Freedom March Rotterdam


Nederlandse tekst onderin

On Sunday 30 October a march is organized in Rotterdam by Leo de Graaf. The meeting point will be at the Schouwburgplein at 12 noon. There aren’t many people there yet, but there’re a lot of acquaintances. The reunion is heartwarming.

Schouwburgplein
The sun is shining behind the clouds and it’s warm for the time of year. Slowly more people with upturned flags and farmers handkerchiefs are walking onto the square. Further in the middle is a dance manifestation. Police walk around to gauge the atmosphere. Police on bicycles are ready to facilitate the march.

De Andere Krant
An open-air photo studio has been set up right next to the Lijnbaan to portray people. It’s an initiative of ‘De Andere Krant’ to portray the manifestors. Ad Nuis is present to monitor the progress.

Climate hysteria
Conversations are about everything that the government imposes on people to take people out of their power. Also the climate hysteria, in wich the actiongroup Extinct Rebellion group is given a stage. They destroy art paintings in a museum, deflate tires on cars and also get air time on TV. The climate hysteria fits in with the goals of the WEF. Criticism of government policy is silenced.

The March
The march starts at 1.20 pm from Stadhuisplein, via Weena, Coolsingel, Blaak, Westersingel and Kruisplein. Around three hundred people participate. From the beginning, the police try to direct a lot, where the people are allowed to walk. This leads to an escalation, where a cop hits someone with the stick. This cop in particular keeps on throwing his orders over the people all the way.

Police brutality
Things go wrong again at the West Kruiskade. This time the police officer pulls Jenny to the ground. With police reinforcements the route ahead is blocked. Bystanders, shop staff and residents watch and film the situation. A long line of officers stand, some with batons drawn. The aggressive cop pushes his stick against Leo Stoter’s chest, who recoils.

Everyone has to take the street. If you have difficulty walking, you will literally be overrun by the police officers. The police chase the people till the next street. Shocked by the police brutality, people turn to each other for support. This does not apply to the woman who unfortunately fell to the ground and is immediately surrounded by a cordon of officers.

Everyone can recover at the Schouwburgplein. One of the many questions is what it will be like next week, at the monthly ‘March of Connection’ in Amsterdam. The main stream media have been preoccupied with the speaker to come for quite some time.

David Icke
David Icke is not welcome in Amsterdam. Lies are being told that he is anti-Semitic and that he denies the halocast. But there is no evidence that he said this?

The Dam Square
Dam Square is the place where many tourists come every day. The commemoration of the dead from the second world war takes place every year on 4 May on Dam Square. So David is not allowed to speak there. His story about the reptiles is misinterpreted and politician Baudet is linked to him.

Riots Rotterdam 2021
Later in November, the riots in Rotterdam will be commemorated. During these riots, several people were shot with live ammunition by the police. Marco survived. Fortunately, he is present today at the Schouwburgplein.

Stand up
Why we continue to stand up is clear, as the truth reveals so many lies of corruption and violence against defenseless people. The change must come from the people, working together is important, as is staying in the power of peace.

Op zondag 30 oktober is er in Rotterdam een ​​mars georganiseerd door Leo de Graaf. Het ontmoetingspunt is om 12.00 uur op het Schouwburgplein. Er zijn nog niet veel mensen, maar wel veel bekenden. Het weerzien is hartverwarmend.

Schouwburgplein
De zon schijnt achter de wolken en het is warm voor de tijd van het jaar. Langzaam lopen er meer mensen met opgedraaide vlaggen en boerenzakdoeken het plein op. Verder in het midden van het plein is een dansmanifestatie. De politie loopt rond om de sfeer te peilen. De politie op de fiets staat klaar om de mars te fasciliteren.

De Andere Krant
Direct naast de Lijnbaan is een fotostudio in de openlucht ingericht om mensen te portretteren. Het is een initiatief van ‘De Andere Krant’ om de manifestanten in beeld te brengen. Ad Nuis is aanwezig om de voortgang te sturen.

Klimaathysterie
Gesprekken gaan over alles wat de overheid mensen oplegt om mensen uit hun macht te halen. Ook de klimaathysterie, waarbij de actiegroep Extinct Rebellion een podium krijgt. Ze vernielen kunstschilderijen in een museum, laten autobanden leeglopen en krijgen ook zendtijd op tv. De klimaathysterie past in de doelstellingen van het WEF. Kritiek op het overheidsbeleid wordt het zwijgen opgelegd.

De mars
De mars start om 13.20 uur vanaf het Stadhuisplein, via Weena, Coolsingel, Blaak, Westersingel en Kruisplein. Er lopen ongeveer drie honderd mensen mee. Vanaf het begin probeert de politie veel te sturen, waar de mensen mogen lopen. Dit leidt tot een escalatie, waarbij een agent iemand met de stok slaat. Vooral deze agent blijft zijn bevelen over de mensen heen gooien.

Politiegeweld
Op de West Kruiskade gaat het weer mis. Deze keer trekt de politieagent Jenny tegen de grond. Met politie versterking wordt de route verderop geblokkeerd. Omstanders, winkelpersoneel en bewoners kijken en filmen de situatie. Er staat een lange rij agenten, sommigen met getrokken wapenstokken. De agressieve agent duwt zijn stok tegen de borst van Leo Stoter, die terugdeinst.

Iedereen moet de straat in. Als je slecht ter been bent, word je letterlijk omver gelopen door de politieagenten. De politie achtervolgt de mensen tot de volgende straat. Geschokt door het politiegeweld wenden mensen zich tot elkaar voor steun. Dit geldt niet voor de vrouw die helaas op de grond is gevallen en direct is omringd door een cordon agenten.

Terug op het Schouwburgplein kan iedereen bijkomen. Een van de vele vragen is hoe het volgende week zal zijn, bij de maandelijkse ‘Mars van verbinding’ in Amsterdam. De main stream media zijn al geruime tijd bezig met de spreker die komen gaat.

David Icke
David Icke is niet welkom in Amsterdam. Er worden leugens verteld dat hij antisemitisch is en dat hij de halocast ontkent. Maar er is geen enkel bewijs dat hij dit heeft gezegd?

De Dam
De Dam is de plek waar dagelijks veel toeristen komen. De doden herdenking vindt elk jaar plaats op 4 mei op de Dam. Dus David mag daar niet spreken. Zijn verhaal over de reptielen wordt verkeerd geïnterpreteerd en politicus Baudet wordt aan hem gelinkt.

Rellen Rotterdam 2021
Later in november worden de rellen in Rotterdam herdacht. Tijdens deze rellen zijn verschillende mensen door de politie met scherp geschoten. Marco heeft het overleefd. Gelukkig is hij er vandaag bij op het Schouwburgplein.

Sta op
Waarom we blijven opstaan ​​is duidelijk, nu de waarheid zoveel leugens van corruptie en geweld tegen weerloze mensen onthult. De verandering moet van de mensen komen, samenwerken is belangrijk, net als in de kracht van vrede blijven.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s