
As for the prime minister, he’s on a big banner that people can throw eggs at. Has the large number of agents been called up for this?

After two and a half years standing up peacefully there’s again a police army today. Most critical thinkers are used to it. But for others, this city has a bad vibe. The atmosphere among the people remains good in the strength from being together.

Speakers
International speakers such as Monica Smit (Reignite Freedom) from Australia and Chris Sky from Canada will speak on stage. Other speakers are Bianca Wagt, Andre (from ‘Verzet Westland’), Clint van Hove, Hans Blanckaert and performances by Colin Enrico and Floor.

Vaccination Damage
There’s also attention for the week of vaccination damage. The large bloated elephant stands in the middle of the audience. In this week there has been a lot of attention from the new media for the excess mortality and vaccination damage. Victims are given a stage to tell their own story.

Just before the departure of the march, the energy is increased by handclapping. People clap together in rhythm from slow to faster.

Attention
The march goes along the Hofvijver towards the diplomatic neighborhood. Most attention takes place at the Hofvijver. There’s the monthly market ‘Marie marche’. Sellers and buyers turn their attention to the boisterous crowd of over a thousand people passing by.

Black Umbrella
The black Umbrellas line up at stratigic points. First opposite the stage at the Koekamp. Their banners tell their message. They demand an independent investigation into ritual child abuse in the Netherlands.

During the march they lead the way. They quickly build up their formation to present their message from the monument at the 1813 square. At the finish stand again with their message. They hand out flyers and anyone can ask questions.

ME Petra
The presence of Petra the frog can be heard clearly through a speaker. This time she’s with her own ME mobile. And completely in style, she wears black clothing with face coverings, where only her eyes are visible. With her sharp words she expose the practices of the unreliable government.

The speaking program continues at the finish at the Koekamp. Several other speakers tell their story. Many like-minded people take the opportunity to hug and meet acquaintances and friends

Interviews
A lot of new media is present at the Koekamp. Max is interviewed. He can tell his story well, calm and calmly. An interview is also be conducted with one of the veterans.

Belgium
A bus full of participants from the organisation ‘Belgium for Freedom’ has come to The Hague to join the manifestation march. In two weeks there’ll be a large European united manifestation in Brussels. You’re invited to come.

 

 

Op de eerste zondag van oktober is het mooi weer. De eer voor de maandelijke mars van verbinding gaat naar de gemeente Den Haag. Om 12 uur verzamelt iedereen zich op de Koekamp, ​​vlakbij het Centraal Station.

Sfeer
Het is een viering van het opnieuw verbinden voor velen die opstaan. De veteranen zijn er, evenals mensen uit de medische wereld.

Sta op
Het is nog wachten op mensen uit het MKB, boeren, amusementwereld, de politie en alle anderen die benadeeld zijn en worden door de vernietigende maatregelen van de overheid. Leugen na leugen wordt getolereerd, wetten gemaakt tegen de grondwet en dus illegaal, en toch kan de overheid doorgaan in Den Haag.

Eieren gooien
Wat betreft de premier, hij staat op een groot spandoek waar mensen eieren naar kunnen gooien. Is hiervoor het grote aantal agenten ingeschakeld?

Na twee en een half jaar vreedzaam opstaan ​​is er vandaag weer een politieleger. De meeste kritische denkers zijn eraan gewend. Maar voor anderen heeft deze stad een slechte vibe. De sfeer onder de mensen blijft goed in de kracht van het samen zijn.

Sprekers
Op het podium spreken internationale sprekers, zoals Monica Smit (Reignite Freedom) uit Australië en Chris Sky uit Canada. Andere sprekers zijn Bianca Wagt, Andre (van ‘verzet Westland’), Clint van Hove, Hans Blanckaert en optredens van Colin Enrico en Floor.

Vaccinatieschade
Ook is er aandacht voor de week van vaccinatieschade. De grote opgeblazen olifant staat midden in het publiek. In deze week is er vanuit de nieuwe media veel aandacht voor de oversterfte en vaccinatieschade. Slachtoffers krijgen een podium om hun eigen verhaal te vertellen.

Vlak voor het vertrek van de mars wordt de energie opgevoerd door handgeklap. Mensen klappen samen op ritme van langzaam naar sneller.

Aandacht
De mars gaat langs de Hofvijver richting de diplomatieke wijk. De meeste aandacht vindt plaats op de Hofvijver. Daar is de maandmarkt ‘Marie marche’. Verkopers en kopers richten hun aandacht op de luidruchtige menigte van meer dan duizend voorbijgangers.

Zwarte paraplu
De zwarte paraplu’s staan ​​opgesteld op strategische punten. Eerst tegenover het podium bij de Koekamp. Hun spandoeken vertellen hun boodschap. Ze eisen een onafhankelijk onderzoek naar ritueel kindermisbruik in Nederland.

Tijdens de mars lopen ze voorop. Ze bouwen snel hun formatie op om hun boodschap van het monument op het 1813-plein te presenteren. Bij de finish staan ​​weer met hun boodschap. Ze delen flyers uit en iedereen kan vragen stellen.

ME Petra
De aanwezigheid van Petra de kikker is duidelijk te horen via haar luidspreker. Deze keer is ze met haar eigen ME-mobiel. En helemaal in stijl draagt ​​ze zwarte kleding met gezichtsbedekking, waarbij alleen haar ogen zichtbaar zijn. Met haar scherpe woorden brengt zet de praktijken van de onbetrouwbare overheid in het licht.

Bij de finish op het Koekamp gaat het spreek programma verder. Nog een aantal sprekers vertellen hun verhaal. Veel gelijkgestemde mensen maken van de gelegenheid gebruik om kennissen en vrienden te knuffelen en te ontmoeten.

Interviews
Op de Koekamp is veel nieuwe media aanwezig. Max wordt geïnterviewd. Hij kan zijn verhaal goed, rustig en kalm vertellen. Ook vindt er een interview plaats met een van de veteranen.

België
Een bus vol deelnemers van de organisatie ‘Belgium for Freedom’ is naar Den Haag gekomen om mee te doen aan de manifestatiemars. Over twee weken is er een grote Europese verenigde manifestatie in Brussel. Je bent uitgenodigd om te komen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s